Uutisia vuodelta 2015

17.12.2015 Kannanotto tulevien sote-alueiden kehittämis- ja tutkimusrakenteista

Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat toivovat yksittäisten sote-alueiden kehittämisyksiköitä suurempia yliopistolliseen ja laajemman alueen tutkimus- ja kehittämisosaamisen perustuvia rakenteita.

Lue lisää

 

25.11.2015 Valtaistava ja rakenteellinen sosiaalityö framilla Praksis oppimisverkostossa

Sosiaalinen raportointi ja rakenteellinen sosiaalityö ovat uuden sosiaalihuoltolain uusia painotuksia, ja Pääkaupunkiseudun Praksiksen vuoden viimeisessä oppimisverkostossa jatkettiinkin näiden teemojen syventämistä. Samalla tutustuttiin voimaannuttavaan sosiaalityöhön ja viestinnän tärkeyteen sosiaalialan maineen parantamisessa.

Lue lisää

 

25.11.2015 GeroMetro kyydissä blogissa kuulumisia ikäihmisten palveluiden kehittämisestä

Pääkaupunkiseudun ikäihmisten kehittämisverkoston GeroMetron blogista löydät tarinoita muun muassa siitä, miten Pauli sai vapaaehtoisen saattajasta Kipinä-ryhmään palvelukeskukseen, mitä asiakkaat tuumivat palvelukeskuksista ja miten kunnan ja järjestön toimijat löivät hynttyyt yhteen Pohjois-Haagassa.

Lue lisää

 

16.11.2015 Puheista tekoihin -seminaari etsi humaanin palvelujärjestelmän piirteitä ja keinoja auttaa perheitä vaikeissa tilanteissa

Puheista tekoihin! -seminaarissa pohdittiin ylisukupolvisten ongelmien kohtaamista ja ehkäisyä monelta kantilta. Ylisukupolvisuus nähtiin ilmiönä, joka koskettaa koko palvelujärjestelmää ja eri ammattiryhmiä. Ylisukupolvisten ongelmien ratkaisemisen avaimena esitettiin siirtyminen kohti nykyistä humaanimpaa palvelujärjestelmää. Humaanissa järjestelmässä mennään lähelle perheiden elämää, tuetaan heidän omia voimavarojaan ja vahvistetaan läheisiä ihmissuhteita syyllistämättä perheitä heidän ongelmistaan.

Lue lisää

 

12.11.2015 Hallituksen sote-linjaus lupaa hyvää sosiaalialan kehittämiselle ja tutkimukselle

Sosiaalialan väki yllättyi myönteisesti nähdessään tuoreimmat sote-linjaukset. Aluejaon perusteita ja sote-uudistuksen askelmerkkejä koskevassa hallituksen linjauksessa 7.11. sosiaalialan osaamiskeskukset asetetaan yliopistosairaaloiden rinnalle kehittämisen ja tutkimuksen vastuullisina toimijoina.

Lue lisää

 

9.11.2015 Puheista tekoihin! ylisukupolvisten ongelmien seminaarin esitykset katsottavissa videotallenteina

Monipuolisen ja kiinnostavan seminaarin 6.11. esityksiin voi tutustua videotallenteena kuukauden ajan seminaarin jälkeen.

Lue lisää

 

2.11.2015 Uusi moniammatillinen käytännönopetusjakso järjestettiin nyt ensimmäisen kerran

Helsingin yliopiston sosiaalityön käytännönopetuksen tarjontaa laajennettiin sosiaalityön ja terveydenhuollon kysymyksiä käsittelevällä uudella opintojaksolla. Jaksolla tutustuttiin aitojen tapausesimerkkien kautta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten asiakkaiden tilanteisiin ja opeteltiin toimimista moniammatillisessa verkostossa.

