Uutisia24.3.2017 GeroMetron uutiskirje 2-2017 on ilmestynyt

Aiheina mm. aloitusseminaarin ja ensimmäisen työpajan tunnelmia sekä kevään tulevien tapahtumien päivämäärät

Lue lisää

 

Haemme projektipäällikköä Lape-hankkeeseen

Socca hakee projektipäällikköä valtakunnallista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa pääkaupunkiseudulla toteuttavaan "Lapsen paras - yhdessä enemmän " -hankkeeseen.

Lue lisää

 

9.3.2017 Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat ottavat kantaa valinnanvapauslakiin.

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat esittävät, että valinnanvapaus laajenisi asteittain sitä mukaa kun uusi maakunnallinen palvelujärjestelmä rakentuu. Tämä antaisi mahdollisuuden kuulla myös kansalaisia ja palvelujen käyttäjiä ja tehdä kehittämistyötä yhdessä heidän kanssaan.

Lue lisää

 

8.3.2017 Aikuisväestön hyvinvointimittari jäsentämään oman elämäntilanteen kokonaisuutta

Pääkaupunkiseudun kuntien aikuissosiaalityön asiantuntijat ovat yhdessä Soccan tutkijan Petteri Paasion kanssa kehittäneet uutta, aikuisväestölle sopivaa kokonaisvaltaista hyvinvointimittaria. Tavoitteena on mittari, joka toimisi sekä ihmisten itsearvioinnin välineenä ilman sosiaalityön asiakkuutta että aikuissosiaalityön lakisääteisen palvelutarpeenarvioinnin ja vaikuttavuuden arvioinnin välineenä.

Lue lisää

 

8.3.2017 GeroMetron Kuntoutus kotona -kehittämiskausi polkaistiin käyntiin

Seminaarissa luotiin katsaus siihen, minkälaista kehittämistä pääkaupunkiseudun kunnissa ikäihmisten kotona tapahtuvan kuntoutuksen teeman ympärillä on jo tehty ja aloitettiin uusien kehittäjien verkostoituminen. Samalla saimme myös vinkkejä onnistuneen verkostokehittämisen edellytyksistä ja viestinnästä verkostoissa. GeroMetron kehittämiseen lähtee nyt mukaan aiempien Espoon, Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten lisäksi Kerava ja Kirkkonummi.

Lue lisää

 

3.3.2017 Vanhustyön YAMK–tutkinto tuo gerontologista osaamista moninaiseen vanhustyöhön

Metropolian geronomi AMK- ja vanhustyön YAMK -tutkinnot haluavat olla osaltaan mukana, yhteistyössä GeroMetron ja sen kehittämishankkeiden kanssa, mahdollistamassa vanhustyön ja -palvelujen laadun kehittämistä, hyvää vanhenemista ja hyvinvoivia ikäihmisiä. Kevään yhteishaku opintoihin on 15.3.-5.4.

Lue lisää

 

3.3.2017 Praksiksen ylisukupolvisuusteeman sadonkorjuuta vuonna 2016

Kohokohtiamme olivat Pääkaupunkiseudun Praksiksen ylisukupolvisen huono-osaisuuden katkaisun teemakauden tulosten kokoaminen yhteen ja tämän ensimmäisen teemakauden arviointi.

Lue lisää

 

27.2.2017 Haemme Soccaan tiedottajan vuorotteluvapaasijaista

Kuudeksi kuukaudeksi ajalle 7.4.-3.10.

Lue lisää

 

23.2.2017 Soccan ja Heikki Waris -instituutin toimintakertomus on julkaistu

Vuotta 2016 värittivät hallituksen kärkihankkeiden hankevalmistelu ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omahoidon ja lasten sekä perheiden muutosohjelman kärkihankeohjelmiin. Vuonna 2016 päättyi myös useampi kehittämisverkostojemme kehittämiskausi ja kokosimme yhteen kehittämistyön tuloksia.

Lue lisää

 

28.2.2017 GeroMetron vuosi 2016 Soccan ja Heikki Waris -instituutin toimintakertomuksessa

Soccan ja Heikki Waris -instituutin toimintakertomuksessa 2016 summataan myös GeroMetron kulunutta vuotta. GeroMetron tärkeimmät saavutukset olivat hallituksen ikäihmisten kärkihankkeen valmistelu sekä muistisairaiden ikäihmisten palvelujen kehittämisen kehittämiskauden päätös. Tulokset koottiin julkaisuun "GeroMetron kyydissä - Ensimmäisen kehittämiskauden tulokset ja oppeja matkan varrelta"

Lue lisää

 

21.2.2017 Pääkaupunkiseudun Praksiksen arvioinnissa vahvuutena yhteistoiminnallinen oppiminen

Pääkaupunkiseudun Praksiksen toimintaa arvioitiin vuosina 2014–2016. Arvioinnin tavoitteena oli saada ennakointitietoa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja yliopistollisen koulutuksen uudistuessa ja arvioinnissa keskityttiin erityisesti käytännönopetuksen kysymyksiin ja siihen liittyvään kuntayhteistyöhön. Pääkaupunkiseudun Praksis on Helsingin yliopiston ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteistä asiakastyön käytäntöjen kehittämistä, sosiaalialan käytäntötutkimusten tekoa ja käytännönopetuksen järjestämistä.

