Uutisia



18.3.2015 Pääkaupunkiseudun kuntien sosiaalijohto vahvistaa yhteistyötään sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksissa

Pääkaupunkiseudun kuntien sosiaalialan johtajat ja päälliköt kokoontuivat ensimmäiseen Soccan koordinoimaan tapaamiseen 16.3. Tarve yhteiselle keskustelufoorumille heräsi sosiaalihuollon laajojen lainsäädäntöuudistusten ja niiden edellyttämien muutosten tiimoilta. Ensimmäisessä tapaamisessa aiheena olivat sosiaalityön vaikuttavuus ja sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen muutokset.

Lue lisää

 

17.3.2015 ”Kun rupeaa katsomaan, näkee paljon enemmän” – tavoiteltava aikuisrooli varhaiskasvatuksessa

VKK-Metron koulutuksessa käsiteltiin aikuisen roolia varhaiskasvatuksessa ja pohdittiin, millaiseen vuorovaikutukseen aikuisen tulisi lapsiryhmässä pyrkiä. "Työskenneltäessä pienten lasten kanssa ilman sensitiivisyyttä ei voi toimia riittävän hyvin”, toteaa lehtori ja varhaiskasvatuksen dosentti (FT) Marjatta Kalliala Helsingin yliopistosta.

Lue lisää

 

17.3.2015 Hyvää kansainvälistä sosiaalityön päivää!

Juhlistamme päivää Soccassa muistuttamalla mieliin Unelmaa aikuissosiaalityöstä, joka julkistettiin ensimmäisen kerran valtakunnallisilla aikuissosiaalityön päivillä tammikuussa. Näitä unelmia haluamme kantaa edelleenkin!

Lue lisää

 

16.3.2015 Uusia ikäihmisten palvelukeskuksia Helsinkiin

Palvelutalo Rudolfin tiloissa Laajasalossa käynnistyi palvelukeskustoiminta maaliskuussa 2015 ja jo aiemmin tänä vuonna avautui Pohjois-Haagan palvelukeskus. Tarjolla on muun muassa liikuntaryhmiä, kuntosali, erilaisia kerhoja, yhteislaulua ja luentoja. Vuoden alussa palvelukeskustoiminta käynnistyi myös Pohjois-Haagassa.

Lue lisää

 

11.3.2015 GeroMetron verkostokehittämisen työpajassa puhuttiin luottamuksesta

Pääkaupunkiseudun vanhustyön kehittämisverkoston GeroMetron verkostokehittämisen työpajassa korostettiin tuntemisen, luottamuksen ja sitoutumisen tärkeyttä. Nämä kolme elementtiä luovat pohjan hedelmälliselle verkostotyölle.

Lue lisää

 

6.3.2015 Sosiaalityöntekijä, osallistu kirjoituskilpailuun - teemana ylisukupolvisuus

Näkyvätkö työssäsi yli sukupolvien siirtyvät sosiaaliset ongelmat? Mikä merkitys sukupolvien yli jatkuvilla asiakkuuksilla on työssäsi? Tunnistetaanko ilmiö riittävän hyvin? Onko siihen keinoja puuttua?

Lue lisää

 

6.3.2015 Lapset ottavat tilan haltuun - lapset leikkiympäristön suunnittelijoina

Unelmien päiväkodissa olisi uima-allaskerros, kuningatar ja paljon kultaa ja lumihiutaleita, eri huoneissa ois yön väriä ja auringon väriä .” Näin kuvaavat päiväkoti Pelimannin lapset unelmien päiväkotiaan. Haaga-Kaarelan varhaiskasvatusalueen päiväkodit, perhepäivähoito ja kerhot ovat olleet muana suunnittelemassa ja toteuttamassa Kanneltalon Galleriassa esillä olevaa näyttelyä ja leikkiympäristöä. Näyttelyn tavoitteena on tuoda esille lasten osallisuutta sekä leikkiä. Pääpaino on lasten tekemissä tuotoksissa, jotka käsittelevät unelmien päiväkotia piirustusten ja kertomusten muodossa.

Lue lisää

 

5.3.2015 ”Aina voi heittäytyä lasten leikkiin, iloita ja nauttia siitä yhdessä!”

Sateisena tiistai-iltapäivänä lähes 200 varhaiskasvatuksen ammattilaista saapui kuuntelemaan ja pohtimaan ajatuksia alle 3-vuotiaiden lasten leikistä. Aihe on tärkeä ja toivottu. Palautteen perusteella usein leikistä puhuttaessa keskitytään tarkastelemaan yli 3-vuotiaiden lasten leikkiä, ja taaperoiden leikkiminen jätetään vähemmälle huomiolle. Lehtori (FT) Eira Suhonen Helsingin yliopistosta sekä lehtori Hilkka Munter Oulun yliopistosta pitivät suurelle kuulijakunnalle mielenkiintoiset puheenvuorot alle 3-vuotiaiden lasten leikistä ja aikuisten roolista leikin tukijana.

Lue lisää

 

3.3.2015 Helsingin kaupungin itäinen kotihoitoyksikkö palkittiin vetovoimaisena työpaikkana

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi helmikuun lopulla Helsigin kaupungin itäiselle kotihoitoyksikölle tunnustuksen vetovoimaisuuden aktiivisesta lisäämisestä. Vetovoimaisten työpaikkojen nimeäminen on osa sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämää Mielekäs-ohjelmaa, joka etsii ja nostaa julkisuuteen vetovoimaisia suomalaisia sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja.

Lue lisää

 

27.2.2015 GeroMetron ensimmäinen infokirje on julkaistu!

Ensimmäisessä infokirjeessä kerrotaan pääkaupunkiseudun ikäihmisten palvelujen kehittämisverkoston tähänastisesta ja tulevasta toiminnasta.

Lue lisää

 
 

23.2.2015 Etelä-Suomen Kaste-kehittäjäverkosto starttasi 9.2.2015

Kehittäjäverkoston ensimmäisen tapaamisen tavoitteena oli koota yhteen Etelä-Suomessa jo toimivia sosiaali- ja terveysalan kehittämisverkostoja, sekä aloittaa konkreettinen yhteistyö, verkostoituminen ja ideoiden vaihto. Lähes 150:ltä käytännön kehittämistyötä tekevältä tai sitä johtavalta ammattilaiselta kysyttiin, mitä he toivovat ja pitävät tärkeänä tulevaa yhteistyötä silmällä pitäen.

Lue lisää

 

19.2.2015 Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien lausunto sosiaalihuollon ammattihenkilölaista

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat antoivat eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 17.2 kirjallisen lausunnon sosiaalihuollon ammattihenkilölaista (HE 354 vp). Osaamiskeskusjohtajat pitävät uutta lakia erittäin tarpeellisena sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation, sosiaalihuollon laadun ja asiakkaiden oikeusturvan parantamisen näkökulmista. Tärkeimpänä yksittäisenä huomiona oli se, että tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimivan koulutusvaatimuksista on säädettävä tiukemmin kuin mitä hallitus nyt esittää (§12).

Lue lisää

 

18.2.2015 GeroMetron Katse kehittämiseen seminaarin satoa

Seminaarin tavoitteena oli tutustua GeroMetro-verkostolle luontaiseen kehittämisen tapaan ja kokonaisuuteen sekä verkossa tapahtuviin jakamisen mahdollisuuksiin. Posterinäyttelyssä kaikki kehittäjäryhmät esittelivät kehittämistehtäviään.

Lue lisää

 

18.2.2015 Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat kuultavina eduskunnassa sote-järjestämislaista

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat olivat 10.2. eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavina sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevasta hallituksen esityksestä (HE 324/2014). Johtajat toivat painokkaasti esiin, että uudistuksen tueksi tarvitaan toimivat kehittämisrakenteet ja niiden asianmukainen resursointi.

Lue lisää

 

18.2.2015 Sosiaalityötä on vaikea päästä opiskelemaan

Sosiaalityön pääaineekseen jo opintojen alusta lähtien haluavien opiskelijoiden valinnassa vain alle 10 % pääsykokeisiin osallistuneista hakijoista saa opiskelupaikan Helsingin yliopistossa.

Lue lisää

 

18.2.2015 Cafe Socca - Hyvinkäällä puututtiin päivystyspotilaiden päihteidenkäyttöön

Vuoden 2015 ensimmäisessä Cafe Soccassa saimme kuulla Hyvinkään sairaalan kokemuksia päihteiden käytön puheeksiottamisesta päivystyksessä ja vuodeosastoilla. Hankkeessa pyrittiin tavoittamaan päivystyspotilaiden joukosta kaikki yli 18-vuotiaat alkoholin riskikäyttäjät ja heidät ohjattiin potilaiden luvalla eteenpäin kunnan päihdehuoltoon. Päivystykseen alkoholin aiheuttamien sairauksien tai tapaturmien takia tulevat ihmiset ovat otollisessa tilassa pohtimaan alkoholinkäyttöään. Terveydenhuollon henkilökuntaa myös koulutettiin alkoholin käytön puheeksiottoon ja samalla tehtiin tunnetuksi sosiaalityötä ja sen tarjoamia palveluja.

Lue lisää

 

13.2.2015 Pääkaupunkiseudun kunnat vetoavat Helsingin yliopistoon sosiaalityön aloituspaikkojen lisäämiseksi

Pääkaupunkiseudun kuntien apulaiskaupunginjohtajien kannanotossa 13.2. esitetään, että Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta pikaisesti lisäisi sosiaalityön aloituspaikat vastaamaan työelämän tarpeita. Pääkaupunkiseudun kunnissa on suuri pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä. Heitä tarvitaan, jotta asiakkaille voidaan tarjota laadukkaita palveluja.

Lue lisää

 

5.2.2015 Socca kuultavana eduskunnassa asiakasasiakirjalain tiimoilta

Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan hallituksen esitys sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaiksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta (hallituksen esitys HE 345/2014 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana 3.2. oli johtaja Pirjo Marjamäki Soccasta.

Lue lisää

 

3.2.2015 VKK-Metron uusi tutkija esittäytyy

Saija Turunen aloitti VKK-Metron tutkijana tammikuussa. Tutkimuksen teemana on aikuisen rooli leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen mahdollistajana.

Lue lisää

 

4.2.2015 Socca eduskunnan kuultavana varhaiskasvatuslaista

Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan hallituksen esitys (HE 341/2014) uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana oli Soccan varhaiskasvatuksen erityissuunnittelija Saila Nevanen 23.1.2015.

Lue lisää

 

3.2.2015 Yhteisöllisyys kunniaan valtakunnallisilla aikuissosiaalityön päivillä

Yli 400 osallistujaa kokoontui Helsinkiin 22.-23.1. valtakunnallisille aikuissosiaalityön päiville. Päivien kantavana teemana oli yhteisöllisyys ja sen vahvistumisen kautta vahvistuva sosiaalialan työ.

Lue lisää

 

29.1.2015 Haetaan projektipäällikköä Peliklinikalle

Määräaikainen työsuhde alkaa mahdollisimman pian ja kestää vuoden 2016 loppuun. Hakuaika päättyy 12.2.

Lue lisää

 

22.1.2015 Unelma aikuissosiaalityöstä - sosiaalialan työntekijöiden ja palveluiden käyttäjien kannanotto yhteisöllisyyden puolesta

Työntekijät ja asiakkaat unelmoivat yhteisöllisyydestä, mutta näkyykö tämä palvelujen kehittämisessä? Kannanoton unelmat on koottu valtakunnallisten aikuissosiaalityön päivien 2015 osallistujilta ja sosiaalipalveluiden käyttäjiltä.

Lue lisää

 

19.1.2015 Leikin taikaa etsimässä

VKK-Metron kevätkausi starttasi 16.1.2015 koko pääkaupunkiseudun varhaiskasvattajille suunnatulla koulutuksella. Iltapäivän monitieteellisestä teoreettisesta kattauksesta vastasivat lehtori Nina Sajaniemi sekä Liettuasta saapuneet leikin tutkijat Milda Bredikyte ja Pentti Hakkarainen. Vantaan varhaiskasvattajien eloisat esimerkit juonellisen leikin käytännön sovelluksista toivat oman mausteensa kokonaisuuteen.

Lue lisää

 

19.12.2014 Sosiaalialan osaamiskeskuksille 400 000 euron lisärahoitus

Eduskunta on tänään myöntänyt 400 000 euroa lisärahoituksen sosiaalialan osaamiskeskuksille vuodelle 2015. Alkuperäisen budjettiesityksen mukaan rahoitusta ehdotettiin leikattavaksi yli 30 prosenttia.

Lue lisää

 

19.12.2014 Joulutervehdys!

Koko Soccan väki toivottaa kaikille yhteistyökumppaneillemme ja koko sosiaalialan väelle rentouttavaa joulua ja kaikkea hyvää vuodelle 2015.

Lue lisää

 

18.12.2014 Lisärahoitus sosiaalityöntekijöiden maisterikoulutukseen

Eduskunta myönsi lisärahoitusta sosiaalityöntekijöiden yliopistokoulutukseen jo kolmannen kerran. Lisärahoituksen määrä on 1,3 miljoonaa euroa. Sen turvin uusien maisterien sisäänotto voidaan kaksinkertaistaa.

Lue lisää

 

17.12.2014 Ilmoittaudu pääkaupunkiseudun vanhustyön kehittämisverkoston GeroMetron 19.1. järjestettävään seminaariin

Pääkaupunkiseudun vanhustyön kehittämisverkoston GeroMetron järjestämässä seminaarissa tarkastellaan kehittämistä osana arjen työtä. Mukana on TV:stäkin tuttu geriatrian professori Jaakko Valvanne, joka innostaa meitä kehittämään työtämme. Osanottajat pääsevät myös kurkistamaan GeroMetron kehittämistehtäviin ja tutustumaan niiden tekijöihin.

Lue lisää

 

10.12.2014 Unelmani aikuissosiaalityöstä -kysely

Kokoamme sekä työntekijöiden että palveluiden käyttäjien ajatuksia ja unelmia Valtakunnallisille aikuissosiaalityön päiville. Päivät järjestetään Helsingissä 22.-23.1.2015.

Lue lisää

 

3.12.2014 Opiskelijoiden käytäntötutkimuksista arvokasta tietoa työyhteisöille

Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelijat suorittavat sosiaalityön käytäntötutkimusjakson osana opintojaan. Vuoden 2014 valmistui ennätykselliset noin 60 käytäntötutkimusta. Opiskelijat ovat olleet tiivistahtisen asiakastyön kehittämisen ”auttavia käsiä” ja heidän tuottamaansa tietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Työyhteisöjen tarjoamat aiheet kertovat käytännön arjessa askarruttavista kysymyksistä.

Lue lisää

 

27.11.2014 Nuorten hyvinvointikertomus kokoaa ajankohtaista tietoa helsinkiläisnuorista

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus ja tietokeskus on julkaissut Nuorten hyvinvointikertomuksen osoitteessa www.nuortenhyvinvointikertomus.fi.Viranomaiset ja useat muut tahot tarvitsevat luotettavaa ja monipuolista tietoa nuorten arjesta sekä kasvu- ja elinolosuhteista päätöksenteon tueksi ja palvelujen kehittämiseksi.

Lue lisää

25.11.2014 Soccan kuulumisia voi seurata nyt myös Facebookissa

Käy kurkistamassa ja tykkäämässä Facebook-sivuistamme!

Lue lisää

 

20.11.2014 Hyvää lapsen oikeuksien päivää!

Tänä vuonna on tullut kuluneeksi 25 vuotta Lapsen oikeuksien sopimuksen solmimisesta. Sopimuksen 31 artiklan mukaan jokaisella lapsella tulee olla oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan. Kyse on siis lapsille ihmisoikeussopimuksessa turvatusta oikeudesta.

Lue lisää

 

12.11.2014 Cafe Socca: Sosiaalityön asiakkaat kaipaavat kokonaisvaltaisempaa terveydenhoitoa

Asiakkaiden kokemukset sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhteistyöstä olivat ensimmäisen HUS:ssa järjestetyn Cafe Soccan teemana 7.11. Paikalla oli yli 30 sosiaalialan työntekijää pääkaupunkiseudulta, iso osa heistä oli HUS:n sosiaalityöntekijöitä. Kun Socca yhdistyi osaksi HUS:ia, oli luontevaa aloittaa yhteinen keskustelu ja kartoittaa kehittämistarpeita.

Lue lisää

 

11.11.2014 Ilmianna hyvä käytäntö!

Etelä-Suomen kehittämisverkostojen yhteistyölle etsitään uutta suuntaa kehittäjäverkostotilaisuudessa 9.2. Tilaisuuteen toivotaan esiteltäväksi alueen hyviä käytäntöjä, jotka hyödyttävät asiakasta ja potilasta ja vahvistavat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaa. Ilmianna hyvä käytäntösi 5.12. mennessä.

Lue lisää

7.11.2014 VKK-Metron kuulumisia myös Facebookissa

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metron kuulumisia voi seurata nyt myös Facebookissa.

Lue lisää

 

5.11.2014 Maistiaisia opiskelijoiden käytäntötutkimuksista

Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelijat suorittavat pakollisen sosiaalityön käytäntötutkimusjakson osana opintojaan ja vuoden 2014 sosiaalityön käytäntötutkimusopintojaksolla on valmistunut ennätysmäärä eli noin 70 käytäntötutkimusta.

Lue lisää

 

30.10.2014 GeroMetro järjesti vastuutyöntekijätyöpajan

Pääkaupunkiseudun vanhustyön kehittämisverkoston GeroMetron ensimmäisessä työpajassa käsiteltiin ajankohtaista vastuutyöntekijäkysymystä. Aihe on ajankohtainen, koska ikälain mukaan iäkkäälle henkilölle on vuoden 2015 alusta nimettävä vastuutyöntekijä, jos hänen arvioidaan tarvitsevan apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää

 

17.10.2014 Sosiaalialan osaamiskeskusten lausunto sote-järjestämislaista: Sosiaalialan kehittämisen ja tutkimuksen asema ja rahoitus on turvattava sekä alueelliset tarpeet huomioitava

Uudella lainsäädännöllä on varmistettava nykyiseen lainsäädäntöön perustuvien kehittämisrakenteiden jatkuvuus ja liittyminen osaksi uusien sote-alueiden kehittämisrakenteita sekä alueellisten tarpeiden huomioiminen. Tärkeää on myös tasapuolinen rahoitus sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.

Lue lisää

 

9.10.2014 Valtakunnallisilla neuvolapäivillä 21.-22.10 asiaa lasten hyvinvoinnista

THL järjestää valtakunnalliset neuvolapäivät Helsingissä 21.-22.10.2014. Päivien ohjelmassa on monipuolista asiaa lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista.

Lue lisää

9.10.2014 Pääkaupunkiseudun sosiaalityön käytäntötutkimuksen päivässä 2014 ennätysmäärä tutkimusideoita

Pääkaupunkiseudun sosiaalityön käytäntötutkimuksen päivä on vuosittain toistuva, opiskelijoiden käytäntötutkimuksia esittelevä ja tutkimusideoita koordinoiva tilaisuus. Päivä on osa Pääkaupunkiseudun Praksiksen toimintaa, ja se järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa kaksikielisenä. Työyhteisöt tarjosivat uusille opiskelijoille lähes 200 uutta tutkimusaihetta ja päivä tarjosi myös näkökulmia Praksiksen yhteiseen teemaan eli ylisukupolviseen syrjäytymiseen.

Lue lisää

 

2.10.2014 Osaamiskeskuksia kuultavana eduskunnassa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta järjesti 1.10. kuulemisen valtion ensi vuoden talousarviosta. Teemana oli erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta ja Socca oli yksi kuultavista organisaatioista.

Lue lisää

 

26.9.2014 Leikki vieköön! VKK-Metron uusi kehittämiskausi polkaistiin käyntiin

VKK-Metron kehittäjäyksiköt kokoontuivat 15.9. Satakuntasaliin aloittamaan leikkikauden kehittämisrupeamaa. Tapaamisessa annettiin osviittaa tulevan kehittämiskauden kulusta ja kerrottiin leikistä ja leikkisyydestä kaupunkitaitelija Meiju Niskalan tarinoiden avulla. Tilaisuudessa julkistettiin myös VKK-Metron leikkikaudelle valitut kehittäjäyksiköt.

Lue lisää

 

22.9.2014 Mediatiedote sote-uudistuksesta: Asiakkaalla oikeus saada myös laadukkaita sosiaalipalveluja

Onnistunut integraatio vaatii tasapuolisuutta Sosiaaliala on jäänyt pahasti lapsipuolen asemaan käsillä olevassa sote-uudistuksessa. Toimivia ja kustannustehokkaita palveluja ei kuitenkaan synny ilman sosiaalialan näkökulmaa, sillä ihmisten ongelmat eivät ratkea pelkillä terveyspalveluilla. Tästä syystä leikkausten sijasta on ehdottoman tärkeää panostaa tasapuolisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja tutkimukseen.

Lue lisää

 

22.9.2014 Uusi sosiaalihuoltolaki käsittelyssä eduskunnassa 18.9.

Uuden sosiaalihuoltolain tavoitteena on vahvistaa peruspalveluja ja vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Laki myös parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistää viranomaisten yhteistyötä.

Lue lisää

19.9.2014 Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa -seminaarin antia

Eduskunnan järjestämässä seminaarissa 17.9. pohdittiin sosiaalialan kehittämisen ja tutkimuksen tulevaisuutta uusissa sote-rakenteissa. Puheenvuoroissa korostui vahva tarve turvata sosiaalialan kehittämis- ja tutkimuksen resurssit, sillä ainoastaan tutkimukseen perustuva kehittäminen varmistaa toimivien ja kustannustehokkaiden sosiaalialan palvelujen luomisen. Samalla haluttiin nostaa sosiaaliala tasavertaiseksi toimijaksi terveydenhuollon rinnalle.

Lue lisää

 

17.9.2014 Pääkaupunkiseudun Praksis Kick-off tapaamisessa etsittiin keinoja ylisukupolvisen syrjäytymisen katkaisuun

Oppimisverkoston ”avauspotku” järjestettiin 8.9. ja näin aloitettiin pääkaupunkiseudun yhteinen, kolmivuotinen työskentely ylisukupolvisen syrjäytymisen katkaisemiseksi. Seminaarissa esiteltiin ylisukupolvisen syrjäytymisen mekanismeja sekä näkemyksiä keinoista sen katkaisuun.

Lue lisää

 

16.9.2014 Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta ehdottaa yhteistyön tiivistämistä perusterveydenhuollon yksiköiden ja STM:n kanssa

Neuvottelukunnan kannanotossa ehdotetaan, että sosiaalialan osaamiskeskusten talousarvioleikkauksen sijasta osaamiskeskusten, perusterveydenhuollon yksiköiden ja STM:n kesken laaditaan yhteinen suunnitelma vuoteen 2017 sosiaali- ja terveydenhuollon strategista ja tehokasta toteutusta tukevalle kehittämisrakenteelle.

Lue lisää

 

15.9.2014 Heikki Waris -instituutille verkkosivut yliopiston yhteyteen

Osana Soccaa toimivalle Heikki Waris -instituutille on nyt perustettu verkkosivut myös yliopiston yhteyteen.

Lue lisää

11.9.2014 Syksyn 2014 käytännön opettajakoulutus käynnistyi

Yhteensä 23 sosiaalityöntekijää pääkaupunkiseudun ja muista Uudenmaan kunnista sekä HUS:sta aloitti elokuussa uudistetun, kahtena moduulina järjestettävän käytännön opettajakoulutuksen.

Lue lisää

 

10.9.2014 Tiina Autio ja Tiina Soukiala kehittämään vanhustyötä

Saimme Soccaan kaksi kokenutta Tiinaa käynnistämään pääkaupunkiseudun vanhustyön GeroMetro -kehittämisverkostoa. Molempien yhteisenä työsarkana on GeroMetron ensimmäinen kaksivuotinen kehittämisteema ”Muistisairaiden ikäihmisten kotona asumisen tukeminen”.

Lue lisää

 

28.8.2014 Sari Sarkomaa jakoi huolemme sosiaalialan kehittämisen rahoituksesta tulevaisuudessa

Kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoston puheenjohtaja Sari Sarkomaa tuli vieraaksemme 26.8. tutustumaan Soccaan ja osaamiskeskustoimintaan. Käynnin taustalla oli uhka sosiaalialan osaamiskeskusten valtionapua koskevasta rajusta leikkauksesta.

Lue lisää

 

26.8.2014 Yliopistojen Sosnet verkosto ja valtakunnallinen amk-verkosto ottivat kantaa sosiaalialan osaamiskeskusten puolesta

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet ja valtakunnallinen amk-verkosto ilmaisivat huolensa sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavun leikkauksista.

Lue lisää

25.8.2014 Leikin kehittäminen houkuttaa

Suuri joukko leikin kehittämisestä kiinnostuneita pääkaupunkiseudun päiväkotien työntekijöitä kokoontui Soccaan työpajoihin kuulemaan lisää VKK-Metron uudelle kehittämiskaudelle hakemisesta.

Lue lisää

 

14.8.2014 Mediatiedote: Sosiaalialan kehittämistä leikataan rajusti

Sosiaalialan osaamiskeskusten valtionapua uhataan leikata rajusti vuoden 2015 alusta lukien. Leikkaus uhataan tehdä samaan aikaan, kun sosiaalialan kehittämisen parasta osaamista kaivattaisiin uuden sote-ratkaisun konkreettiseen suunnitteluun ja toteutukseen.

Lue lisää

12.8.2014 Kannanotto sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavun leikkaamisesta

Sosiaalialan osaamiskeskukset laativat kiireellisen kannanoton sosiaali- ja terveysministeriölle. Kannanotossa esitetään, että sosiaalialan osaamiskeskusten perustoimintaan varattua valtionosuutta ei vuodelle 2015 vähennettäisi, vaan osuus palautettaisiin vuoden 2013 tasolle (3,5 miljoonaa euroa koko maahan).

Lue lisää

28.3.2014 VKK-Metron Snadit Stepit -materiaalit

Tutustu päivitettyihin kehittämisen tukimateriaaleihin.

Lue lisää

24.2.2014 Kertotaulukin on kivaa Surmundiassa

VKK-Metron uutena kehittämisteemana ovat leikki ja leikilliset oppimisympäristöt

Lue lisää

27.1.2014 Leikki ja leikilliset oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa

VKK-Metron uusi toimintakausi alkaa!

Lue lisää