Lue lisää

 

27.10.2015 Vaikuttavuus asiakkaiden tarpeiden, laadukkaan työn ja johtamisen yhteispeliä

Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa – ja ylipäätään kaikissa sosiaalipalveluissa – on päivänpolttava kysymys. Pääkaupunkiseudun ikäihmisten palvelujen kehittämisverkosto GeroMetron seminaarissa kuulimme tästä geriatri Kaisu Pitkälän ja sosiaalityön professoreiden Marja Vaaraman ja Marjaana Seppäsen kertomina. Punainen lankana oli asiakkaiden ja omaisten tarpeiden huomioiminen ja kokonaisvaltainen työote. Sokerina pohjalla oli käytännön esimerkkejä vaikuttavuudesta GeroMetron kehittämistehtävissä.

Lue lisää

 

8.10.2015 Käytäntötutkimuksista konkreettista hyötyä kunnille

Pääkaupunkiseudun sosiaalityön käytäntötutkimuksen päivä on vuosittain toistuva, opiskelijoiden pienimuotoisia käytäntötutkimuksia esittelevä ja tutkimusideoita koordinoiva tilaisuus. Päivän läpikulkevana teemana oli kuntien saama konkreettinen hyöty tutkimuksista. Päivä on osa Pääkaupunkiseudun Praksiksen toimintaa, ja se järjestettiin nyt neljättä kertaa.

Lue lisää

 

6.10.2015 Kehittämispäälikkömme Laura Yliruka kertoo Kuvastimesta

Lue Lauran haastattelu uusimmasta Talentia-lehdestä. Aiheena mm. kuinka vahvistaa sosiaalialan ammattilaisten työssä oppimista ja työhyvinvointia?

Lue lisää

 

14.9.2015 Viisaat päät yhteen rikostaustaisten ihmisten auttamiseksi

Salintäydeltä kuntien sosiaalialan, Rikosseuraamuslaitoksen ja järjestöjen väkeä kokoontui 4.9. yhteiseen seminaariin pohtimaan yhteistyötä rikostaustaisten asiakkaiden auttamisessa. Aloite nyt ensimmäistä kertaa järjestettävälle yhteisseminaarille tuli Rikosseuraamuslaitokselta, ja kannustimena toimivat uuden lainsäädännön mukanaan tuomat haasteet. Sekä sosiaalihuoltolaki, vankeuslaki että yhdyskuntaseuraamuslaki uudistuivat lähes yhtä aikaa, ja kaikki ne velvoittavat ammattilaisia entistä tiiviimpään yhteistyöhön.

Lue lisää

 

3.9.2015 Tervetuloa GeroMetron kyydissä -blogiin!

Blogissa jaamme matalalla kynnyksellä Pääkaupunkiseudun ikäihmisten palvelujen kehittämisverkostossa GeroMetrossa syntyneitä ajatuksia ja oivalluksia. Ensimmäisenä esittäytyy Myyrmäen Aistipuutarha.

Lue lisää

 

20.8.2015 Tervetuloa Praksiksen syyskauden tapahtumiin!

Pääkaupunkiseudun Praksiksen syyskaudella on tarjolla paljon mielenkiintoista: muun muassa pääkaupunkiseudun käytäntötutkimuksen päivä, Kuvastin-menetelmän koulutus ja valtakunnallinen ylisukupolvisia ongelmia käsittelevä seminaari yhteistyössä THL:n kanssa

Lue lisää

 

17.8.2015 Tarjoa käytäntötutkimusaihetta opiskelijalle!

Työyhteisöt voivat jälleen tarjota tutkimusaiheita opiskelijoille Pääkaupunkiseudun käytäntötutkimuksen päivässä 28.9. Sosiaalityön maisterivaiheen opintoihin kuuluvalla käytäntötutkimuksen opintojaksolla opiskelijat saavat valmiuksia tutkia ja kehittää työkäytäntöjä sosiaalityössä. Työyhteisöt saavat samalla arvokasta tietoa omasta toiminnastaan ja tukea omaan kehittämiseensä.