Lue lisää

 

17.2.2017 Pääkaupunkiseudun Praksiksen ensimmäinen uutiskirje on julkaistu

Uutiskirje on tarkoitettu jokaiseen sosiaalialan työyhteisöön. Kerromme uutiskirjeessä tapahtumistamme ja kerromme, kuinka pääset mukaan toimintaamme. Uutiskirje on myös keino viestiä Praksiksen tuottamista käytäntöä palvelevista tutkimustuloksista!

Lue lisää

 

16.2.2017 Pääkaupunkiseudun Kansa-koulun helmikuun uutiskirje on ilmestynyt

Uutiskirjeestä löydät tietoa mm. Helsingin ensimmäisistä luentomuotoisista valmennuksista, valmentajavalemennuksen kakkosvaiheen käynnistymisestä ja uusien valmentajien valmistumisesta.

Lue lisää

 

16.2.2017 Helsingin Kansa-koulun valmennukset alkoivat täydelle salille

Helsingin omat asiakastyön kirjaamisvalmennukset alkoivat näyttävästi 30.1. Ensimmäiseen luentomuotoiseen valmennukseen osallistui peräti 250 henkeä ja vielä suurempi joukko olisi halunnut päästä mukaan. Suuresta osallistujamäärästä huolimatta koulutukseen saatiin sisällytettyä myös parikeskusteluja ja uudenlaisen kirjaamisen idea lähti itämään osallistujien päässä.

Lue lisää

 

15.2.2017 Kansa-koulun ensimmäinen valmentajaryhmä valmistui Helsingissä

Pääkaupunkiseudun Kansa-koulun ensimmäinen varsinainen valmentajavalmennus päättyi tammikuun puolivälissä. Valmennukseen osallistui 26 ihmistä Espoosta, Helsingistä, Kauniaisista, Kirkkonummelta sekä myös yksi Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtori. Uudet valmentajat olivat tyytyväisiä koulutuksen sisältöön ja siihen, että samassa ryhmässä oli eri kuntien edustajia. Näin oli mahdollista vertailla kirjaamiskäytäntöjä ja saada hyviä ideoita myös ”aidan toiselta puolelta”.

Lue lisää

 

14.2.2017 Pääkaupunkiseutu lähtee joukolla mukaan lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelmaan Lapeen

Pääkaupunkiseudun kunnat ja HUS sekä joukko alueen järjestöjä ja korkeakouluja lähtee kehittämään lasten ja perheiden palveluja osana hallituksen lasten ja perheiden muutosohjelmaa Lapea. Kehittämistä tehdään laajalla rintamalla ja palveluja kehitetään kuntien ja järjestöjen kanssa. Kehittämisen sisältöalueita ovat perhekeskukset, varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset ja erityispalvelut kuten lastensuojelu.

Lue lisää

 

3.2.2017 Uusia käytännönopettajia valmistui

Kaikkiaan 24 sosiaalityöntekijää suoritti Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä -koulutuksen ykkösmoduulin syksyllä 2016. Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä, ja se on ensimmäinen osa opintokokonaisuutta, joka tuottaa pätevyyden toimia käytännön opettajana yliopisto-opetuksessa.

Lue lisää

 

31.1.2017 Uusia sosiaalihuollon luokituksia

Aiheina ovat asiakirjan rekisteritunnus, sosiaalihuollon asia ja rajoitustoimenpiteet kehitysvammaisten erityishuollossa.

Lue lisää

 

16.1.2017 GeroMetron uutiskirje 1-2017 on ilmestynyt

Aiheina mm. GeroMetron kyydissä -julkaisu, uuden kehittämiskauden käynnistäminen ja aloitusseminaari 1.3.2017

Lue lisää

 

9.1.2017 Ilmoittautuminen GeroMetron uuden kauden aloitusseminaariin on alkanut

GeroMetron kaudella 2016–2018 kehitetään pääkaupunkiseudun yhteistä Kuntoutus kotona -mallia. GeroMetron aloitusseminaarissa polkaistaan käyntiin uuden kauden kehittäminen, tutustutaan uusiin kehittämistehtäviin, kuullaan mielenkiintoisia luentoja mm. verkostokehittämisestä, verkostoviestinnästä ja muutoksen läpiviennistä.

Lue lisää

 

4.1.2017 Kutsu Cafe Soccaan 9.2. , aiheena ikääntyneiden omaishoito

GeroMetron kehittämisen lisäksi järjestämme ikääntyneiden omaishoitoa käsittelevän keskustelutilaisuuden. Kauniaisten sosiaali- ja terveysjohtaja VTT Ulla Tikkanen esittelee väitöskirjaansa, jossa hän tarkastelee iäkkäiden pariskuntien omaishoidon arkea. Alustusta kommentoi ylilääkäri Harriet Finne-Soveri Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta.

Lue lisää

 

30.12.2016 Peluuri hakee kahta työntekijää tiimiinsä

Osana Soccan hallinnoimaa Peliklinikkaa toimiva Peluuri ry hakee asiakastyöntekijää ja terapeuttia tiimiinsä.

Lue lisää

 

21.12.2016 Jouluntaikaa

Lämpöiset jouluntoivotukset koko pääkaupunkiseudun sosiaalialan väelle!

