Uutisia29.11.2016 Kaikki mukaan GeroMetron kyytiin – tulevalla kaudella teemana on kotona tapahtuva kuntoutus

GeroMetron seuraava kehittämiskausi on käynnistymässä ja toiminta laajenee Kirkkonummelle ja Keravalle. Tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista kiinnittäen eritysesti huomiota hyvän kuntoutuksen antamiin mahdollisuuksiin ja huomioida tässä ikäihmisten elämänlaatu ja hyvinvointi.

Lue lisää

 

28.11.2016 Soccan lausunto sote-järjestämislakiesityksestä: Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tutkimus ja opetus samalle viivalle

Socca keskittyi lausunnossaan opetusta ja tutkimusta koskeviin pykälämuotoiluihin. Sosiaalitieteellisen tutkimuksen ja opetuksen pääsyä valtionrahoituksen piiriin on kauan odotettu. Nyt siihen periaatteessa aukenisi mahdollisuus, kun sosiaalihuoltoa ollaan nostamassa samaan asemaan terveydenhuollon kanssa. Samalla sosiaalityön käytännön opetus ja erikoistumiskoulutus tulisi valtion rahoituksen piiriin. Sen sijaan tutkimuksen rahoitusta ja organisointia koskevat esitykset vaatisivat muutoksia, jotta rahoitus mahdollistuisi siten kuin on tarkoitettu.

Lue lisää

 

24.11.2016 GeroMetron ensimmäisen kehittämiskauden opit ja oivallukset on koottu julkaisuksi

Pääkaupunkiseudun ikäihmisten palvelujen kehittämisverkoston GeroMetron ensimmäisen kehittämiskauden opit, oivallukset ja tulokset on nyt koottu julkaisuksi. Kehittämiskausi keskittyi muistisairaan ikäihmisen kotona asumisen tukemiseen.

Lue lisää

 

22.11.2016 Sosiaalialan osaamiskeskukset ottavat kantaa valtionavun leikkaukseen vuonna 2017

Hallituksen ehdotuksessa vuoden 2017 talousarvioksi sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavustusta esitetään pienennettäväksi kolmanneksella 2,0 miljoonaan euroon aiemmasta 3,0 miljoonasta eurosta.

Lue lisää

 

21.11.2016 Sosiaalipäivystyksen ja terveyspäivystyksen yhteistyö tiivistymässä - Socca antoi asiantuntijalausunnon eduskunnassa

Soccan johtaja Pirjo Marjamäki antoi kirjallisen asiantuntijalausunnon ja oli kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 11.11.2016 koskien terveydenhuoltolakiin ja sosiaalihuoltolakiin tehtäviä muutoksia (HE 224/2016) vp. Sosiaalihuoltalain muutokset koskevat sosiaalipäivystystä sekä sosiaalipalvelujen kokoamista alueellisesti muiden palvelujen yhteyteen.

Lue lisää

 

17.11.2016 Kokoamme palautetta ylisukupolvisia ongelmia koskevasta julkaisustamme

Sosiaalityöntekijät, tutkijat, kokemusasiantuntijat, opiskelijat ja yliopisto-opettajat kokosivat keväällä 2016 voimansa yhteen ja kirjoittivat yhteisen julkaisun huono-osaisuuden ylisukupolvisista ilmiöistä. Toivomme palautetta julkaisusta 1.12. mennessä, kaikkien vastanneiden kesken arvomme kirjapalkinnon.

Lue lisää

 

16.11.2016 Pääkaupunkiseutu haki rahoitusta lasten ja perheiden muutosohjelman Lapen toteuttamiseen

Hankesuunnitelma kattaa lasten ja perheiden palvelujen kehittämistä laajalla rintamalla. Kehittämisen sisältöjä ovat perhekeskustoiminta; varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena, erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen ja toimintakulttuurin muutos.

Lue lisää

 

15.11.2016 Pääkaupunkiseudun Kansa-koulun marraskuun uutiskirje on julkaistu

Aiheina mm. Pääkaupunkiseudun Kansa-koulun valmentajavalmennukset ovat alkaneet, Kansa-koulun uutinen Talentia-lehdessä, Suomen ensimmäiset Kansakoulun kirjaamisvalmentajat valmistuivat Espoon pilottikoulutuksesta, Omakanta-palvelu on avautunut alle 10-vuotiaiden lasten huoltajille sekä alaikäisille ja THL:n uudet luokitukset

Lue lisää

 

14.11.2016 ”Nyt me tiedetään, että aikuisten kuuluukin leikkiä” – VKK-Metron leikin kehittämiskauden tutkimus on julkaistu

Tutkimuksessa tarkasteltiin kasvattajan roolia leikkiä edistävissä ja rajoittavissa tekijöissä sekä kehittämiskauden aikana tapahtuneita muutoksia päiväkodin leikkikulttuurissa. Kasvattajan roolista löytyi leikkiä edistäviä ja rajoittavia tekijöitä kolmella ulottuvuudella: asenteellisella, rakenteellisella ja toiminnallisella. Kaikilla ulottuvuuksilla tapahtui muutoksia kehittämiskauden aikana.

Lue lisää

 

7.11.2016 Ensimmäinen väitös sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta 4.11.2016

YTM Sirpa Kuusisto-Niemen sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alan väitöskirja "Tiedon hallinta sosiaalihuollossa – tiedonhallinnan paradigma opetuksen ja tutkimuksen perustana" tarkastettiin 4.11.2016 Itä-Suomen yliopistossa

Lue lisää

 

28.10.2016 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 2017 Lahdessa 25.-26.1.

Ilmoittautuminen päiville on alkanut! Päivien aiheena on uudet kumppanuudet ja vaikuttavuus.

Lue lisää

 

21.10.2016 Tutustu PRO SOS -hankkeen uusiin työntekijöihimme

Pääkaupunkiseudulla käynnistynyt PRO SOS -hanke tuo leikillisyyttä ja pelillisyyttä aikuissosiaalityöhön. Tutustu hanketta luotsaaviin uusiin työntekijöihimme Tyttiin ja Pekkoon!

Lue lisää

 

17.10.2016 Juttu Kansa-koulusta ja Espoon pilotista Talentia-lehdessä

Talentia-lehden syyskuun numerossa oli juttu Kansa-koulusta ja Espoon pilottivalmennuksesta.

Lue lisää

 

17.10.2016 Lasten ja perheiden palvelujen kehittämisen helmiä ja tulevia haasteita eri puolilla Suomea

Sosiaalialan osaamiskeskukset eri puolilla Suomea järjestivät oppimisverkostotilaisuuksia, joissa esiteltiin kehittämisen helmiä ja tulevaisuuden haasteita. Tilaisuudet olivat osa valtakunnallista Lape-muutosohjelmaa.

Lue lisää

 

14.10.2016 Vetoomus eettisen rahapeliuutisoinnin puolesta

Rahapelien markkinointi on Suomessa runsasta ja pelaaminen näkyy arjessamme päivittäin. Myös media käsittelee rahapelaamista paljon. Rahapelihaittojen viestintäverkosto haluaa parantaa peleistä käytävää julkista keskustelua, minkä vuoksi se julkistaa Vetoomuksen eettisen rahapeliuutisoinnin puolesta Journalismin päivänä 14.lokakuuta.

Lue lisää

 

29.9.2016 Raha- ja digipelaamista selvitettiin Helsingin päihde- ja psykiatrisilla poliklinikoilla

Peliklinikan avohoidon asiakkaiden asiakastutkimuksessa on käynyt ilmi, että suurella osalla Peliklinikan palveluja runsaasti käyttävillä ihmisillä on myös mielenterveysongelmia. Tästä heräsi tarve selvittää, kuinka paljon rahapeli- ja digipeliongelmista kärsiviä ihmisiä on Helsingin psykiatristen poliklinikoiden ja nuorisoasemien asiakkaina. Selvitykseen otettiin mukaan myös Helsingin päihdepoliklinikat, sillä ne tarjoavat hoitoa kaikkiin riippuvuuksiin ja näin myös rahapeliongelmiin. Tulokset kertovat, että rahapeli- ja digipeliongelmaisia ihmisiä kohdataan poliklinikoilla ja yhteistyötä poliklinikoiden ja rahapeliongelmien hoitoon erikoistuneen Peliklinikan välillä tulisi parantaa.

Lue lisää

 

27.9.2016 Perheiden, nuorten ja lasten toiveita pääkaupunkiseudun hankesuunnittelun tueksi sekä kutsu yhteistyökumppaneille

Pääkaupunkiseudulla valmistellaan hankehakemusta, jossa kehitetään lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palveluita, lisätään hyvinvointia varhaiskasvatuksessa ja kouluissa sekä kehitetään yhdessä tekemistä erityispalvelujen kanssa. Hankehakemus on osa hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPEa).

Lue lisää

 

25.9.2016 Naiset Peliklinikan asiakkaina

Peliklinikan eri palveluiden asiakkaista noin neljäsosa on naisia. Rahapelaamisen kentät ovat perinteisesti olleet miesten aluetta, mutta viime aikoina on puhuttu rahapelaamisen ”naisistumisesta”. Esimerkiksi Suomalaisten rahapelaaminen -väestökyselyssä 2015 havaittiin naisten rahapeliongelmien määrän kasvaneen edellisten neljän vuoden aikana.

Lue lisää

 

23.9.2016 Pääkaupunkiseutu valmistelee pilottihakemusta Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) -kärkihankkeessa tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Palvelujen painopistettä siirretään kaikille yhteisiin ja ehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Pääkaupunkiseudulla valmistellaan Lape pilottihakemusta, joka keskittyy matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen eli perhekeskustoimintamalliin ja varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten ottamiseen mukaan lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukemiseen. Suunnittelumme keskittyy matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen, mutta huomioimme myös yhdessä tekemisen näihin kytkeytyvien erityis- ja vaativan tason palvelujen kanssa.

Lue lisää

 

22.9.2016 Käytäntötutkimuksesta tieteen nyhtökauraa

Pääkaupunkiseudun sosiaalityön käytäntötutkimuksen päivää vietettiin 12.9. Päivä on vuosittain toistuva, ajankohtaisia käytäntötutkimuksia esittelevä ja kuntien tutkimusideoita opiskelijoille tarjoava tilaisuus. Teemana tänä vuonna oli käytäntötutkimuksen taito ja siitä saatava hyöty. Käytäntötutkimusta visioitiin välineeksi kuntien operationaaliseen johtamiseen ja todettiin sen soveltuvan varsin mainiosti moniammatillisen ja verkostomaisen työn kehittämiseen ja tutkimiseen.

