Kolumni


11.1.2011

Hyviä ja huonoja tulosmittareita?

Pirjo Marjamäen kolumni

Olen aina ollut mielelläni töissä joulun jälkeiset arkipäivät. Minusta on mukavaa  järjestellä vuoden mittaan syntyneitä tekstejä kansioihin, koota toimintakertomusta ja järjestellä ajatuksia seuraavalle vuodelle.  Samalla tulee miettineeksi, mitä on saatu aikaiseksi. Usein palaute erilaisista asioista ja tapahtumista menee vuoden mittaan ohi, ilman että niihin sen kummemmin pysähtyy.

Hyvää palautetta työpajoista ja verkkosivuista

Soccalaiset ovat keränneet aktiivisesti palautetta omasta työstään. Sosiaalityön kehittämisen foorumia, uusia verkkosivuja ja Tutkimus Tutuksi -sivustoa koskevia mielipiteitä oli ilo lukea. Kaikissa näissä tavoitteena oli palvella sosiaaliväkeä tarjoamalla tietoa ja mahdollisuutta oppia toisilta. Olisimme epäonnistuneet perustehtävässämme, jos näin ei olisi käynyt. Päinvastoin soccalaiset ovat viimeisen vuoden aikana luoneet uusia ja myös onnistuneita välineitä tiedon jakamiseen.

Hyviä ja huonoja tulosmittareita

Tuloksen mittaaminen asiantuntijatyössä on hankalaa ja kaikenlaisia mittareita käytetään. Tyypillistä on laskea, montako julkaisua ilmestyi, paljonko väkeä oli tapahtumissa, montako asiantuntijalausuntoa annettiin tai paljonko hankerahoitusta saatiin.

Miten meni meillä? Soccassa ei ilmestynyt montaakaan laajaa raporttia viime vuonna, mitä pidän pääasiassa hyvänä. Yritämme jatkuvasti löytää kevyempiä ja tehokkaampia keinoja välittää kehittämistyön tuloksia. Ilahduin siitä, että työpajoissa oli väkeä enemmän kuin koskaan ennen. Arvostan myös sitä, että osaamiskeskukset olivat vuoden mittaan kuultavina ja antoivat lausuntoja lainsäädäntöuudistuksista poikkeuksellisen paljon. 

Hankerahoituksen hankkimisessa onnistuimme hyvin, jos arviointikriteerinä pidetään läpimenoprosenttia. Kaikki tehdyt hakemukset saivat rahoituspäätöksen. Joskus kyllä valmisteluprosessi oli kohtuuttoman työläs ja joskus luovuttiin kesken kaiken, mutta vastapainoksi osa sujui hyvinkin helposti.

Esimerkkinä mainittakoon ”Savuttomuus pääkaupunkiseudulla” -hanke. Socca ainoastaan fasililitoi valmistelua, ja hakemus syntyi kuntien asiantuntijoiden tehokkaana ryhmätyönä. THL myönsi terveyden edistämisen määrärahoista lähes kaiken, mitä haettiin. Hanke on hyvä esimerkki myös siitä, minkälaista lähentymistä terveydenhuollon suuntaan on tapahtumassa.

Maailman valloitusta tavoittelemassa

Ovatko nämä riittäviä tulosmittareita vai pitäisikö pystyä arvioimaan, mitä hyvää olemme saaneet aikaiseksi sosiaalialan ammattikäytännöissä tai peräti kuntalaisten hyvinvoinnissa? Vastuullamme on kyllä jatkuvasti kriittisesti arvioida, vievätkö tekomme asioita oikeaan suuntaan, mutta liikoja olisi luulla, että pystymme maailmaa muuttamaan.

Ensi vuonna keräämme taas aktiivisesti palautetta ja yhä enemmän kuuntelemme kokemusasiantuntijoita, joita on toivottavasti mukana jo kaikissa hankkeissamme. Ehkä se maailmanvalloituskin  on sitten askelen lähempänä.  

Pirjo Marjamaki
  
Kirjoittaja Pirjo Marjamäki on Soccan johtaja

Tutustu muihin kolumneihinPalaa otsikoihin