Lue lisää

 

26.6.2015 Kansa-koulu: Sosiaalialan osaamiskeskuksille rahoitusta sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoon

Socca yhdessä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa on saanut rahoituksen koko Suomen kattavaan sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa tukevaan Kansa-koulu -hankkeeseen. THL myönsi rahoitusta vuosille 2015-2018.

Lue lisää

 

25.6.2015 Kirjoituskilpailu ylisukupolvisuuskokemuksista on ratkennut

Pääkaupunkiseudun Praksis järjesti keväällä kirjoituskilpailun sosiaalityöntekijöiden kokemuksista ylisukupolvisuudesta yhteistyössä THL:n kanssa. Kilpailun voitti lastensuojelun sosiaalityöntekijä Jukka Piitulainen Helsingistä.

Lue lisää

 

25.6.2015 Vanhustyön kehittämisverkoston GeroMetron infokirje 2/2015 on julkaistu!

Infokirjeestä löytyy mm. tietoa tulevan syksyn tapahtumista ja menneen kevään aikaansaannoksista.

Lue lisää

 

16.6.2015 Uusi julkaisu on ilmestynyt! Laura Yliruka: Itsearviointi reflektiivisenä rakenteena - Kuvastin-menetelmän toimivuus, käyttöönotto ja kehittäminen

Julkaisu luo monisärmäisen kuvan sosiaalityön itsearvioinnista ammatillisen harkinnan tukena. Tutkimuksessa reflektiiviset rakenteet hahmottuvat sosiaalityön asiakastyön tukirakenteeksi ja osaamisen johtamisen välineiksi.

Lue lisää

 

11.6.2015 Praksis oppimisverkosto: Sosiaalisen raportoinnin uusi tuleminen

Praksiksen kevään viimeisessä oppimisverkostotapaamisessa esiteltiin pääkaupunkiseudun kunnissa tehtävän sosiaalisen raportoinnin eri tapoja (mm. yhteistutkiminen ja asiakasraadit). Lisäksi mietittiin, miten voisimme jatkaa yhdessä tästä eteenpäin. Sosiaalinen raportointi on nyt aivan uudella tavalla ajankohtaista, sillä uusi sosiaalihuoltolaki velvoittaa rakenteelliseen sosiaalityöhön ja sosiaalinen raportointi on yksi sen menetelmistä.

Lue lisää

 

8.5.2015 Sosiaalialan osaamiskeskukset ottivat kantaa hallitusohjelmaan

Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien verkosto esittää, että tulevaan hallitusohjelmaan kirjataan tavoitteeksi: 1.) Sosiaalisten erojen ja eriarvoisuuden kaventaminen 2.) Perheiden hyvinvoinnin parantaminen 3.) Sitoutuminen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen toteuttamiseen

Lue lisää

 

28.4.2015 Itsemääräämisoikeus keskeistä ikäihmisten kotona pärjäämiselle

GeroMetron kehittäjät kokoontuivat 21.4. tärkeän asian äärelle eli ikäihmisten osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden pohtimiseen. Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja ylläpito ovat keskeisiä GeroMetron tavoitteille, sillä tutkimusten mukaan ne edistävät ikäihmisten kotona asumista. Muistisairaan ihmisen valta siirtyy työntekijöille, pitää olla viisas kun tätä valtaa käytetään, korosti Ikäinstituutin johtaja Päivi Topo esityksessään.

Lue lisää

 

20.4.2015 Tekstin taakse ei pääse – Praksis asiakastyön dokumentoinnin äärellä

Praksis oppimisverkoston teemana 17.4. oli asiakastyön dokumentointi. Dokumentoinnista kertoi aihetta tutkinut ja käytäntöön perehtynyt yliopistonlehtori, VTT ja dos. Aino Kääriäinen. Tärkeänä ohjenuorana hän nosti esiin sen, että asiakastyöstä kannattaa kirjoittaa ajatellen asiakasta. Näin tekstistä tulee selkeää, totuudenmukaista ja eettisesti kestävää.

Lue lisää

 

30.3.2015 Luovat menetelmät sosiaalityössä - narratiivisuutta, tanssia, kuvaa ja draamaa

Pääkaupunkiseudun Praksiksen maaliskuun oppimisverkostotapaamisessa tutustuttiin narratiivisten menetelmiin sosiaalityössä. Iltapäivän työpajoissa kokeiltiin ammattikorkeakoulujen opastamana taiteen, draaman ja kuvan käyttöä.

Lue lisää

 

18.3.2015 Pääkaupunkiseudun kuntien sosiaalijohto vahvistaa yhteistyötään sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksissa

Pääkaupunkiseudun kuntien sosiaalialan johtajat ja päälliköt kokoontuivat ensimmäiseen Soccan koordinoimaan tapaamiseen 16.3. Tarve yhteiselle keskustelufoorumille heräsi sosiaalihuollon laajojen lainsäädäntöuudistusten ja niiden edellyttämien muutosten tiimoilta. Ensimmäisessä tapaamisessa aiheena olivat sosiaalityön vaikuttavuus ja sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen muutokset.

Lue lisää

 

17.3.2015 Hyvää kansainvälistä sosiaalityön päivää!

Juhlistamme päivää Soccassa muistuttamalla mieliin Unelmaa aikuissosiaalityöstä, joka julkistettiin ensimmäisen kerran valtakunnallisilla aikuissosiaalityön päivillä tammikuussa. Näitä unelmia haluamme kantaa edelleenkin!

Lue lisää

 

16.3.2015 Uusia ikäihmisten palvelukeskuksia Helsinkiin

Palvelutalo Rudolfin tiloissa Laajasalossa käynnistyi palvelukeskustoiminta maaliskuussa 2015 ja jo aiemmin tänä vuonna avautui Pohjois-Haagan palvelukeskus. Tarjolla on muun muassa liikuntaryhmiä, kuntosali, erilaisia kerhoja, yhteislaulua ja luentoja. Vuoden alussa palvelukeskustoiminta käynnistyi myös Pohjois-Haagassa.

Lue lisää

 

11.3.2015 GeroMetron verkostokehittämisen työpajassa puhuttiin luottamuksesta

Pääkaupunkiseudun vanhustyön kehittämisverkoston GeroMetron verkostokehittämisen työpajassa korostettiin tuntemisen, luottamuksen ja sitoutumisen tärkeyttä. Nämä kolme elementtiä luovat pohjan hedelmälliselle verkostotyölle.

Lue lisää

 

27.2.2015 GeroMetron ensimmäinen infokirje on julkaistu!

Ensimmäisessä infokirjeessä kerrotaan pääkaupunkiseudun ikäihmisten palvelujen kehittämisverkoston tähänastisesta ja tulevasta toiminnasta.

Lue lisää

 

 

19.2.2015 Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien lausunto sosiaalihuollon ammattihenkilölaista

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat antoivat eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 17.2 kirjallisen lausunnon sosiaalihuollon ammattihenkilölaista (HE 354 vp). Osaamiskeskusjohtajat pitävät uutta lakia erittäin tarpeellisena sosiaali- ja terveyspalveluiden integraation, sosiaalihuollon laadun ja asiakkaiden oikeusturvan parantamisen näkökulmista. Tärkeimpänä yksittäisenä huomiona oli se, että tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimivan koulutusvaatimuksista on säädettävä tiukemmin kuin mitä hallitus nyt esittää (§12).

Lue lisää

 

18.2.2015 GeroMetron Katse kehittämiseen seminaarin satoa

Seminaarin tavoitteena oli tutustua GeroMetro-verkostolle luontaiseen kehittämisen tapaan ja kokonaisuuteen sekä verkossa tapahtuviin jakamisen mahdollisuuksiin. Posterinäyttelyssä kaikki kehittäjäryhmät esittelivät kehittämistehtäviään.

Lue lisää

 

18.2.2015 Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat kuultavina eduskunnassa sote-järjestämislaista

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat olivat 10.2. eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavina sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevasta hallituksen esityksestä (HE 324/2014). Johtajat toivat painokkaasti esiin, että uudistuksen tueksi tarvitaan toimivat kehittämisrakenteet ja niiden asianmukainen resursointi.

Lue lisää

 

18.2.2015 Sosiaalityötä on vaikea päästä opiskelemaan

Sosiaalityön pääaineekseen jo opintojen alusta lähtien haluavien opiskelijoiden valinnassa vain alle 10 % pääsykokeisiin osallistuneista hakijoista saa opiskelupaikan Helsingin yliopistossa.

Lue lisää

 

18.2.2015 Cafe Socca - Hyvinkäällä puututtiin päivystyspotilaiden päihteidenkäyttöön

Vuoden 2015 ensimmäisessä Cafe Soccassa saimme kuulla Hyvinkään sairaalan kokemuksia päihteiden käytön puheeksiottamisesta päivystyksessä ja vuodeosastoilla. Hankkeessa pyrittiin tavoittamaan päivystyspotilaiden joukosta kaikki yli 18-vuotiaat alkoholin riskikäyttäjät ja heidät ohjattiin potilaiden luvalla eteenpäin kunnan päihdehuoltoon. Päivystykseen alkoholin aiheuttamien sairauksien tai tapaturmien takia tulevat ihmiset ovat otollisessa tilassa pohtimaan alkoholinkäyttöään. Terveydenhuollon henkilökuntaa myös koulutettiin alkoholin käytön puheeksiottoon ja samalla tehtiin tunnetuksi sosiaalityötä ja sen tarjoamia palveluja.

Lue lisää

 

13.2.2015 Pääkaupunkiseudun kunnat vetoavat Helsingin yliopistoon sosiaalityön aloituspaikkojen lisäämiseksi

Pääkaupunkiseudun kuntien apulaiskaupunginjohtajien kannanotossa 13.2. esitetään, että Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta pikaisesti lisäisi sosiaalityön aloituspaikat vastaamaan työelämän tarpeita. Pääkaupunkiseudun kunnissa on suuri pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä. Heitä tarvitaan, jotta asiakkaille voidaan tarjota laadukkaita palveluja.

Lue lisää

 

5.2.2015 Socca kuultavana eduskunnassa asiakasasiakirjalain tiimoilta

Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan hallituksen esitys sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaiksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta (hallituksen esitys HE 345/2014 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana 3.2. oli johtaja Pirjo Marjamäki Soccasta.

Lue lisää

 

4.2.2015 Socca eduskunnan kuultavana varhaiskasvatuslaista

Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan hallituksen esitys (HE 341/2014) uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana oli Soccan varhaiskasvatuksen erityissuunnittelija Saila Nevanen 23.1.2015.

Lue lisää

 

3.2.2015 Yhteisöllisyys kunniaan valtakunnallisilla aikuissosiaalityön päivillä

Yli 400 osallistujaa kokoontui Helsinkiin 22.-23.1. valtakunnallisille aikuissosiaalityön päiville. Päivien kantavana teemana oli yhteisöllisyys ja sen vahvistumisen kautta vahvistuva sosiaalialan työ.

Lue lisää

 

22.1.2015 Unelma aikuissosiaalityöstä - sosiaalialan työntekijöiden ja palveluiden käyttäjien kannanotto yhteisöllisyyden puolesta

Työntekijät ja asiakkaat unelmoivat yhteisöllisyydestä, mutta näkyykö tämä palvelujen kehittämisessä? Kannanoton unelmat on koottu valtakunnallisten aikuissosiaalityön päivien 2015 osallistujilta ja sosiaalipalveluiden käyttäjiltä.

Lue lisää

 


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje