Uutisia vuodelta 2012
29.3.2012

Tupa täynnä Cafe Soccassa

Aiheena oli asunnottomuus marginaaliryhmien näkökulmasta. Osallistamisen merkitys ja haasteet herättivät monipuolista keskustelua asunnottomuuden ja käytännön sosiaalityön näkökulmasta.

”Pelkät seinät eivät tee kotia”

Ensimmäisen alustuksen piti Nimi ovessa -hankkeen erikoistutkija Riitta Granfelt, joka toi esille naisten näkökulmaa asunnottomuuteen. Granfelt korosti kokemustiedon merkitystä. jonka esille saaminen edellyttää myös sukupuolisensitiivistä otetta tutkijalta.

Asiakkaan kohtaaminen tarvitsee Granfeltin mukaan laaja-alaisesti ymmärrystä ja aikaa. Kun esimerkiksi pitkäaikaisasunnoton saa itselleen ensimmäisen asunnon aikoihin, hänelle tulee antaa aikaa ja oikeuksia tutustua uuteen ”luukkuunsa”, ennen kuin siitä edes voi tulla koti.

”Itselle hyvän kodin tunnistaminen ja rakentaminen on haasteellinen ja pitkä prosessi, jolle tulee antaa aikaa”, Granfelt painottaa.

Riitta
Erikoistutkija Riitta Granfelt painotti ihmisen kohtaamisen tärkeyttä

 

Granfelt toi myös esille pieniä käytännön seikkoja asiakkaan ja työntekijän keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi ja metodien kehittämiseksi. Toiminnallisuus, pienet keskustelut ja asiakkaiden taustalla olevan pahan olon tunnistaminen yhdessä aistivan työotteen kanssa on merkityksellistä työn kannalta.

Alustuksessa ja keskusteluissa esille nostetut mielekkäät toimintatavat - kuten ihmisten aito kohtaaminen ja heidän pahan olonsa tunnistaminen - asettavat myös paljon haasteita työlle. Tästä syystä työntekijöiden hyvinvointia ja sen merkitystä ei voi liikaa painottaa edes asiakkaan näkökulmasta.

Asiakkaiden suosituksia osallisuuden parantamiseksi

Tilaisuuden toinen alustus nosti esille pitkäaikaisasunnottomien asiakkaiden osallisuuden merkitystä. Sanna Lehtonen Vailla vakinaista asuntoa ry:stä esitti puheenvuorossaan asiakkaiden tekemiä suosituksia osallisuuden parantamiseksi.

sanna
Sanna Lehtonen toi esille asiakkaiden omia ehdotuksia osallisuuden lisäämiseksi


Osallistavan alustuksen aikana ihmisten sijoittuivat huoneessa siihen kohtaan, joka vastasi heidän näkökulmaansa esitettyyn ehdotukseen. Menetelmä virvoitti keskustelua, vaikka yleisesti asiakkaiden esille nostamat näkökulmat jaettiin laajasti.

Kokemusasiantuntijan merkitystä ja roolia painotettiin työn kehittämisessä. Toisaalta kaikkia ehdotuksia ei varauksettomasti kannatettu, vaan uusia näkökulmia ja ongelmia tuotiin myös keskustelussa esille.

Kohtaaminen haastaa työntekijän

Alustusten ja kommenttien aikana nousivat esille osallistamisen ja kohtaamisen tärkeys, mutta samalla myös haasteellisuus. Asioiden mustavalkoisuuden välttäminen, asiakkaiden aito kohtaaminen ja tilan antaminen toiminnalle ovat tärkeää. Todellinen haaste on siinä, että asunnottomien parissa työskentelevät pystyvät arjessa huolehtimaan samanaikaisesti velvoitteistaan ja omasta hyvinvoinnistaan.

Cafe Socca jalkautui Hietaniemen palvelukeskukseen

Tilaisuus järjestettiin 23.3. Hietaniemen palvelukeskuksessa ja tilaisuuden jälkeen osallistujat pääsivät tutustumaan keskukseen asukaan opastuksella.

Seuraava Cafe Socca Kontulassa 22.5.

Jatkamme jalkautumisen ja osallisuuden teemaa seuraavassa tapahtumassa, joka järjestetään Kontulan ostoskeskuksessa yhteistyössä Metropolian opiskelijoiden kanssa.

Lue lisää tulevista Cafe Socca -tapahtumista


Palaa otsikoihin