Lue lisää

 

20.9.2016 Suomen ensimmäiset Kansa-koulun kirjaamisvalmentajat valmistuivat Espoossa

Espoon Kansa-koulun pilottivalmennuksen valmistujaisia vietettiin ihanassa syyskuun auringonpaisteessa Espoon Kaisankodissa. Nyt valmistuvat 20 kirjaamisvalmentajaa kävivät valmennuksen touko-kesäkuussa ja pääsivät näin ensimmäisinä tutustumaan uuden asiakasasiakirjalain mukaiseen määrämuotoiseen kirjaamiseen. Tunnelma oli tyytyväinen ja odottava, pian alkavat heidän itsensä järjestämät koulutukset espoolaisille kollegoilleen. Tilaisuudessa kerrottiin myös Espoon suunnitelmista kirjaamiskoulutusten järjestämiseen.

Lue lisää

 

31.8.2016 Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen toteutus käynnistynyt

Kanta-palveluilla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita. Kanta-palvelut palvelevat koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa, kun valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto otetaan käyttöön vuonna 2018.

Lue lisää

 

2.9.2016 Pääkaupunkiseutu mukana tavoittelemassa hallituksen kärkihankerahoitusta ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen

Pääkaupunkiseudun Toimiva Kotihoito 2.0 -hankehakemuksen kärkinä ovat integroidun kuntoutuksen toimintamallin ja akuuttien tilanteiden toimintamallin luominen. Tarkoituksena on miettiä uudestaan koko kotihoidon kuntouttavia toimintamalleja ja akuuttien tilanteiden prosesseja sekä sujuvoittaa palveluketjuja. Tärkeää on myös palvelujen yhtenäistäminen eri kuntien välillä. Kehittämiseen olisivat tulossa mukaan kaikki pääkaupunkiseudun kunnat sekä Kerava ja Kirkkonummi, HUS ja alueen korkeakouluja, järjestöjä ja yksityisiä palveluntarjoajia. Toteutuessaan hanke hitsaisi yhteen pääkaupunkiseudun laajaa palvelukirjoa ja olisi mitä parasta valmistautumista tulevaan sote-uudistukseen.

Lue lisää

 

15.8.2016 ”Asiakas kerrallaan”-kirjaamistapa selkeyttää omaa päätä ja työtä - Kansa-koulun pilottivalmennuksen oppeja viety jo käytäntöön

Kesäloman kynnyksellä tapasimme Kansa-koulun Espoon pilottivalmennukseen osallistuneen perhetyöntekijä Minna Helsingiuksen Espoon lapsiperheiden perhetyöstä. Koulutuksen päättymisestä oli kulunut vajaa kuukausi ja halusimme kuulla, olivatko asiat jo lähteneet elämään Minnan arkityössä.

Lue lisää

 

Haetaan kahta erikoissuunnittelijaa

Soccaan haetaan kahta määräaikaista erikoissuunnittelijaa elokuussa käynnistyvään valtakunnalliseen sosiaalialan osaamiskeskusten ESR-rahoitteiseen "PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa" -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on vaikuttavan ja asiakaslähtöisen sosiaalityön kehittäminen kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden kanssa.

Lue lisää

 

23.6.2016 Hyvää kesää!

Toivotamme koko pääkaupunkiseudun sosiaalialan väelle rentouttavaa ja virkistävää kesää!

Lue lisää

 

23.6.2016 Ennakkotietoa tulevan syksyn tapahtumista

Tulossa on lastensuojelun kehittämistä, pääkaupunkiseudun käytäntötutkimuksen päivä ja uuden sosiaalityö ja vaikuttavuus -tutkijaverkoston tapaaminen.

Lue lisää

 

21.6.2016 Uuteen kirjaamistapaan helpomman kautta - Kansa-koulun valmentajavalmennuksen pilottikoulutuksen tunnelmia

Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulu hankkeen valmentajavalmennuksen pilottikoulutus Espoossa järjestettiin toukokuussa. Saamme nyt kuulla uunituoreita tunnelmia ja ajatuksia koulutukseen osallistuneilta tulevilta valmentajilta, mitä on odotettavissa uuden kirjaamistavan myötä.

Lue lisää

 

21.6.2016 VKK-Metron viimeinen uutiskirje on ilmestynyt

Uutiskirjeestä löytyy mm. juhlaseminaarin tunnelmia, leikin kehittämiskauden tuloksia ja VKK-Metron ohjausryhmän kiitokset verkostolle.

Lue lisää

 

20.6.2016 VKK-Metron varhaiskasvatuksen kehittämistä pääkaupunkiseudulla lähes 10 vuotta – tulevaisuus on avoin uudelle

VKK-Metro on istuttanut kehittämisen siemenen, opin ja innostuksen yhteensä yli sataan kehittämistyössä mukana olleeseen yksikköön. Nyt päättynyt kehittämiskausi leikistä ja leikillisistä oppimisympäristöistä jää VKK-Metron kehittämiskausista viimeiseksi.

Lue lisää

 

20.6.2016 Rahapelitutkimuksen ja rahapelaamisen keskipisteessä

Kesäkuun alussa Las Vegasissa järjestettiin 16. kertaa kansainvälinen rahapelitutkimuksen konferenssi Conference on Gambling and Risk Taking. Konferenssiin osallistunut Maria Heiskanen nostaa esiin muutaman konferenssissa esitellyn tutkimuksen, joiden aiheista olisi kiinnostavaa keskustella Suomessakin.

Lue lisää

 

16.6.2016 Uudessa julkaisussa tietoa ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta ja sen ehkäisystä

Ylisukupolvinen huono-osaisuus koskettaa monin tavoin yksittäisiä lapsia ja perheitä. Palvelujärjestelmä ei kuitenkaan usein näytä mahdollistavan ylisukupolvisiin ongelmiin paneutuvaa, yksilöllistä ja kokonaisvaltaista työskentelyä. Ylisukupolvisen huono-osaisuuden painolastia ei myöskään saada kevenemään ihmisten elämässä vain palveluiden avulla, koska yksilötasolla koettuja ongelmia ylläpitävät kohtuuttomat yhteiskunnalliset rakenteet, joita ratkotaan – tai syvennetään – myös politiikan tasolla. Palvelujärjestelmää tulisi uudistaa nykyistä kokonaisvaltaisemmaksi ja humaanimmaksi.

Lue lisää

 

6.6.2016 Kokemuksia, elämyksiä ja oivalluksia moniammatillisuudesta – sosiaalityön ja lääketieteen tulevat sote-ammattilaiset yhteisellä opintojaksolla

Helsingin yliopiston sosiaalityön ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteinen uusi opintojakso Lääkärin ja sosiaalityöntekijän moninäkökulmainen yhteistyö on tulevaa sote-integraatiota parhaimmillaan. Opintojaksolla tulevat ammattilaiset pääsevät jo opiskeluaikana pohtimaan monialaisen yhteistyön käytäntöjä, jotka heidän valmistuttuaan ammattiin ovat jo lähempänä arkipäivää.

Lue lisää

 

26.5.2016 GeroMetron ensimmäinen kehittämiskausi päättyi - jaettua iloa, yhdessä tekemistä ja uusiin yhteistyökumppaneihin tutustumista

Pääkaupunkiseudun ikäihmisten palvelujen kehittämisverkoston GeroMetron ensimmäinen kehittämiskausi 2014–2016 huipentui päätösseminaariin 19.5. GeroMetro on nopeasti lunastanut paikkansa pääkaupunkiseudun kuntien vanhustyön yhteisenä kehittämistapana, jonka vahvuutena on yhteinen jakaminen ja luottamukseen, tuntemiseen ja sitoutumiseen perustuva verkostotyö. Seminaarissa esiteltiin konkreettisia tuloksia, fiilisteltiin yhteistä kehittämistaivalta ja kurkistettiin tulevan kauden suunnitelmiin.

Lue lisää

 

20.5.2016 Esimerkkejä rakenteellisesta sosiaalityöstä Praksiksen oppimisverkostossa

Praksiksen kevään viimeisessä oppimisverkostossa 13.5. aiheena oli rakenteellisen sosiaalityön syventäminen. Kuulimme esimerkkejä kunnissa tehdystä rakenteellisesta sosiaalityöstä ja pohdimme myös mikä estää ja edistää rakenteellista sosiaalityötä. Summa summarum: rakenteellinen sosiaalityö perustuu vahvasti yhteisöllisyyteen ja sen hyödyntämiseen, ja sille täytyy pystyä raivaamaan tilaa yksilökeskeisen työn rinnalla.

Lue lisää

 

18.5.2016 Käytäntötutkimuksen taito -kirja on julkaistu!

Käytäntötutkimus on sosiaalityön kehittämisestä ja tutkimuksesta rakentuva, yhteisen oppimisen ja tiedonmuodostuksen prosessi. Nyt julkaistuun kaksikieliseen kirjaan on koottu yli 10 vuoden kokemuksia käytäntötutkimusten teosta työyhteisöissä sekä käytäntötutkimuksen metodologiaa ja filosofiaa. Käytäntötutkimuksesta on muodostunut yhteinen toimintamalli sosiaalialan työyhteisöjen sekä Helsingin yliopiston tutkimus- ja opetustoiminnan välille, joka on saavuttanut myös kiittävää kansainvälistä huomiota.

Lue lisää

 

9.5.2016 Reunalta putoaa helpommin kuin keskeltä

A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen teki 12.4. järjestetyssä seminaarissa katsauksen hyvinvointivaltion historialliseen kehitykseen ja pohti, minkälaisen aseman rikostaustaiset ihmiset tulevat sote-uudistuksessa mahdollisesti saamaan. Riskinä on, että pienet asiakasryhmät jäävät helposti jalkoihin isoissa uudistuksissa.

Lue lisää

 

26.4.2016 Pääkaupunkiseudun Kansa-koulun ensimmäisessä uutiskirjeessä tietoa kirjaamisvalmentajien valinnasta

Olemme yhdessä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa mukana koko Suomen kattavassa, THL:n rahoittamassa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa tukevassa Kansa-koulu hankkeessa. Hankkeessa valmennetaan sosiaalialan ammattilaisia uuden asiakasasiakirjalain mukaiseen, valtakunnallisesti yhtenäiseen kirjaamiseen. Hyvin tehty ja yhtenäinen kirjaaminen parantaa asiakkaan oikeusturvaa ja helpottaa samoja asiakkaita auttavien eri ammattilaisten työtä.

Lue lisää

 

26.4.2016 Konkreettisia ehdotuksia rikostaustaisten ihmisten auttamiseksi

Rikosseuraamuslaitoksen, Etelä-Suomen kuntien, järjestöjen ja Soccan yhteinen kehittämisrupeama huipentui loppuseminaariin 12.4, jossa esiteltiin konkreettisia ehdotuksia yhteistyön parantamiseen rikostaustaisten asiakkaiden auttamiseksi. Ehdotukset käsittelivät mm. yhteydenottoa ja tietojenvaihtoa viranomaisten välillä ja verkostopalavereiden tai parityön tekoa ja ne kattavat koko prosessin lähtien tutkintavankeudesta ja siviiliarvioinnista, erilaisten tuomioiden kautta vapauttamisvaiheeseen, koevapauteen ja yhdyskuntaseuraamuksiin. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitettiin lapsen asemaan ja lapsen mielipiteen kuulemiseen.

Lue lisää

 

20.4.2016 Etunenässä määrämuotoiseen kirjaamiseen – espoolaiset Kansa-koulun kirjaamisvalmentajien valmennuksen pilotteina

Aurinkoisena kevätpäivänä tapasimme Espoon Kansa-koulun asiakastyön dokumentoinnin koulutuksesta vastaavat lastensuojelun asiantuntija Anu Rämön ja hänen työparinaan toimivan ratkaisuasiantuntija Marjaana Mäenpään Espoon tietotekniikkapalvelujen upouusissa toimitiloissa. Tilat olivat inspiroivat ja niin myös espoolaisten ajatukset ja suunnitelmat.

Lue lisää

 

18.4.2016 Tutustu pääkaupunkiseudun Kansa-koulun aluekoordinaattoriin Anna Väinälään

Anna aloitti Soccassa alkuvuodesta sosiaalialan tiedonhallinnan parissa.

Lue lisää

 

14.4.2016 GeroMetron uutiskirje 2-2016 on ilmestynyt

Aiheina mm. ensimmäinen kehittämiskausi huipentuu päätösseminaariin ja käsikirjaan, GeroMetrolla ihkauudet Facebook-sivut ja toinen kehittämiskausi starttaa syksyllä.

Lue lisää

 

14.4.2016 Haku syksyn 2016 käytännönopettajakoulutukseen on alkanut

Haluatko vahvistaa sosiaalityön asiantuntijuuttasi ja toimia samalla opiskelijoiden käytännön opettajana? Haluatko perehtyä uuteen tutkimukseen ja kehittää työtäsi? Hae koulutukseen 18.5. mennessä

Lue lisää

 

5.4.2016 VKK-Metron huhtikuun 2016 uutiskirje on julkaistu

Asiaa mm. juhlaseminaarista ja Miten tästä eteenpäin -koulutuksesta.

Lue lisää

 

4.4.2016 Hedelmällistä ammattikorkeakouluyhteistyötä jo lähes kymmenen vuotta

VKK-Metro ja pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut Metropolia, Laurea ja Diak ovat tehneet yhteistyötä jo lähes 10 vuoden ajan. Yhteistyö on sisältänyt muun muassa opinnäytetöiden tekoa ja VKK-Metron kehittämistulosten hyödyntämistä opetuksessa. Ammattikorkeakoulut haluavat jatkaa kaikkia osapuolia hyödyttävää ja hyvin toimivaa yhteistyötä. Tutkimuksen ja käytännön yhteys sekä tutkimuksen ja oppilaitosyhteistyön hyödyntäminen kehittämistyön tukena. Onko sellaista kehittämistä liikaa?

Lue lisää

 

1.4.2016 Praksis-oppimisverkosto 18.3. – Kasvava toimintamallissa asiakas tekee omaa suunnitelmaansa

Praksiksen oppimisverkostossa Kasvajat ry:n toimijat esittelivät 10 vuoden aikana kehitettyä työvälinettä, Kasvava prosessia, jonka avulla itselleen tukea hakeva kokoaa omat tarpeensa ja oman elämänsä yhteen suunnitelmaan. Kun omat ajatukset ja tarpeet ovat selvillä, pystyy helpommin tekemään päätöksiä siitä, mitä ulkopuolista tukea haluaa ja tarvitsee ja keneltä. Kasvava prosessi soveltuu kaikille ja myös sosiaalityön asiakkaan suunnitelman pohjaksi.

Lue lisää

 

16.3.2016 Kuvastin menetelmä käytössä myös vanhustyössä

Kuvastin -reflektiivistä itse- ja vertaisarviointimallia on aiemmin hyödynnetty enemmän aikuissosialityössä ja lastensuojelussa, mutta GeroMetron kyydissä -blogista löytyy esimerkki myös vanhustyöstä

Lue lisää

 

15.3.2016 Hyvää kansainvälistä sosiaalityön päivää!

Kansainvälisenä sosiaalityön päivänä haluamme kiittää kaikkia upeita sosiaalialan ammattilaisia, jotka tuotte apua, toivoa ja uusia näkökulmia niitä tarvitseville ihmisille. Haluamme myös auttaa teitä arjen pyörityksen keskellä antamalla työkaluja oman työnne kehittämiseen ja sen merkityksen ymmärtämiseen. Käytäntötutkimus on yksi näistä työkaluista.

Lue lisää

 

10.3.2016 Soccan toimintakertomus 2015 – verkkosivujemme suosio kasvoi merkittävästi

Vuoden 2015 toimintakertomuksemme on julkaistu ja erityisen ylpeitä olemme siitä, että verkkosivujemme käyttäjämäärät nousivat merkittävästi. Käyntien ja kävijöiden määrä lisääntyi kolmanneksella samoin kuin Soccan Facebook-sivujen seuraajien määrä. Kaunis ja nöyrä kiitos kaikille lukijoillemme ja seuraajillemme! Onnistuneen viestinnän avulla työmme vaikuttavuus kasvaa ja kehittämiseen osoitetut resurssit hyödyttävät yhä suurempaa joukkoa sosiaalialan väkeä.

Lue lisää

 

8.3.2016 Hyvää naistenpäivää!

Lämpimiä ajatuksia kaikille pääkaupunkiseudun sosiaalialan upeille naisille...

Lue lisää

 

1.3.2016 Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä voimaan tänään

Uuden lain tavoitteena on parantaa asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Laki myös selkiyttää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia.

Lue lisää

 

23.2.2016 10 vuotta pääkaupunkiseudun yhteistä varhaiskasvatuksen kehittämistä – tulokset vakuuttavat ja vaikuttavat

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat yhdessä kehittäneet varhaiskasvatusta 10 vuoden ajan, mikä on suuri saavutus nopeasti muuttuvassa maailmassa. Yhteisen ja pitkäjänteisen kehittämistyön vaikuttavuus on vakuuttavaa ja kehittämistyön hedelmät ovat laajasti käytössä. VKK-Metro on istuttanut kehittämisen siemenen, opin ja innostuksen kaikkiin verkostossa aikojen kuluessa mukana olleisiin yksiköihin.

Lue lisää

 

23.2.2016 VKK-Metro esittäytyi Satakielikuukauden Leikin monet tarinat ja kielet -tapahtumassa

Monikulttuurisuutta ja kielellistä rikkautta juhlistavaa Satakielikuukautta vietetään 21.2.-21.3.2016.

Lue lisää

 

17.2.2016 Leikki ja rakkaus – iloa, oppimista ja mielikuvitusta

VKK-Metron leikkikauden viimeinen iso koulutus avasi leikkiin aivan uuden ja ehkä vähän yllättävänkin näkökulman: Lapin yliopiston kasvatuspsykologian professori Kaarina Määttä vertasi esityksessään leikin ja rakkauden ominaispiirteitä ja ilmenemismuotoja. Hänen teesinsä oli, että rakkaus on leikkiä ja leikki on rakkautta. Teema kiteytti hienosti yhteen monet leikin kehittämisen kaudella esillä olleet teemat.

Lue lisää

 

8.2.2016 Uusia menetelmiä ja avauksia käytännön opettajakoulutuksesta

Helmikuun alussa valmistui 15 uutta sosiaalityön käytännön opettajaa. Takana on kahden vuoden ja kahden moduulin prosessi, joka tuotti pätevyyden toimia sosiaalityön yliopisto-opiskelijoiden käytännön opettajina asiakastyössä. Päätöspäivänä esiteltiin opiskelijoiden kehittämistehtävien helmiä, jotka käsittelivät uusia työkaluja käytännön opettajille, aikuissosiaalityön ja Vamoksen yhteistyötä, rakenteellista sosiaalityötä ja sitä, miten Käypä hoito -suositus toimii sosiaalityön työvälineenä.

Lue lisää

 

1.2.2016 Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulu pyörähti käyntiin pääkaupunkiseudulla

Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulu pyörähti käyntiin 22.1. pääkaupunkiseudulla kick-off seminaarilla. Kutsuseminaarissa osallistujina oli pääkaupunkiseudun kuntien johtoa ja keskijohtoa. He saivat tiiviin infopaketin sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaista ja Kansa-koulu -hankkeesta sekä tilannekatsauksen THL:n organisoimasta valtakunnallisesta tiedonhallinnasta ja Apotin etenemisestä. Paljon on muutoksia tulossa, mutta paljon myös mahdollisuuksia.

Lue lisää

 

1.2.2016 Tulossa Praksis koulutus yhteisösosiaalityöstä

The Place matters - the return of community in social work opintojakso paikan ja yhteisöjen merkityksestä sosiaalityössä. Opintojaksoon sisältyy maahanmuuttajien kanssa tehtävä yhdyskuntakävely.

Lue lisää

 

14.1.2016 GeroMetron infokirje 1-2016 on julkaistu!

Aiheina uudet GeroMetron kyydissä -blogit, A4 kooste GeroMetron vuoden 2015 toiminnasta ja tulevat tapahtumat

Lue lisää

 

13.1.2016 Kooste GeroMetron vuoden 2015 toiminnasta

GeroMetron vuosi 2015 oli aktiivisen kehittämisen aikaa. Järjestimme seminaareja ja työpajoja, ensimmäiset kokeilujen tulokset konkreettiset tulokset valmistuivat, haimme rahoitusta tutkimuksille ja piipahdimme opintomatkalla Ruotsissa. Kokeiluihin osallistui yli 1500 ikäihmistä.

Lue lisää

 

12.1.2016 Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulu etenee – pääkaupunkiseudun hankekoordinaattorina aloitti Anna Väinälä

Socca on yhdessä Apotin ja muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa mukana koko Suomen kattavassa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa tukevassa Kansa-koulu hankkeessa. Hankkeessa koulutetaan sosiaalialan ammattilaisia uuden asiakasasiakirjalain mukaiseen, valtakunnallisesti yhtenäiseen kirjaamiseen, ja se on osa valtakunnallista Kansa-valmistelua (Kansallinen sosiaalihuollon asiakastietovaranto).

Lue lisää

 

8.1.2016 VKK-Metron tammikuun 2016 uutiskirje on julkaistu

Asiaa mm. uusista opinnäytetöistä ja kevään 2016 tapahtumista - kalenterit esiin!

Lue lisää

 

5.12.2015 Kutsu Rikostaustainen kunnan ja Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaana –seminaarin jatkotyöpajoihin

4.9.2015 pidetyn seminaarin jatkoksi järjestämme työpajat, joissa jatkamme kuntien sosiaalitoimen, järjestöjen ja Rikosseuraamuslaitoksen välisen yhteistyön kehittämistä. Kussakin työpajassa rakennetaan ehdotus Rikosseuraamuslaitoksen, kuntien ja järjestöjen yhteistyömalleista. Työpajojen tulokset esitellään 12.4. pidettävässä seminaarissa. Varaa aika kalenteriisi jo nyt, ohjelma ja paikka varmistuvat myöhemmin.

Lue lisää

 

17.12.2015 Kannanotto tulevien sote-alueiden kehittämis- ja tutkimusrakenteista

Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat toivovat yksittäisten sote-alueiden kehittämisyksiköitä suurempia yliopistolliseen ja laajemman alueen tutkimus- ja kehittämisosaamisen perustuvia rakenteita.

Lue lisää

 

25.11.2015 Valtaistava ja rakenteellinen sosiaalityö framilla Praksis oppimisverkostossa

Sosiaalinen raportointi ja rakenteellinen sosiaalityö ovat uuden sosiaalihuoltolain uusia painotuksia, ja Pääkaupunkiseudun Praksiksen vuoden viimeisessä oppimisverkostossa jatkettiinkin näiden teemojen syventämistä. Samalla tutustuttiin voimaannuttavaan sosiaalityöhön ja viestinnän tärkeyteen sosiaalialan maineen parantamisessa.

Lue lisää

 

25.11.2015 GeroMetro kyydissä blogissa kuulumisia ikäihmisten palveluiden kehittämisestä

Pääkaupunkiseudun ikäihmisten kehittämisverkoston GeroMetron blogista löydät tarinoita muun muassa siitä, miten Pauli sai vapaaehtoisen saattajasta Kipinä-ryhmään palvelukeskukseen, mitä asiakkaat tuumivat palvelukeskuksista ja miten kunnan ja järjestön toimijat löivät hynttyyt yhteen Pohjois-Haagassa.

Lue lisää

 

26.11.2015 VKK-Metron marraskuun uutiskirje on julkaistu!

Uutiskirjeessä tietoa mm. kevään tärkeistä päivämääristä ja edellisten kehittämiskausien annista.

Lue lisää

 

18.11.2015 Säteilyä? VKK-Metron johtaminen alueella

Yksitoista pääkaupunkiseudun aluepäällikköä kokoontui marraskuisena maanantai-iltapäivänä pohtimaan VKK-Metron vaikuttavuutta omalla palvelualueellaan kunnassa.

Lue lisää

 

20.11.2015 VKK-Metron aiempien kausien kehittämisyksiköiden tapaaminen

Marraskuun alussa viisitoista varhaiskasvatusyksikön edustajaa kokoontui vertaistapaamiseen, jossa jaettiin kokemuksia kehittämistyön vaikutuksista ja jäljistä. Osallistujat kehittivät työtään pääosin kausina Lasten ja vanhempien osallisuus (2009–2011)sekä Lasten hyvinvointi (2011–2013).

Lue lisää

 

20.11.2015 Hyvää kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää!

Teemana tänä vuonna on lapsiperheiden köyhyys. Käy allekirjoittamassa vetoomus osoitteessa www.lapsenoikeudet.fi

Lue lisää

 

19.11.2015 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 2016 Vaasassa

27.-28.1. järjestettävien päivien teemanana on "Sosiaalityö mukana muutoksessa ja vaikuttamassa"

Lue lisää

 

18.11.2015 VKK-Metron kevään 2016 aikataulu on ilmestynyt!

Nyt kannattaa ottaa kalenterit esille ja pistää päivämääriä ylös. Luvassa on tuttujen vertaistapaamisten lisäksi myös koulutus helmikuussa ja leikkikauden loppuseminaari toukokuussa.

Lue lisää

 

16.11.2015 Puheista tekoihin -seminaari etsi humaanin palvelujärjestelmän piirteitä ja keinoja auttaa perheitä vaikeissa tilanteissa

Puheista tekoihin! -seminaarissa pohdittiin ylisukupolvisten ongelmien kohtaamista ja ehkäisyä monelta kantilta. Ylisukupolvisuus nähtiin ilmiönä, joka koskettaa koko palvelujärjestelmää ja eri ammattiryhmiä. Ylisukupolvisten ongelmien ratkaisemisen avaimena esitettiin siirtyminen kohti nykyistä humaanimpaa palvelujärjestelmää. Humaanissa järjestelmässä mennään lähelle perheiden elämää, tuetaan heidän omia voimavarojaan ja vahvistetaan läheisiä ihmissuhteita syyllistämättä perheitä heidän ongelmistaan.

Lue lisää

 

12.11.2015 Hallituksen sote-linjaus lupaa hyvää sosiaalialan kehittämiselle ja tutkimukselle

Sosiaalialan väki yllättyi myönteisesti nähdessään tuoreimmat sote-linjaukset. Aluejaon perusteita ja sote-uudistuksen askelmerkkejä koskevassa hallituksen linjauksessa 7.11. sosiaalialan osaamiskeskukset asetetaan yliopistosairaaloiden rinnalle kehittämisen ja tutkimuksen vastuullisina toimijoina.

Lue lisää

 

9.11.2015 Puheista tekoihin! ylisukupolvisten ongelmien seminaarin esitykset katsottavissa videotallenteina

Monipuolisen ja kiinnostavan seminaarin 6.11. esityksiin voi tutustua videotallenteena kuukauden ajan seminaarin jälkeen.

Lue lisää

 

5.11.2015 "Pääseeks mukaan leikkiin?" voi olla avain kotoutumiseen

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvattajat kokoontuivat taas leikin äärelle VKK-Metron seminaariin 30.10. Tällä kertaa kuulimme monikulttuurisuudesta ja leikin roolista kotouttamisen tukena; yhteinen leikki tarjoaa jäsenyyden suomalaiseen yhteiskuntaan ja auttaa kielen oppimisessa. Toinen iso teema oli taidekasvatuksen rooli leikin rikastuttajana ja mielikuvituksen kirvoittajana.

Lue lisää

 

2.11.2015 Uusi moniammatillinen käytännönopetusjakso järjestettiin nyt ensimmäisen kerran

Helsingin yliopiston sosiaalityön käytännönopetuksen tarjontaa laajennettiin sosiaalityön ja terveydenhuollon kysymyksiä käsittelevällä uudella opintojaksolla. Jaksolla tutustuttiin aitojen tapausesimerkkien kautta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten asiakkaiden tilanteisiin ja opeteltiin toimimista moniammatillisessa verkostossa.

Lue lisää

 

27.10.2015 Vaikuttavuus asiakkaiden tarpeiden, laadukkaan työn ja johtamisen yhteispeliä

Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa – ja ylipäätään kaikissa sosiaalipalveluissa – on päivänpolttava kysymys. Pääkaupunkiseudun ikäihmisten palvelujen kehittämisverkosto GeroMetron seminaarissa kuulimme tästä geriatri Kaisu Pitkälän ja sosiaalityön professoreiden Marja Vaaraman ja Marjaana Seppäsen kertomina. Punainen lankana oli asiakkaiden ja omaisten tarpeiden huomioiminen ja kokonaisvaltainen työote. Sokerina pohjalla oli käytännön esimerkkejä vaikuttavuudesta GeroMetron kehittämistehtävissä.

Lue lisää

 

8.10.2015 Käytäntötutkimuksista konkreettista hyötyä kunnille

Pääkaupunkiseudun sosiaalityön käytäntötutkimuksen päivä on vuosittain toistuva, opiskelijoiden pienimuotoisia käytäntötutkimuksia esittelevä ja tutkimusideoita koordinoiva tilaisuus. Päivän läpikulkevana teemana oli kuntien saama konkreettinen hyöty tutkimuksista. Päivä on osa Pääkaupunkiseudun Praksiksen toimintaa, ja se järjestettiin nyt neljättä kertaa.

Lue lisää

 

7.10.2015 Vanhustyön kehittämisverkoston GeroMetron 3/2015 on julkaistu!

Syksyn kehittäminen on hyvässä vauhdissa ja paljon on taas tapahtunut.

Lue lisää

 

7.10.2015 VKK-Metron lokakuun uutiskirje on ilmestynyt!

Uutiskirjeessä kerrotaan mm. tulossa olevasta, koko varhaiskasvatuksen väelle tarkoitetusta koulutuksesta.

Lue lisää

 

6.10.2015 Kehittämispäälikkömme Laura Yliruka kertoo Kuvastimesta

Lue Lauran haastattelu uusimmasta Talentia-lehdestä. Aiheena mm. kuinka vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten työssä oppimista ja työhyvinvointia?

Lue lisää

 

1.10.2015 Ilkka Tahvanainen aloitti VKK-Metrossa kehittämisasiantuntijana

Ilkka tuli kehittämään kanssamme varhaiskasvatusta!

Lue lisää

 

22.9.2015 Haemme erikoissuunnittelijaa sosiaalihuollon tiedonhallinnan tehtäviin (Kansa-koulu -hanke)

Erikoissuunnittelija vastaa pääkaupunkiseudulla sosiaalialan henkilöstön valmennuksesta uuden asiakasasiakirjalain ja kansallisten määritysten mukaiseen asiakastyön kirjaamiseen. Valmennus voi tapahtua osin yhdessä Apotin järjestämän koulutuksen kanssa, valtakunnallisesti yhdessä järjestettynä tai erilaisten oppimisverkostojen organisointina.Asiakastyön yhtenäinen ja määrämuotoinen kirjaaminen on edellytyksenä sosiaalihuollon kansalliseen tietovarantoon (KanSa) liittymiselle.

Lue lisää

 

22.9.2015 Ilmoittaudu Puheista tekoihin! Ylisukupolvisten ongelmien kohtaaminen ja ehkäiseminen lastensuojelussa ja sosiaalipalveluissa -seminaariin

Ymmärrämmekö ylisukupolvisuutta ilmiönä? Tiedämmekö, mikä palvelujärjestelmän toiminnassa estää inhimillisten ja kokonaisvaltaisten palvelujen tarjoamisen? Mitä pitäisi tehdä toisin asiakastyössä, palveluiden johtamisessa sekä lapsi- ja perhepolitiikan ohjauksessa?

Lue lisää

 

15.9.2015 Tuore väitös taidekasvatuksesta varhaiskasvatuksessa ja kouluissa

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikössä VKK-Metrossa Soccassa pitkään työskennelleen Saila Nevasen väitöskirja tarkastettiin Helsingin yliopiston kasvastustieteellisessä tiedekunnassa 11.9. Tutkimus tarkastelee varhaiskasvatuksessa ja kouluissa toteutettua taidekasvatusprojektia. Kyseessä on arviointitutkimus, joka selvittää taidekasvatuksen yhteyksiä oppimiseen, hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen, päiväkotia ja koulua taidekasvatuksen oppimisympäristönä sekä taidekasvatusta opettajan ja taiteilijan moniammatillisena yhteistyönä.

Lue lisää

 

14.9.2015 Viisaat päät yhteen rikostaustaisten ihmisten auttamiseksi

Salintäydeltä kuntien sosiaalialan, Rikosseuraamuslaitoksen ja järjestöjen väkeä kokoontui 4.9. yhteiseen seminaariin pohtimaan yhteistyötä rikostaustaisten asiakkaiden auttamisessa. Aloite nyt ensimmäistä kertaa järjestettävälle yhteisseminaarille tuli Rikosseuraamuslaitokselta, ja kannustimena toimivat uuden lainsäädännön mukanaan tuomat haasteet. Sekä sosiaalihuoltolaki, vankeuslaki että yhdyskuntaseuraamuslaki uudistuivat lähes yhtä aikaa, ja kaikki ne velvoittavat ammattilaisia entistä tiiviimpään yhteistyöhön.

Lue lisää

 

9.9.2015 Vahvuuksien kautta voittoon – VKK-Metron syyskauden aloitusseminaari

VKK-Metron syyskausi starttasi käyntiin kehittämisyksiköiden yhteisellä seminaarilla 3.9. Seminaarin pääteemana oli lasten vahvuuksien tunnistaminen ja niiden vahvistaminen. Lisäksi kuulimme kehittäjäyksiköiden kokemuksia ja annoimme kiitokset VKK-Metron pitkäaikaisille työntekijöille, joita kutsuivat uudet haasteet.

Lue lisää

 

3.9.2015 Tervetuloa GeroMetron kyydissä -blogiin!

Blogissa jaamme matalalla kynnyksellä Pääkaupunkiseudun ikäihmisten palvelujen kehittämisverkostossa GeroMetrossa syntyneitä ajatuksia ja oivalluksia. Ensimmäisenä esittäytyy Myyrmäen Aistipuutarha.

Lue lisää

 

20.8.2015 Tervetuloa Praksiksen syyskauden tapahtumiin!

Pääkaupunkiseudun Praksiksen syyskaudella on tarjolla paljon mielenkiintoista: muun muassa pääkaupunkiseudun käytäntötutkimuksen päivä, Kuvastin-menetelmän koulutus ja valtakunnallinen ylisukupolvisia ongelmia käsittelevä seminaari yhteistyössä THL:n kanssa

Lue lisää

 

19.8.2015 VKK-Metron syksyn ensimmäinen uutiskirje on julkaistu!

Syksy käynnistyy vahvuuksien kautta: aloitusseminaarissa 3.9. FT, Lotta Uusitalo-Malmivaara vie meidät pohtimaan, kuinka käyttää vahvuuksia voimavarana.

Lue lisää

 

18.8.2015 Emmi Kamula-Enqvist aloitti harjoittelijana VKK-Metrossa

Syyskauden alussa saimme VKK-Metroon uuden harjoittelijan!

Lue lisää

 

17.8.2015 Tarjoa käytäntötutkimusaihetta opiskelijalle!

Työyhteisöt voivat jälleen tarjota tutkimusaiheita opiskelijoille Pääkaupunkiseudun käytäntötutkimuksen päivässä 28.9. Sosiaalityön maisterivaiheen opintoihin kuuluvalla käytäntötutkimuksen opintojaksolla opiskelijat saavat valmiuksia tutkia ja kehittää työkäytäntöjä sosiaalityössä. Työyhteisöt saavat samalla arvokasta tietoa omasta toiminnastaan ja tukea omaan kehittämiseensä.

Lue lisää

 

14.8.2015 Pian tulossa hakuun: Erityissuunnittelija sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa tukevaan Kansa-koulu -hankkeeseen

Socca on yhdessä Apotin ja muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa mukana koko Suomen kattavassa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa tukevassa Kansa-koulu hankkeessa. Hankkeessa koulutetaan sosiaalialan ammattilaisia uuden asiakasasiakirjalain mukaiseen, valtakunnallisesti yhtenäiseen kirjaamiseen, ja se on osa valtakunnallista Kansa-valmistelua (Kansallinen sosiaalihuollon asiakastietovaranto).

Lue lisää

 

12.8.2015 Kutsu seminaariin 4.9. Rikostaustainen kunnan ja Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaana

Soccan, Rikosseuraamuslaitoksen Risen ja Kriminaalihuollon tukisäätiön Kritsin järjestämän seminaarin tavoitteena on tutustua uuteen sosiaalihuoltolakiin, yhdyskuntaseuraamuslakiin ja vankeuslakiin ja näiden pohjalta pohtia sosiaalitoimen ja Rikosseuraamuslaitoksen välistä yhteistyötä.

Lue lisää

 

26.6.2015 Kesää ja aurinkoa!

Soccalaiset toivottavat rentouttavaa ja virkistävää kesää koko pääkaupunkiseudun sosiaalihuollon väelle!

Lue lisää

 

26.6.2015 Kansa-koulu: Sosiaalialan osaamiskeskuksille rahoitusta sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoon

Socca yhdessä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa on saanut rahoituksen koko Suomen kattavaan sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa tukevaan Kansa-koulu -hankkeeseen. THL myönsi rahoitusta vuosille 2015-2018.

Lue lisää

 

25.6.2015 Kirjoituskilpailu ylisukupolvisuuskokemuksista on ratkennut

Pääkaupunkiseudun Praksis järjesti keväällä kirjoituskilpailun sosiaalityöntekijöiden kokemuksista ylisukupolvisuudesta yhteistyössä THL:n kanssa. Kilpailun voitti lastensuojelun sosiaalityöntekijä Jukka Piitulainen Helsingistä.

Lue lisää

 

25.6.2015 Vanhustyön kehittämisverkoston GeroMetron infokirje 2/2015 on julkaistu!

Infokirjeestä löytyy mm. tietoa tulevan syksyn tapahtumista ja menneen kevään aikaansaannoksista.

Lue lisää

 

23.6.2015 VKK-Metron kesäkuun uutiskirje julkaistu

Kauden viimeisen uutiskirjeen myötä VKK-Metron väki toivottelee kaikille oikein rentouttavaa kesää!

Lue lisää

 

17.6.2015 Liikahduksia yhteiseen suuntaan - VKK-Metron puolimatkan arviointi

Teimme kevään päätteeksi VKK-Metron kehittäjäyksiköille ja ohjaajille arviointikyselyn ensimmäisen kehittämisvuoden kokemuksista. Tulokset osoittivat selkeästi, että suunta on ollut hyvä.

Lue lisää

 

16.6.2015 Uusi julkaisu on ilmestynyt! Laura Yliruka: Itsearviointi reflektiivisenä rakenteena - Kuvastin-menetelmän toimivuus, käyttöönotto ja kehittäminen

Julkaisu luo monisärmäisen kuvan sosiaalityön itsearvioinnista ammatillisen harkinnan tukena. Tutkimuksessa reflektiiviset rakenteet hahmottuvat sosiaalityön asiakastyön tukirakenteeksi ja osaamisen johtamisen välineiksi.

Lue lisää

 

11.6.2015 Praksis oppimisverkosto: Sosiaalisen raportoinnin uusi tuleminen

Praksiksen kevään viimeisessä oppimisverkostotapaamisessa esiteltiin pääkaupunkiseudun kunnissa tehtävän sosiaalisen raportoinnin eri tapoja (mm. yhteistutkiminen ja asiakasraadit). Lisäksi mietittiin, miten voisimme jatkaa yhdessä tästä eteenpäin. Sosiaalinen raportointi on nyt aivan uudella tavalla ajankohtaista, sillä uusi sosiaalihuoltolaki velvoittaa rakenteelliseen sosiaalityöhön ja sosiaalinen raportointi on yksi sen menetelmistä.

Lue lisää

 

11.6.2015 Ajatuksia leikistä Tillinmäen päiväkodin eskareiden kertomana

Espoon Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat sekä Omnia-ammattikoulun media-alan opiskelijat tekivät VKK-Metron kanssa yhteistyössä videoprojektin, jossa lapsia haastattelemalla selvitettiin heidän näkemyksiään leikistä.

Lue lisää

 

2.6.2015 Uutta tietoa Espoon Kipinä-toiminnasta

Kipinä on ryhmämuotoista sosiaalityötä, jota tehdään asiakkaiden ehdoilla. Nyt Kipinästä on valmistunut opinnäytetöitä ja vuoden 2014 toimintakertomus.

Lue lisää

28.5.2015 Tule Cafe Soccaan 11.6. kuulemaan sosiaalityön vaikuttavuudesta

Tutkija Petteri Paasio kertoo ammatillisen lisensiaatintyönsä tuloksista

Lue lisää

 

13.5.2015 Kutsu omaishoidon kokemusasiantuntijakoulutukseen

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry POLLI järjestää yhteistyössä Mielen avain -hankkeen kanssa "Omaishoitajasta toimijaksi - kokemus asiantuntijuudeksi" -koulutuksen, joka jatkuu vuoden 2016 puolelle.

Lue lisää

 

VKK-Metron toukokuun uutiskirje julkaistu

Julkaisemme joka kuukausi koosteen kehittäjäverkoston tärkeimmistä uutisista ja tapahtumista. Kuulumisia voit seurata myös VKK-Metron nettisivuilta tai Facebookista!

Lue lisää

 

12.5.2015 Vertaisryhmätyöskentely VKK-Metrossa

VKK-Metron toiminnan yksi tärkeä työskentelymuoto on vertaisryhmien tapaamiset. Tarkoituksena näissä ryhmissä on oman kehittämistyön reflektointi vertaisseurassa.

Lue lisää

 

8.5.2015 Sosiaalialan osaamiskeskukset ottivat kantaa hallitusohjelmaan

Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien verkosto esittää, että tulevaan hallitusohjelmaan kirjataan tavoitteeksi: 1.) Sosiaalisten erojen ja eriarvoisuuden kaventaminen 2.) Perheiden hyvinvoinnin parantaminen 3.) Sitoutuminen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen toteuttamiseen

Lue lisää

 

8.5.2015 Kehollisuus leikissä- VKK-Metron koulutus 7.5.2015

Metropolian lehtori Anja Sarion koulutus tarjosi varhaiskasvatuksen väelle aimo annoksen tärkeää tietoa sensorisen integraation kehityksestä sekä sen vaikutuksista lapsen leikkiin ja toimintakykyyn. Konkreettisten esimerkkien ja harjoitusten kautta teoria kiinnittyi elävästi käytäntöön ja yleisö pysyi valppaana luennon alusta loppuun.

Lue lisää

 

30.4.2015 Vappuiloa!

Soccalaiset toivottavat sydämellistä vappua koko pääkaupunkiseudun sosiaalialan väelle!

Lue lisää

 

28.4.2015 Itsemääräämisoikeus keskeistä ikäihmisten kotona pärjäämiselle

GeroMetron kehittäjät kokoontuivat 21.4. tärkeän asian äärelle eli ikäihmisten osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden pohtimiseen. Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja ylläpito ovat keskeisiä GeroMetron tavoitteille, sillä tutkimusten mukaan ne edistävät ikäihmisten kotona asumista. Muistisairaan ihmisen valta siirtyy työntekijöille, pitää olla viisas kun tätä valtaa käytetään, korosti Ikäinstituutin johtaja Päivi Topo esityksessään.

Lue lisää

 

22.4.2015 “Tehdäänkö aina niin kuin on aina tehty?"

Laittakaa silmät kiinni, ja miettikää hetken aikaa olohuonettanne. Se on mitä luultavimmin kotinne suurin yhteinen huone. Syy olohuoneen suuruudelle juontaa juurensa aikaan, jolloin kokoonnuttiin yhdessä katsomaan televisiota. Tänä päivänä perhe istuu olohuoneessa omien älylaitteidensa äärellä, ja tärkeät keskustelut käydään keittiönpöydän ääressä. Miksi keittiö ei siis ole kodin suurin huone? Kysymys on konventiosta.

Lue lisää

 

20.4.2015 Tekstin taakse ei pääse – Praksis asiakastyön dokumentoinnin äärellä

Praksis oppimisverkoston teemana 17.4. oli asiakastyön dokumentointi. Dokumentoinnista kertoi aihetta tutkinut ja käytäntöön perehtynyt yliopistonlehtori, VTT ja dos. Aino Kääriäinen. Tärkeänä ohjenuorana hän nosti esiin sen, että asiakastyöstä kannattaa kirjoittaa ajatellen asiakasta. Näin tekstistä tulee selkeää, totuudenmukaista ja eettisesti kestävää.

Lue lisää

 

1.4.2015 VKK-Metron ensimmäinen uutiskirje on julkaistu

Julkaisemme jatkossa joka kuukausi koosteen kehittäjäverkoston tärkeimmistä uutisista ja tapahtumista. Kuulumisia voit seurata myös VKK-Metron nettisivuilta tai Facebookista!

Lue lisää

 

30.3.2015 Luovat menetelmät sosiaalityössä - narratiivisuutta, tanssia, kuvaa ja draamaa

Pääkaupunkiseudun Praksiksen maaliskuun oppimisverkostotapaamisessa tutustuttiin narratiivisten menetelmiin sosiaalityössä. Iltapäivän työpajoissa kokeiltiin ammattikorkeakoulujen opastamana taiteen, draaman ja kuvan käyttöä.

Lue lisää

 

18.3.2015 Pääkaupunkiseudun kuntien sosiaalijohto vahvistaa yhteistyötään sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksissa

Pääkaupunkiseudun kuntien sosiaalialan johtajat ja päälliköt kokoontuivat ensimmäiseen Soccan koordinoimaan tapaamiseen 16.3. Tarve yhteiselle keskustelufoorumille heräsi sosiaalihuollon laajojen lainsäädäntöuudistusten ja niiden edellyttämien muutosten tiimoilta. Ensimmäisessä tapaamisessa aiheena olivat sosiaalityön vaikuttavuus ja sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen muutokset.

Lue lisää

 

17.3.2015 ”Kun rupeaa katsomaan, näkee paljon enemmän” – tavoiteltava aikuisrooli varhaiskasvatuksessa

VKK-Metron koulutuksessa käsiteltiin aikuisen roolia varhaiskasvatuksessa ja pohdittiin, millaiseen vuorovaikutukseen aikuisen tulisi lapsiryhmässä pyrkiä. "Työskenneltäessä pienten lasten kanssa ilman sensitiivisyyttä ei voi toimia riittävän hyvin”, toteaa lehtori ja varhaiskasvatuksen dosentti (FT) Marjatta Kalliala Helsingin yliopistosta.

Lue lisää

 

17.3.2015 Hyvää kansainvälistä sosiaalityön päivää!

Juhlistamme päivää Soccassa muistuttamalla mieliin Unelmaa aikuissosiaalityöstä, joka julkistettiin ensimmäisen kerran valtakunnallisilla aikuissosiaalityön päivillä tammikuussa. Näitä unelmia haluamme kantaa edelleenkin!

Lue lisää

 

16.3.2015 Uusia ikäihmisten palvelukeskuksia Helsinkiin

Palvelutalo Rudolfin tiloissa Laajasalossa käynnistyi palvelukeskustoiminta maaliskuussa 2015 ja jo aiemmin tänä vuonna avautui Pohjois-Haagan palvelukeskus. Tarjolla on muun muassa liikuntaryhmiä, kuntosali, erilaisia kerhoja, yhteislaulua ja luentoja. Vuoden alussa palvelukeskustoiminta käynnistyi myös Pohjois-Haagassa.

Lue lisää

 

11.3.2015 GeroMetron verkostokehittämisen työpajassa puhuttiin luottamuksesta

Pääkaupunkiseudun vanhustyön kehittämisverkoston GeroMetron verkostokehittämisen työpajassa korostettiin tuntemisen, luottamuksen ja sitoutumisen tärkeyttä. Nämä kolme elementtiä luovat pohjan hedelmälliselle verkostotyölle.

Lue lisää

 

6.3.2015 Sosiaalityöntekijä, osallistu kirjoituskilpailuun - teemana ylisukupolvisuus

Näkyvätkö työssäsi yli sukupolvien siirtyvät sosiaaliset ongelmat? Mikä merkitys sukupolvien yli jatkuvilla asiakkuuksilla on työssäsi? Tunnistetaanko ilmiö riittävän hyvin? Onko siihen keinoja puuttua?

Lue lisää

 

6.3.2015 Lapset ottavat tilan haltuun - lapset leikkiympäristön suunnittelijoina

Unelmien päiväkodissa olisi uima-allaskerros, kuningatar ja paljon kultaa ja lumihiutaleita, eri huoneissa ois yön väriä ja auringon väriä .” Näin kuvaavat päiväkoti Pelimannin lapset unelmien päiväkotiaan. Haaga-Kaarelan varhaiskasvatusalueen päiväkodit, perhepäivähoito ja kerhot ovat olleet muana suunnittelemassa ja toteuttamassa Kanneltalon Galleriassa esillä olevaa näyttelyä ja leikkiympäristöä. Näyttelyn tavoitteena on tuoda esille lasten osallisuutta sekä leikkiä. Pääpaino on lasten tekemissä tuotoksissa, jotka käsittelevät unelmien päiväkotia piirustusten ja kertomusten muodossa.

Lue lisää

 

5.3.2015 ”Aina voi heittäytyä lasten leikkiin, iloita ja nauttia siitä yhdessä!”

Sateisena tiistai-iltapäivänä lähes 200 varhaiskasvatuksen ammattilaista saapui kuuntelemaan ja pohtimaan ajatuksia alle 3-vuotiaiden lasten leikistä. Aihe on tärkeä ja toivottu. Palautteen perusteella usein leikistä puhuttaessa keskitytään tarkastelemaan yli 3-vuotiaiden lasten leikkiä, ja taaperoiden leikkiminen jätetään vähemmälle huomiolle. Lehtori (FT) Eira Suhonen Helsingin yliopistosta sekä lehtori Hilkka Munter Oulun yliopistosta pitivät suurelle kuulijakunnalle mielenkiintoiset puheenvuorot alle 3-vuotiaiden lasten leikistä ja aikuisten roolista leikin tukijana.

Lue lisää

 

3.3.2015 Helsingin kaupungin itäinen kotihoitoyksikkö palkittiin vetovoimaisena työpaikkana

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi helmikuun lopulla Helsigin kaupungin itäiselle kotihoitoyksikölle tunnustuksen vetovoimaisuuden aktiivisesta lisäämisestä. Vetovoimaisten työpaikkojen nimeäminen on osa sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämää Mielekäs-ohjelmaa, joka etsii ja nostaa julkisuuteen vetovoimaisia suomalaisia sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja.

Lue lisää

 

27.2.2015 GeroMetron ensimmäinen infokirje on julkaistu!

Ensimmäisessä infokirjeessä kerrotaan pääkaupunkiseudun ikäihmisten palvelujen kehittämisverkoston tähänastisesta ja tulevasta toiminnasta.

Lue lisää

 
 

23.2.2015 Etelä-Suomen Kaste-kehittäjäverkosto starttasi 9.2.2015

Kehittäjäverkoston ensimmäisen tapaamisen tavoitteena oli koota yhteen Etelä-Suomessa jo toimivia sosiaali- ja terveysalan kehittämisverkostoja, sekä aloittaa konkreettinen yhteistyö, verkostoituminen ja ideoiden vaihto. Lähes 150:ltä käytännön kehittämistyötä tekevältä tai sitä johtavalta ammattilaiselta kysyttiin, mitä he toivovat ja pitävät tärkeänä tulevaa yhteistyötä silmällä pitäen.

Lue lisää

 

19.2.2015 Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien lausunto sosiaalihuollon ammattihenkilölaista

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat antoivat eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 17.2 kirjallisen lausunnon sosiaalihuollon ammattihenkilölaista (HE 354 vp). Osaamiskeskusjohtajat pitävät uutta lakia erittäin tarpeellisena sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation, sosiaalihuollon laadun ja asiakkaiden oikeusturvan parantamisen näkökulmista. Tärkeimpänä yksittäisenä huomiona oli se, että tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimivan koulutusvaatimuksista on säädettävä tiukemmin kuin mitä hallitus nyt esittää (§12).

Lue lisää

 

18.2.2015 GeroMetron Katse kehittämiseen seminaarin satoa

Seminaarin tavoitteena oli tutustua GeroMetro-verkostolle luontaiseen kehittämisen tapaan ja kokonaisuuteen sekä verkossa tapahtuviin jakamisen mahdollisuuksiin. Posterinäyttelyssä kaikki kehittäjäryhmät esittelivät kehittämistehtäviään.

Lue lisää

 

18.2.2015 Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat kuultavina eduskunnassa sote-järjestämislaista

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat olivat 10.2. eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavina sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevasta hallituksen esityksestä (HE 324/2014). Johtajat toivat painokkaasti esiin, että uudistuksen tueksi tarvitaan toimivat kehittämisrakenteet ja niiden asianmukainen resursointi.

Lue lisää

 

18.2.2015 Sosiaalityötä on vaikea päästä opiskelemaan

Sosiaalityön pääaineekseen jo opintojen alusta lähtien haluavien opiskelijoiden valinnassa vain alle 10 % pääsykokeisiin osallistuneista hakijoista saa opiskelupaikan Helsingin yliopistossa.

Lue lisää

 

18.2.2015 Cafe Socca - Hyvinkäällä puututtiin päivystyspotilaiden päihteidenkäyttöön

Vuoden 2015 ensimmäisessä Cafe Soccassa saimme kuulla Hyvinkään sairaalan kokemuksia päihteiden käytön puheeksiottamisesta päivystyksessä ja vuodeosastoilla. Hankkeessa pyrittiin tavoittamaan päivystyspotilaiden joukosta kaikki yli 18-vuotiaat alkoholin riskikäyttäjät ja heidät ohjattiin potilaiden luvalla eteenpäin kunnan päihdehuoltoon. Päivystykseen alkoholin aiheuttamien sairauksien tai tapaturmien takia tulevat ihmiset ovat otollisessa tilassa pohtimaan alkoholinkäyttöään. Terveydenhuollon henkilökuntaa myös koulutettiin alkoholin käytön puheeksiottoon ja samalla tehtiin tunnetuksi sosiaalityötä ja sen tarjoamia palveluja.

Lue lisää

 

13.2.2015 Pääkaupunkiseudun kunnat vetoavat Helsingin yliopistoon sosiaalityön aloituspaikkojen lisäämiseksi

Pääkaupunkiseudun kuntien apulaiskaupunginjohtajien kannanotossa 13.2. esitetään, että Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta pikaisesti lisäisi sosiaalityön aloituspaikat vastaamaan työelämän tarpeita. Pääkaupunkiseudun kunnissa on suuri pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä. Heitä tarvitaan, jotta asiakkaille voidaan tarjota laadukkaita palveluja.

Lue lisää

 

5.2.2015 Socca kuultavana eduskunnassa asiakasasiakirjalain tiimoilta

Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan hallituksen esitys sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaiksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta (hallituksen esitys HE 345/2014 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana 3.2. oli johtaja Pirjo Marjamäki Soccasta.

Lue lisää

 

3.2.2015 VKK-Metron uusi tutkija esittäytyy

Saija Turunen aloitti VKK-Metron tutkijana tammikuussa. Tutkimuksen teemana on aikuisen rooli leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen mahdollistajana.

Lue lisää

 

4.2.2015 Socca eduskunnan kuultavana varhaiskasvatuslaista

Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan hallituksen esitys (HE 341/2014) uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana oli Soccan varhaiskasvatuksen erityissuunnittelija Saila Nevanen 23.1.2015.

Lue lisää

 

3.2.2015 Yhteisöllisyys kunniaan valtakunnallisilla aikuissosiaalityön päivillä

Yli 400 osallistujaa kokoontui Helsinkiin 22.-23.1. valtakunnallisille aikuissosiaalityön päiville. Päivien kantavana teemana oli yhteisöllisyys ja sen vahvistumisen kautta vahvistuva sosiaalialan työ.

Lue lisää

 

29.1.2015 Haetaan projektipäällikköä Peliklinikalle

Määräaikainen työsuhde alkaa mahdollisimman pian ja kestää vuoden 2016 loppuun. Hakuaika päättyy 12.2.

Lue lisää

22.1.2015 Unelma aikuissosiaalityöstä - sosiaalialan työntekijöiden ja palveluiden käyttäjien kannanotto yhteisöllisyyden puolesta

Työntekijät ja asiakkaat unelmoivat yhteisöllisyydestä, mutta näkyykö tämä palvelujen kehittämisessä? Kannanoton unelmat on koottu valtakunnallisten aikuissosiaalityön päivien 2015 osallistujilta ja sosiaalipalveluiden käyttäjiltä.

Lue lisää

 

19.1.2015 Leikin taikaa etsimässä

VKK-Metron kevätkausi starttasi 16.1.2015 koko pääkaupunkiseudun varhaiskasvattajille suunnatulla koulutuksella. Iltapäivän monitieteellisestä teoreettisesta kattauksesta vastasivat lehtori Nina Sajaniemi sekä Liettuasta saapuneet leikin tutkijat Milda Bredikyte ja Pentti Hakkarainen. Vantaan varhaiskasvattajien eloisat esimerkit juonellisen leikin käytännön sovelluksista toivat oman mausteensa kokonaisuuteen.

Lue lisää

 

19.12.2014 Sosiaalialan osaamiskeskuksille 400 000 euron lisärahoitus

Eduskunta on tänään myöntänyt 400 000 euroa lisärahoituksen sosiaalialan osaamiskeskuksille vuodelle 2015. Alkuperäisen budjettiesityksen mukaan rahoitusta ehdotettiin leikattavaksi yli 30 prosenttia.

Lue lisää

 

19.12.2014 Joulutervehdys!

Koko Soccan väki toivottaa kaikille yhteistyökumppaneillemme ja koko sosiaalialan väelle rentouttavaa joulua ja kaikkea hyvää vuodelle 2015.

Lue lisää

 

18.12.2014 Lisärahoitus sosiaalityöntekijöiden maisterikoulutukseen

Eduskunta myönsi lisärahoitusta sosiaalityöntekijöiden yliopistokoulutukseen jo kolmannen kerran. Lisärahoituksen määrä on 1,3 miljoonaa euroa. Sen turvin uusien maisterien sisäänotto voidaan kaksinkertaistaa.

Lue lisää

 

17.12.2014 Ilmoittaudu pääkaupunkiseudun vanhustyön kehittämisverkoston GeroMetron 19.1. järjestettävään seminaariin

Pääkaupunkiseudun vanhustyön kehittämisverkoston GeroMetron järjestämässä seminaarissa tarkastellaan kehittämistä osana arjen työtä. Mukana on TV:stäkin tuttu geriatrian professori Jaakko Valvanne, joka innostaa meitä kehittämään työtämme. Osanottajat pääsevät myös kurkistamaan GeroMetron kehittämistehtäviin ja tutustumaan niiden tekijöihin.

Lue lisää

 

10.12.2014 Unelmani aikuissosiaalityöstä -kysely

Kokoamme sekä työntekijöiden että palveluiden käyttäjien ajatuksia ja unelmia Valtakunnallisille aikuissosiaalityön päiville. Päivät järjestetään Helsingissä 22.-23.1.2015.

Lue lisää

 

3.12.2014 Opiskelijoiden käytäntötutkimuksista arvokasta tietoa työyhteisöille

Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelijat suorittavat sosiaalityön käytäntötutkimusjakson osana opintojaan. Vuoden 2014 valmistui ennätykselliset noin 60 käytäntötutkimusta. Opiskelijat ovat olleet tiivistahtisen asiakastyön kehittämisen ”auttavia käsiä” ja heidän tuottamaansa tietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Työyhteisöjen tarjoamat aiheet kertovat käytännön arjessa askarruttavista kysymyksistä.

Lue lisää

 

27.11.2014 Nuorten hyvinvointikertomus kokoaa ajankohtaista tietoa helsinkiläisnuorista

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus ja tietokeskus on julkaissut Nuorten hyvinvointikertomuksen osoitteessa www.nuortenhyvinvointikertomus.fi.Viranomaiset ja useat muut tahot tarvitsevat luotettavaa ja monipuolista tietoa nuorten arjesta sekä kasvu- ja elinolosuhteista päätöksenteon tueksi ja palvelujen kehittämiseksi.

Lue lisää

25.11.2014 Soccan kuulumisia voi seurata nyt myös Facebookissa

Käy kurkistamassa ja tykkäämässä Facebook-sivuistamme!

Lue lisää

 

20.11.2014 Hyvää lapsen oikeuksien päivää!

Tänä vuonna on tullut kuluneeksi 25 vuotta Lapsen oikeuksien sopimuksen solmimisesta. Sopimuksen 31 artiklan mukaan jokaisella lapsella tulee olla oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan. Kyse on siis lapsille ihmisoikeussopimuksessa turvatusta oikeudesta.

Lue lisää

 

12.11.2014 Cafe Socca: Sosiaalityön asiakkaat kaipaavat kokonaisvaltaisempaa terveydenhoitoa

Asiakkaiden kokemukset sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhteistyöstä olivat ensimmäisen HUS:ssa järjestetyn Cafe Soccan teemana 7.11. Paikalla oli yli 30 sosiaalialan työntekijää pääkaupunkiseudulta, iso osa heistä oli HUS:n sosiaalityöntekijöitä. Kun Socca yhdistyi osaksi HUS:ia, oli luontevaa aloittaa yhteinen keskustelu ja kartoittaa kehittämistarpeita.