Lue lisää

 

20.12.2016 PRO SOS -hanke - pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön

Esittelyvideossa hankkeen idea pähkinänkuoressa.

Lue lisää

 

14.12.2016 Eduskunta palautti sosiaalialan osaamiskeskusten rahoituksen entiselleen vuodelle 2017

Eduskunta on tänään myöntänyt miljoonan euron lisärahoituksen sosiaalialan osaamiskeskuksille vuodelle 2017. Lisämääräraha palauttaa rahoituksen edeltävien vuosien tasolle, kun hallituksen tekemä budjettileikkaus olisi pienentänyt rahoitusta yli 30 prosenttia. Lisärahoituksen turvin sosiaalialan osaamiskeskukset voivat jatkaa tärkeässä roolissaan sote uudistuksen maakunnallisessa ja valtakunnallisessa valmistelussa.

Lue lisää

 

13.12.2016 Ensimmäiset koulutukset uunista ulos – kirjaamisvalmentajat pääsivät estradille Espoossa

Kansa-koulun Espoon pilottivalmentajat ovat nyt pitäneet ensimmäiset koulutuksensa ja näissä merkeissä kysyimme heiltä, miten koulutukset olivat sujuneet, mitkä asiat kiinnostivat eniten ja riittivätkö valmentajavalmennuksesta saadut eväät omien koulutusten pitämiseen.

Lue lisää

 

13.12.2016 Valtakunnallisen Kansa-koulu-hankkeen uutiskirje on ilmestynyt

Uutiskirjeessä kerrotaan mm. uudesta Liitutaulu-blogista, uudistuneista verkkosivuita ja ensi kevään aluekierroksesta

Lue lisää

 
 

13.12.2016 Uusi rahapelitutkimus käynnistyy tammikuussa 2017

Rahapelikysely 2016 -tutkimuksella arvioidaan rahapelaamista, rahapeliyhtiöiden markkinointia ja mahdollisia rahapelihaittoja vuoden 2016 aikana ennen suomalaisen rahapelijärjestelmän uudistusta. Kolme rahapeliyhtiötä, Veikkaus Oy, Raha-automaattiyhdistys ja Fintoto Oy, yhdistyivät tammikuussa 2017 yhdeksi yhtiöksi Veikkaus Oy:ksi.

Lue lisää

 

12.12.2016 Sosiaalityön käsikirjan uusi painos on ilmestynyt

Laajasta ja kattavasta sosiaalityön käsikirjasta on nyt ilmestynyt uusi painos, jossa käsitellään sosiaalityön kentän kokonaisuutta: sosiaalityön sosiaalipoliittisia kehyksiä, käytännön asiakastyötä, sen kehittämistä, hallintoa ja tulevaisuudennäkymiä. Ajankohtaisessa kirjassa huomioidaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon keskeiset lainsäädännön uudistukset.

Lue lisää

 

29.11.2016 Kaikki mukaan GeroMetron kyytiin – tulevalla kaudella teemana on kotona tapahtuva kuntoutus

GeroMetron seuraava kehittämiskausi on käynnistymässä ja toiminta laajenee Kirkkonummelle ja Keravalle. Tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista kiinnittäen eritysesti huomiota hyvän kuntoutuksen antamiin mahdollisuuksiin ja huomioida tässä ikäihmisten elämänlaatu ja hyvinvointi.

Lue lisää

 

28.11.2016 Soccan lausunto sote-järjestämislakiesityksestä: Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tutkimus ja opetus samalle viivalle

Socca keskittyi lausunnossaan opetusta ja tutkimusta koskeviin pykälämuotoiluihin. Sosiaalitieteellisen tutkimuksen ja opetuksen pääsyä valtionrahoituksen piiriin on kauan odotettu. Nyt siihen periaatteessa aukenisi mahdollisuus, kun sosiaalihuoltoa ollaan nostamassa samaan asemaan terveydenhuollon kanssa. Samalla sosiaalityön käytännön opetus ja erikoistumiskoulutus tulisi valtion rahoituksen piiriin. Sen sijaan tutkimuksen rahoitusta ja organisointia koskevat esitykset vaatisivat muutoksia, jotta rahoitus mahdollistuisi siten kuin on tarkoitettu.

Lue lisää

 

24.11.2016 GeroMetron ensimmäisen kehittämiskauden opit ja oivallukset on koottu julkaisuksi

Pääkaupunkiseudun ikäihmisten palvelujen kehittämisverkoston GeroMetron ensimmäisen kehittämiskauden opit, oivallukset ja tulokset on nyt koottu julkaisuksi. Kehittämiskausi keskittyi muistisairaan ikäihmisen kotona asumisen tukemiseen.

Lue lisää

 

22.11.2016 Sosiaalialan osaamiskeskukset ottavat kantaa valtionavun leikkaukseen vuonna 2017

Hallituksen ehdotuksessa vuoden 2017 talousarvioksi sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavustusta esitetään pienennettäväksi kolmanneksella 2,0 miljoonaan euroon aiemmasta 3,0 miljoonasta eurosta.