Lue lisää

 

11.11.2014 Ilmianna hyvä käytäntö!

Etelä-Suomen kehittämisverkostojen yhteistyölle etsitään uutta suuntaa kehittäjäverkostotilaisuudessa 9.2. Tilaisuuteen toivotaan esiteltäväksi alueen hyviä käytäntöjä, jotka hyödyttävät asiakasta ja potilasta ja vahvistavat sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaa. Ilmianna hyvä käytäntösi 5.12. mennessä.

Lue lisää

7.11.2014 VKK-Metron kuulumisia myös Facebookissa

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö VKK-Metron kuulumisia voi seurata nyt myös Facebookissa.

Lue lisää

 

5.11.2014 Maistiaisia opiskelijoiden käytäntötutkimuksista

Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelijat suorittavat pakollisen sosiaalityön käytäntötutkimusjakson osana opintojaan ja vuoden 2014 sosiaalityön käytäntötutkimusopintojaksolla on valmistunut ennätysmäärä eli noin 70 käytäntötutkimusta.

Lue lisää

 

30.10.2014 GeroMetro järjesti vastuutyöntekijätyöpajan

Pääkaupunkiseudun vanhustyön kehittämisverkoston GeroMetron ensimmäisessä työpajassa käsiteltiin ajankohtaista vastuutyöntekijäkysymystä. Aihe on ajankohtainen, koska ikälain mukaan iäkkäälle henkilölle on vuoden 2015 alusta nimettävä vastuutyöntekijä, jos hänen arvioidaan tarvitsevan apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa.

Lue lisää

 

17.10.2014 Sosiaalialan osaamiskeskusten lausunto sote-järjestämislaista: Sosiaalialan kehittämisen ja tutkimuksen asema ja rahoitus on turvattava sekä alueelliset tarpeet huomioitava

Uudella lainsäädännöllä on varmistettava nykyiseen lainsäädäntöön perustuvien kehittämisrakenteiden jatkuvuus ja liittyminen osaksi uusien sote-alueiden kehittämisrakenteita sekä alueellisten tarpeiden huomioiminen. Tärkeää on myös tasapuolinen rahoitus sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.

Lue lisää

 

9.10.2014 Valtakunnallisilla neuvolapäivillä 21.-22.10 asiaa lasten hyvinvoinnista

THL järjestää valtakunnalliset neuvolapäivät Helsingissä 21.-22.10.2014. Päivien ohjelmassa on monipuolista asiaa lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista.

Lue lisää

9.10.2014 Pääkaupunkiseudun sosiaalityön käytäntötutkimuksen päivässä 2014 ennätysmäärä tutkimusideoita

Pääkaupunkiseudun sosiaalityön käytäntötutkimuksen päivä on vuosittain toistuva, opiskelijoiden käytäntötutkimuksia esittelevä ja tutkimusideoita koordinoiva tilaisuus. Päivä on osa Pääkaupunkiseudun Praksiksen toimintaa, ja se järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa kaksikielisenä. Työyhteisöt tarjosivat uusille opiskelijoille lähes 200 uutta tutkimusaihetta ja päivä tarjosi myös näkökulmia Praksiksen yhteiseen teemaan eli ylisukupolviseen syrjäytymiseen.

Lue lisää

 

2.10.2014 Osaamiskeskuksia kuultavana eduskunnassa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta järjesti 1.10. kuulemisen valtion ensi vuoden talousarviosta. Teemana oli erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta ja Socca oli yksi kuultavista organisaatioista.

Lue lisää

 

26.9.2014 Leikki vieköön! VKK-Metron uusi kehittämiskausi polkaistiin käyntiin

VKK-Metron kehittäjäyksiköt kokoontuivat 15.9. Satakuntasaliin aloittamaan leikkikauden kehittämisrupeamaa. Tapaamisessa annettiin osviittaa tulevan kehittämiskauden kulusta ja kerrottiin leikistä ja leikkisyydestä kaupunkitaitelija Meiju Niskalan tarinoiden avulla. Tilaisuudessa julkistettiin myös VKK-Metron leikkikaudelle valitut kehittäjäyksiköt.

Lue lisää

 

22.9.2014 Mediatiedote sote-uudistuksesta: Asiakkaalla oikeus saada myös laadukkaita sosiaalipalveluja

Onnistunut integraatio vaatii tasapuolisuutta Sosiaaliala on jäänyt pahasti lapsipuolen asemaan käsillä olevassa sote-uudistuksessa. Toimivia ja kustannustehokkaita palveluja ei kuitenkaan synny ilman sosiaalialan näkökulmaa, sillä ihmisten ongelmat eivät ratkea pelkillä terveyspalveluilla. Tästä syystä leikkausten sijasta on ehdottoman tärkeää panostaa tasapuolisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja tutkimukseen.

Lue lisää

 

22.9.2014 Uusi sosiaalihuoltolaki käsittelyssä eduskunnassa 18.9.

Uuden sosiaalihuoltolain tavoitteena on vahvistaa peruspalveluja ja vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Laki myös parantaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistää viranomaisten yhteistyötä.

Lue lisää

19.9.2014 Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa -seminaarin antia

Eduskunnan järjestämässä seminaarissa 17.9. pohdittiin sosiaalialan kehittämisen ja tutkimuksen tulevaisuutta uusissa sote-rakenteissa. Puheenvuoroissa korostui vahva tarve turvata sosiaalialan kehittämis- ja tutkimuksen resurssit, sillä ainoastaan tutkimukseen perustuva kehittäminen varmistaa toimivien ja kustannustehokkaiden sosiaalialan palvelujen luomisen. Samalla haluttiin nostaa sosiaaliala tasavertaiseksi toimijaksi terveydenhuollon rinnalle.

Lue lisää

 

17.9.2014 Pääkaupunkiseudun Praksis Kick-off tapaamisessa etsittiin keinoja ylisukupolvisen syrjäytymisen katkaisuun

Oppimisverkoston ”avauspotku” järjestettiin 8.9. ja näin aloitettiin pääkaupunkiseudun yhteinen, kolmivuotinen työskentely ylisukupolvisen syrjäytymisen katkaisemiseksi. Seminaarissa esiteltiin ylisukupolvisen syrjäytymisen mekanismeja sekä näkemyksiä keinoista sen katkaisuun.

Lue lisää

 

16.9.2014 Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta ehdottaa yhteistyön tiivistämistä perusterveydenhuollon yksiköiden ja STM:n kanssa

Neuvottelukunnan kannanotossa ehdotetaan, että sosiaalialan osaamiskeskusten talousarvioleikkauksen sijasta osaamiskeskusten, perusterveydenhuollon yksiköiden ja STM:n kesken laaditaan yhteinen suunnitelma vuoteen 2017 sosiaali- ja terveydenhuollon strategista ja tehokasta toteutusta tukevalle kehittämisrakenteelle.

Lue lisää

 

15.9.2014 Heikki Waris -instituutille verkkosivut yliopiston yhteyteen

Osana Soccaa toimivalle Heikki Waris -instituutille on nyt perustettu verkkosivut myös yliopiston yhteyteen.

Lue lisää

11.9.2014 Syksyn 2014 käytännön opettajakoulutus käynnistyi

Yhteensä 23 sosiaalityöntekijää pääkaupunkiseudun ja muista Uudenmaan kunnista sekä HUS:sta aloitti elokuussa uudistetun, kahtena moduulina järjestettävän käytännön opettajakoulutuksen.

Lue lisää

 

10.9.2014 Tiina Autio ja Tiina Soukiala kehittämään vanhustyötä

Saimme Soccaan kaksi kokenutta Tiinaa käynnistämään pääkaupunkiseudun vanhustyön GeroMetro -kehittämisverkostoa. Molempien yhteisenä työsarkana on GeroMetron ensimmäinen kaksivuotinen kehittämisteema ”Muistisairaiden ikäihmisten kotona asumisen tukeminen”.

Lue lisää

 

28.8.2014 Sari Sarkomaa jakoi huolemme sosiaalialan kehittämisen rahoituksesta tulevaisuudessa

Kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoston puheenjohtaja Sari Sarkomaa tuli vieraaksemme 26.8. tutustumaan Soccaan ja osaamiskeskustoimintaan. Käynnin taustalla oli uhka sosiaalialan osaamiskeskusten valtionapua koskevasta rajusta leikkauksesta.

Lue lisää

 

26.8.2014 Yliopistojen Sosnet verkosto ja valtakunnallinen amk-verkosto ottivat kantaa sosiaalialan osaamiskeskusten puolesta

Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet ja valtakunnallinen amk-verkosto ilmaisivat huolensa sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavun leikkauksista.

Lue lisää

25.8.2014 Leikin kehittäminen houkuttaa

Suuri joukko leikin kehittämisestä kiinnostuneita pääkaupunkiseudun päiväkotien työntekijöitä kokoontui Soccaan työpajoihin kuulemaan lisää VKK-Metron uudelle kehittämiskaudelle hakemisesta.

Lue lisää

 

14.8.2014 Mediatiedote: Sosiaalialan kehittämistä leikataan rajusti

Sosiaalialan osaamiskeskusten valtionapua uhataan leikata rajusti vuoden 2015 alusta lukien. Leikkaus uhataan tehdä samaan aikaan, kun sosiaalialan kehittämisen parasta osaamista kaivattaisiin uuden sote-ratkaisun konkreettiseen suunnitteluun ja toteutukseen.

Lue lisää

12.8.2014 Kannanotto sosiaalialan osaamiskeskusten valtionavun leikkaamisesta

Sosiaalialan osaamiskeskukset laativat kiireellisen kannanoton sosiaali- ja terveysministeriölle. Kannanotossa esitetään, että sosiaalialan osaamiskeskusten perustoimintaan varattua valtionosuutta ei vuodelle 2015 vähennettäisi, vaan osuus palautettaisiin vuoden 2013 tasolle (3,5 miljoonaa euroa koko maahan).

Lue lisää

28.3.2014 VKK-Metron Snadit Stepit -materiaalit

Tutustu päivitettyihin kehittämisen tukimateriaaleihin.

Lue lisää

24.2.2014 Kertotaulukin on kivaa Surmundiassa

VKK-Metron uutena kehittämisteemana ovat leikki ja leikilliset oppimisympäristöt

Lue lisää

27.1.2014 Leikki ja leikilliset oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa

VKK-Metron uusi toimintakausi alkaa!

Lue lisää