Lue lisää

 

21.11.2016 Sosiaalipäivystyksen ja terveyspäivystyksen yhteistyö tiivistymässä - Socca antoi asiantuntijalausunnon eduskunnassa

Soccan johtaja Pirjo Marjamäki antoi kirjallisen asiantuntijalausunnon ja oli kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 11.11.2016 koskien terveydenhuoltolakiin ja sosiaalihuoltolakiin tehtäviä muutoksia (HE 224/2016) vp. Sosiaalihuoltalain muutokset koskevat sosiaalipäivystystä sekä sosiaalipalvelujen kokoamista alueellisesti muiden palvelujen yhteyteen.

Lue lisää

 

17.11.2016 Kokoamme palautetta ylisukupolvisia ongelmia koskevasta julkaisustamme

Sosiaalityöntekijät, tutkijat, kokemusasiantuntijat, opiskelijat ja yliopisto-opettajat kokosivat keväällä 2016 voimansa yhteen ja kirjoittivat yhteisen julkaisun huono-osaisuuden ylisukupolvisista ilmiöistä. Toivomme palautetta julkaisusta 1.12. mennessä, kaikkien vastanneiden kesken arvomme kirjapalkinnon.

Lue lisää

 

16.11.2016 Pääkaupunkiseutu haki rahoitusta lasten ja perheiden muutosohjelman Lapen toteuttamiseen

Hankesuunnitelma kattaa lasten ja perheiden palvelujen kehittämistä laajalla rintamalla. Kehittämisen sisältöjä ovat perhekeskustoiminta; varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena, erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen ja toimintakulttuurin muutos.

Lue lisää

 

15.11.2016 Pääkaupunkiseudun Kansa-koulun marraskuun uutiskirje on julkaistu

Aiheina mm. Pääkaupunkiseudun Kansa-koulun valmentajavalmennukset ovat alkaneet, Kansa-koulun uutinen Talentia-lehdessä, Suomen ensimmäiset Kansakoulun kirjaamisvalmentajat valmistuivat Espoon pilottikoulutuksesta, Omakanta-palvelu on avautunut alle 10-vuotiaiden lasten huoltajille sekä alaikäisille ja THL:n uudet luokitukset

Lue lisää

 

7.11.2016 Ensimmäinen väitös sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta 4.11.2016

YTM Sirpa Kuusisto-Niemen sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alan väitöskirja "Tiedon hallinta sosiaalihuollossa – tiedonhallinnan paradigma opetuksen ja tutkimuksen perustana" tarkastettiin 4.11.2016 Itä-Suomen yliopistossa

Lue lisää

 

28.10.2016 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahdessa 25.-26.1.

Ilmoittautuminen päiville on alkanut! Päivien aiheena on uudet kumppanuudet ja vaikuttavuus.

Lue lisää

 

21.10.2016 Tutustu PRO SOS -hankkeen uusiin työntekijöihimme

Pääkaupunkiseudulla käynnistynyt PRO SOS -hanke tuo leikillisyyttä ja pelillisyyttä aikuissosiaalityöhön. Tutustu hanketta luotsaaviin uusiin työntekijöihimme Tyttiin ja Pekkoon!

Lue lisää

 

17.10.2016 Juttu Kansa-koulusta ja Espoon pilotista Talentia-lehdessä

Talentia-lehden syyskuun numerossa oli juttu Kansa-koulusta ja Espoon pilottivalmennuksesta.

Lue lisää

 

17.10.2016 Lasten ja perheiden palvelujen kehittämisen helmiä ja tulevia haasteita eri puolilla Suomea

Sosiaalialan osaamiskeskukset eri puolilla Suomea järjestivät oppimisverkostotilaisuuksia, joissa esiteltiin kehittämisen helmiä ja tulevaisuuden haasteita. Tilaisuudet olivat osa valtakunnallista Lape-muutosohjelmaa.

Lue lisää

 

14.10.2016 Vetoomus eettisen rahapeliuutisoinnin puolesta

Rahapelien markkinointi on Suomessa runsasta ja pelaaminen näkyy arjessamme päivittäin. Myös media käsittelee rahapelaamista paljon. Rahapelihaittojen viestintäverkosto haluaa parantaa peleistä käytävää julkista keskustelua, minkä vuoksi se julkistaa Vetoomuksen eettisen rahapeliuutisoinnin puolesta Journalismin päivänä 14.lokakuuta.

Lue lisää

 

29.9.2016 Raha- ja digipelaamista selvitettiin Helsingin päihde- ja psykiatrisilla poliklinikoilla

Peliklinikan avohoidon asiakkaiden asiakastutkimuksessa on käynyt ilmi, että suurella osalla Peliklinikan palveluja runsaasti käyttävillä ihmisillä on myös mielenterveysongelmia. Tästä heräsi tarve selvittää, kuinka paljon rahapeli- ja digipeliongelmista kärsiviä ihmisiä on Helsingin psykiatristen poliklinikoiden ja nuorisoasemien asiakkaina. Selvitykseen otettiin mukaan myös Helsingin päihdepoliklinikat, sillä ne tarjoavat hoitoa kaikkiin riippuvuuksiin ja näin myös rahapeliongelmiin. Tulokset kertovat, että rahapeli- ja digipeliongelmaisia ihmisiä kohdataan poliklinikoilla ja yhteistyötä poliklinikoiden ja rahapeliongelmien hoitoon erikoistuneen Peliklinikan välillä tulisi parantaa.

Lue lisää

 

27.9.2016 Perheiden, nuorten ja lasten toiveita pääkaupunkiseudun hankesuunnittelun tueksi sekä kutsu yhteistyökumppaneille

Pääkaupunkiseudulla valmistellaan hankehakemusta, jossa kehitetään lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palveluita, lisätään hyvinvointia varhaiskasvatuksessa ja kouluissa sekä kehitetään yhdessä tekemistä erityispalvelujen kanssa. Hankehakemus on osa hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPEa).

Lue lisää

 

25.9.2016 Naiset Peliklinikan asiakkaina

Peliklinikan eri palveluiden asiakkaista noin neljäsosa on naisia. Rahapelaamisen kentät ovat perinteisesti olleet miesten aluetta, mutta viime aikoina on puhuttu rahapelaamisen ”naisistumisesta”. Esimerkiksi Suomalaisten rahapelaaminen -väestökyselyssä 2015 havaittiin naisten rahapeliongelmien määrän kasvaneen edellisten neljän vuoden aikana.

Lue lisää

 

23.9.2016 Pääkaupunkiseutu valmistelee pilottihakemusta Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) -kärkihankkeessa tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Palvelujen painopistettä siirretään kaikille yhteisiin ja ehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Pääkaupunkiseudulla valmistellaan Lape pilottihakemusta, joka keskittyy matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen eli perhekeskustoimintamalliin ja varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten ottamiseen mukaan lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukemiseen. Suunnittelumme keskittyy matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen, mutta huomioimme myös yhdessä tekemisen näihin kytkeytyvien erityis- ja vaativan tason palvelujen kanssa.

Lue lisää

 

22.9.2016 Käytäntötutkimuksesta tieteen nyhtökauraa

Pääkaupunkiseudun sosiaalityön käytäntötutkimuksen päivää vietettiin 12.9. Päivä on vuosittain toistuva, ajankohtaisia käytäntötutkimuksia esittelevä ja kuntien tutkimusideoita opiskelijoille tarjoava tilaisuus. Teemana tänä vuonna oli käytäntötutkimuksen taito ja siitä saatava hyöty. Käytäntötutkimusta visioitiin välineeksi kuntien operationaaliseen johtamiseen ja todettiin sen soveltuvan varsin mainiosti moniammatillisen ja verkostomaisen työn kehittämiseen ja tutkimiseen.

Lue lisää

 

20.9.2016 Suomen ensimmäiset Kansa-koulun kirjaamisvalmentajat valmistuivat Espoossa

Espoon Kansa-koulun pilottivalmennuksen valmistujaisia vietettiin ihanassa syyskuun auringonpaisteessa Espoon Kaisankodissa. Nyt valmistuvat 20 kirjaamisvalmentajaa kävivät valmennuksen touko-kesäkuussa ja pääsivät näin ensimmäisinä tutustumaan uuden asiakasasiakirjalain mukaiseen määrämuotoiseen kirjaamiseen. Tunnelma oli tyytyväinen ja odottava, pian alkavat heidän itsensä järjestämät koulutukset espoolaisille kollegoilleen. Tilaisuudessa kerrottiin myös Espoon suunnitelmista kirjaamiskoulutusten järjestämiseen.

Lue lisää

 

31.8.2016 Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen toteutus käynnistynyt

Kanta-palveluilla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita. Kanta-palvelut palvelevat koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa, kun valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto otetaan käyttöön vuonna 2018.

Lue lisää

 

2.9.2016 Pääkaupunkiseutu mukana tavoittelemassa hallituksen kärkihankerahoitusta ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen

Pääkaupunkiseudun Toimiva Kotihoito 2.0 -hankehakemuksen kärkinä ovat integroidun kuntoutuksen toimintamallin ja akuuttien tilanteiden toimintamallin luominen. Tarkoituksena on miettiä uudestaan koko kotihoidon kuntouttavia toimintamalleja ja akuuttien tilanteiden prosesseja sekä sujuvoittaa palveluketjuja. Tärkeää on myös palvelujen yhtenäistäminen eri kuntien välillä. Kehittämiseen olisivat tulossa mukaan kaikki pääkaupunkiseudun kunnat sekä Kerava ja Kirkkonummi, HUS ja alueen korkeakouluja, järjestöjä ja yksityisiä palveluntarjoajia. Toteutuessaan hanke hitsaisi yhteen pääkaupunkiseudun laajaa palvelukirjoa ja olisi mitä parasta valmistautumista tulevaan sote-uudistukseen.

Lue lisää

 

15.8.2016 ”Asiakas kerrallaan”-kirjaamistapa selkeyttää omaa päätä ja työtä - Kansa-koulun pilottivalmennuksen oppeja viety jo käytäntöön

Kesäloman kynnyksellä tapasimme Kansa-koulun Espoon pilottivalmennukseen osallistuneen perhetyöntekijä Minna Helsingiuksen Espoon lapsiperheiden perhetyöstä. Koulutuksen päättymisestä oli kulunut vajaa kuukausi ja halusimme kuulla, olivatko asiat jo lähteneet elämään Minnan arkityössä.

Lue lisää

 

Haetaan kahta erikoissuunnittelijaa

Soccaan haetaan kahta määräaikaista erikoissuunnittelijaa elokuussa käynnistyvään valtakunnalliseen sosiaalialan osaamiskeskusten ESR-rahoitteiseen "PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa" -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on vaikuttavan ja asiakaslähtöisen sosiaalityön kehittäminen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden kanssa.

Lue lisää

 

23.6.2016 Hyvää kesää!

Toivotamme koko pääkaupunkiseudun sosiaalialan väelle rentouttavaa ja virkistävää kesää!

Lue lisää

 

23.6.2016 Ennakkotietoa tulevan syksyn tapahtumista

Tulossa on lastensuojelun kehittämistä, pääkaupunkiseudun käytäntötutkimuksen päivä ja uuden sosiaalityö ja vaikuttavuus -tutkijaverkoston tapaaminen.

Lue lisää

 

21.6.2016 Uuteen kirjaamistapaan helpomman kautta - Kansa-koulun valmentajavalmennuksen pilottikoulutuksen tunnelmia

Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulu hankkeen valmentajavalmennuksen pilottikoulutus Espoossa järjestettiin toukokuussa. Saamme nyt kuulla uunituoreita tunnelmia ja ajatuksia koulutukseen osallistuneilta tulevilta valmentajilta, mitä on odotettavissa uuden kirjaamistavan myötä.

Lue lisää

 

20.6.2016 Rahapelitutkimuksen ja rahapelaamisen keskipisteessä

Kesäkuun alussa Las Vegasissa järjestettiin 16. kertaa kansainvälinen rahapelitutkimuksen konferenssi Conference on Gambling and Risk Taking. Konferenssiin osallistunut Maria Heiskanen nostaa esiin muutaman konferenssissa esitellyn tutkimuksen, joiden aiheista olisi kiinnostavaa keskustella Suomessakin.

Lue lisää

 

16.6.2016 Uudessa julkaisussa tietoa ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta ja sen ehkäisystä

Ylisukupolvinen huono-osaisuus koskettaa monin tavoin yksittäisiä lapsia ja perheitä. Palvelujärjestelmä ei kuitenkaan usein näytä mahdollistavan ylisukupolvisiin ongelmiin paneutuvaa, yksilöllistä ja kokonaisvaltaista työskentelyä. Ylisukupolvisen huono-osaisuuden painolastia ei myöskään saada kevenemään ihmisten elämässä vain palveluiden avulla, koska yksilötasolla koettuja ongelmia ylläpitävät kohtuuttomat yhteiskunnalliset rakenteet, joita ratkotaan – tai syvennetään – myös politiikan tasolla. Palvelujärjestelmää tulisi uudistaa nykyistä kokonaisvaltaisemmaksi ja humaanimmaksi.

Lue lisää

 

6.6.2016 Kokemuksia, elämyksiä ja oivalluksia moniammatillisuudesta – sosiaalityön ja lääketieteen tulevat sote-ammattilaiset yhteisellä opintojaksolla

Helsingin yliopiston sosiaalityön ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteinen uusi opintojakso Lääkärin ja sosiaalityöntekijän moninäkökulmainen yhteistyö on tulevaa sote-integraatiota parhaimmillaan. Opintojaksolla tulevat ammattilaiset pääsevät jo opiskeluaikana pohtimaan monialaisen yhteistyön käytäntöjä, jotka heidän valmistuttuaan ammattiin ovat jo lähempänä arkipäivää.

Lue lisää

 

26.5.2016 GeroMetron ensimmäinen kehittämiskausi päättyi - jaettua iloa, yhdessä tekemistä ja uusiin yhteistyökumppaneihin tutustumista

Pääkaupunkiseudun ikäihmisten palvelujen kehittämisverkoston GeroMetron ensimmäinen kehittämiskausi 2014–2016 huipentui päätösseminaariin 19.5. GeroMetro on nopeasti lunastanut paikkansa pääkaupunkiseudun kuntien vanhustyön yhteisenä kehittämistapana, jonka vahvuutena on yhteinen jakaminen ja luottamukseen, tuntemiseen ja sitoutumiseen perustuva verkostotyö. Seminaarissa esiteltiin konkreettisia tuloksia, fiilisteltiin yhteistä kehittämistaivalta ja kurkistettiin tulevan kauden suunnitelmiin.

Lue lisää

 

20.5.2016 Esimerkkejä rakenteellisesta sosiaalityöstä Praksiksen oppimisverkostossa

Praksiksen kevään viimeisessä oppimisverkostossa 13.5. aiheena oli rakenteellisen sosiaalityön syventäminen. Kuulimme esimerkkejä kunnissa tehdystä rakenteellisesta sosiaalityöstä ja pohdimme myös mikä estää ja edistää rakenteellista sosiaalityötä. Summa summarum: rakenteellinen sosiaalityö perustuu vahvasti yhteisöllisyyteen ja sen hyödyntämiseen, ja sille täytyy pystyä raivaamaan tilaa yksilökeskeisen työn rinnalla.

Lue lisää

 

18.5.2016 Käytäntötutkimuksen taito -kirja on julkaistu!

Käytäntötutkimus on sosiaalityön kehittämisestä ja tutkimuksesta rakentuva, yhteisen oppimisen ja tiedonmuodostuksen prosessi. Nyt julkaistuun kaksikieliseen kirjaan on koottu yli 10 vuoden kokemuksia käytäntötutkimusten teosta työyhteisöissä sekä käytäntötutkimuksen metodologiaa ja filosofiaa. Käytäntötutkimuksesta on muodostunut yhteinen toimintamalli sosiaalialan työyhteisöjen sekä Helsingin yliopiston tutkimus- ja opetustoiminnan välille, joka on saavuttanut myös kiittävää kansainvälistä huomiota.

Lue lisää

 

9.5.2016 Reunalta putoaa helpommin kuin keskeltä

A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen teki 12.4. järjestetyssä seminaarissa katsauksen hyvinvointivaltion historialliseen kehitykseen ja pohti, minkälaisen aseman rikostaustaiset ihmiset tulevat sote-uudistuksessa mahdollisesti saamaan. Riskinä on, että pienet asiakasryhmät jäävät helposti jalkoihin isoissa uudistuksissa.

Lue lisää

 

26.4.2016 Pääkaupunkiseudun Kansa-koulun ensimmäisessä uutiskirjeessä tietoa kirjaamisvalmentajien valinnasta

Olemme yhdessä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa mukana koko Suomen kattavassa, THL:n rahoittamassa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa tukevassa Kansa-koulu hankkeessa. Hankkeessa valmennetaan sosiaalialan ammattilaisia uuden asiakasasiakirjalain mukaiseen, valtakunnallisesti yhtenäiseen kirjaamiseen. Hyvin tehty ja yhtenäinen kirjaaminen parantaa asiakkaan oikeusturvaa ja helpottaa samoja asiakkaita auttavien eri ammattilaisten työtä.

Lue lisää

 

26.4.2016 Konkreettisia ehdotuksia rikostaustaisten ihmisten auttamiseksi

Rikosseuraamuslaitoksen, Etelä-Suomen kuntien, järjestöjen ja Soccan yhteinen kehittämisrupeama huipentui loppuseminaariin 12.4, jossa esiteltiin konkreettisia ehdotuksia yhteistyön parantamiseen rikostaustaisten asiakkaiden auttamiseksi. Ehdotukset käsittelivät mm. yhteydenottoa ja tietojenvaihtoa viranomaisten välillä ja verkostopalavereiden tai parityön tekoa ja ne kattavat koko prosessin lähtien tutkintavankeudesta ja siviiliarvioinnista, erilaisten tuomioiden kautta vapauttamisvaiheeseen, koevapauteen ja yhdyskuntaseuraamuksiin. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitettiin lapsen asemaan ja lapsen mielipiteen kuulemiseen.

Lue lisää

 

20.4.2016 Etunenässä määrämuotoiseen kirjaamiseen – espoolaiset Kansa-koulun kirjaamisvalmentajien valmennuksen pilotteina

Aurinkoisena kevätpäivänä tapasimme Espoon Kansa-koulun asiakastyön dokumentoinnin koulutuksesta vastaavat lastensuojelun asiantuntija Anu Rämön ja hänen työparinaan toimivan ratkaisuasiantuntija Marjaana Mäenpään Espoon tietotekniikkapalvelujen upouusissa toimitiloissa. Tilat olivat inspiroivat ja niin myös espoolaisten ajatukset ja suunnitelmat.

Lue lisää

 

18.4.2016 Tutustu pääkaupunkiseudun Kansa-koulun aluekoordinaattoriin Anna Väinälään

Anna aloitti Soccassa alkuvuodesta sosiaalialan tiedonhallinnan parissa.

Lue lisää

 

14.4.2016 GeroMetron uutiskirje 2-2016 on ilmestynyt

Aiheina mm. ensimmäinen kehittämiskausi huipentuu päätösseminaariin ja käsikirjaan, GeroMetrolla ihkauudet Facebook-sivut ja toinen kehittämiskausi starttaa syksyllä.

Lue lisää

 

14.4.2016 Haku syksyn 2016 käytännönopettajakoulutukseen on alkanut

Haluatko vahvistaa sosiaalityön asiantuntijuuttasi ja toimia samalla opiskelijoiden käytännön opettajana? Haluatko perehtyä uuteen tutkimukseen ja kehittää työtäsi? Hae koulutukseen 18.5. mennessä

Lue lisää

 

1.4.2016 Praksis-oppimisverkosto 18.3. – Kasvava toimintamallissa asiakas tekee omaa suunnitelmaansa

Praksiksen oppimisverkostossa Kasvajat ry:n toimijat esittelivät 10 vuoden aikana kehitettyä työvälinettä, Kasvava prosessia, jonka avulla itselleen tukea hakeva kokoaa omat tarpeensa ja oman elämänsä yhteen suunnitelmaan. Kun omat ajatukset ja tarpeet ovat selvillä, pystyy helpommin tekemään päätöksiä siitä, mitä ulkopuolista tukea haluaa ja tarvitsee ja keneltä. Kasvava prosessi soveltuu kaikille ja myös sosiaalityön asiakkaan suunnitelman pohjaksi.

Lue lisää

 

16.3.2016 Kuvastin menetelmä käytössä myös vanhustyössä

Kuvastin -reflektiivistä itse- ja vertaisarviointimallia on aiemmin hyödynnetty enemmän aikuissosialityössä ja lastensuojelussa, mutta GeroMetron kyydissä -blogista löytyy esimerkki myös vanhustyöstä

Lue lisää

 

15.3.2016 Hyvää kansainvälistä sosiaalityön päivää!

Kansainvälisenä sosiaalityön päivänä haluamme kiittää kaikkia upeita sosiaalialan ammattilaisia, jotka tuotte apua, toivoa ja uusia näkökulmia niitä tarvitseville ihmisille. Haluamme myös auttaa teitä arjen pyörityksen keskellä antamalla työkaluja oman työnne kehittämiseen ja sen merkityksen ymmärtämiseen. Käytäntötutkimus on yksi näistä työkaluista.

Lue lisää

 

10.3.2016 Soccan toimintakertomus 2015 – verkkosivujemme suosio kasvoi merkittävästi

Vuoden 2015 toimintakertomuksemme on julkaistu ja erityisen ylpeitä olemme siitä, että verkkosivujemme käyttäjämäärät nousivat merkittävästi. Käyntien ja kävijöiden määrä lisääntyi kolmanneksella samoin kuin Soccan Facebook-sivujen seuraajien määrä. Kaunis ja nöyrä kiitos kaikille lukijoillemme ja seuraajillemme! Onnistuneen viestinnän avulla työmme vaikuttavuus kasvaa ja kehittämiseen osoitetut resurssit hyödyttävät yhä suurempaa joukkoa sosiaalialan väkeä.

Lue lisää

 

8.3.2016 Hyvää naistenpäivää!

Lämpimiä ajatuksia kaikille pääkaupunkiseudun sosiaalialan upeille naisille...

Lue lisää

 

1.3.2016 Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä voimaan tänään

Uuden lain tavoitteena on parantaa asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Laki myös selkiyttää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia.

Lue lisää

 

8.2.2016 Uusia menetelmiä ja avauksia käytännön opettajakoulutuksesta

Helmikuun alussa valmistui 15 uutta sosiaalityön käytännön opettajaa. Takana on kahden vuoden ja kahden moduulin prosessi, joka tuotti pätevyyden toimia sosiaalityön yliopisto-opiskelijoiden käytännön opettajina asiakastyössä. Päätöspäivänä esiteltiin opiskelijoiden kehittämistehtävien helmiä, jotka käsittelivät uusia työkaluja käytännön opettajille, aikuissosiaalityön ja Vamoksen yhteistyötä, rakenteellista sosiaalityötä ja sitä, miten Käypä hoito -suositus toimii sosiaalityön työvälineenä.

Lue lisää

 

1.2.2016 Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulu pyörähti käyntiin pääkaupunkiseudulla

Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulu pyörähti käyntiin 22.1. pääkaupunkiseudulla kick-off seminaarilla. Kutsuseminaarissa osallistujina oli pääkaupunkiseudun kuntien johtoa ja keskijohtoa. He saivat tiiviin infopaketin sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaista ja Kansa-koulu -hankkeesta sekä tilannekatsauksen THL:n organisoimasta valtakunnallisesta tiedonhallinnasta ja Apotin etenemisestä. Paljon on muutoksia tulossa, mutta paljon myös mahdollisuuksia.

Lue lisää

 

1.2.2016 Tulossa Praksis koulutus yhteisösosiaalityöstä

The Place matters - the return of community in social work opintojakso paikan ja yhteisöjen merkityksestä sosiaalityössä. Opintojaksoon sisältyy maahanmuuttajien kanssa tehtävä yhdyskuntakävely.

Lue lisää

 

14.1.2016 GeroMetron infokirje 1-2016 on julkaistu!

Aiheina uudet GeroMetron kyydissä -blogit, A4 kooste GeroMetron vuoden 2015 toiminnasta ja tulevat tapahtumat

Lue lisää

 

13.1.2016 Kooste GeroMetron vuoden 2015 toiminnasta

GeroMetron vuosi 2015 oli aktiivisen kehittämisen aikaa. Järjestimme seminaareja ja työpajoja, ensimmäiset kokeilujen tulokset konkreettiset tulokset valmistuivat, haimme rahoitusta tutkimuksille ja piipahdimme opintomatkalla Ruotsissa. Kokeiluihin osallistui yli 1500 ikäihmistä.

Lue lisää

 

12.1.2016 Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulu etenee – pääkaupunkiseudun hankekoordinaattorina aloitti Anna Väinälä

Socca on yhdessä Apotin ja muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa mukana koko Suomen kattavassa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa tukevassa Kansa-koulu hankkeessa. Hankkeessa koulutetaan sosiaalialan ammattilaisia uuden asiakasasiakirjalain mukaiseen, valtakunnallisesti yhtenäiseen kirjaamiseen, ja se on osa valtakunnallista Kansa-valmistelua (Kansallinen sosiaalihuollon asiakastietovaranto).

Lue lisää

 

26.6.2015 Kansa-koulu: Sosiaalialan osaamiskeskuksille rahoitusta sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoon

Socca yhdessä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa on saanut rahoituksen koko Suomen kattavaan sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa tukevaan Kansa-koulu -hankkeeseen. THL myönsi rahoitusta vuosille 2015-2018.

Lue lisää

 

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje