Uutisia8.1.2019 Äänestä PRO SOS -osahankkeemme Pelitarinaa sosiaalialan Hyvä käytäntö 2019 -palkinnon saajaksi

Pelitarina menetelmä valittiin yhdeksi viidestä Talentian Hyvä käytäntö -kilpailun palkintoehdokkaasta. Valintakriteereitä olivat käytännön ajankohtaisuus, sovellettavuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja käytännöstä tehty arviointi. Hyvä käytäntö -palkinto jaetaan Sosiaalialan asiantuntijapäivillä maaliskuussa 2019.

Lue lisää

 

19.12.2018 Jouluntaikaa...

Ja rentouttavaa joulunaikaa sosiaalialan väelle ja kaikille muillekin yhteistyökumppaneillemme.

Lue lisää

 

13.12.2018 Leikillisyyden ja pelillisyyden avulla iloa ja vaikuttavuutta aikuissosiaalityöhön - PRO SOS -hankkeen tuloksia

Yliopiston Tiedekulmassa kuhisi, kun PRO SOS -osahankkeemme esitteli kahden vuoden tehtyjä leikillisyyden ja pelillisyyden kokeiluja ja niiden tuloksia. Pääkaupunkiseudun kunnissa on pyörinyt 14 kokeilua, joissa on luotu motivoivia, osallistavia ja innostavia sosiaalisen kuntoutuksen ja sosiaalityön toimintatapoja. Pelillisyys ja leikillisyys ovat tuoneet iloa asiakkaiden ja työntekijöiden elämään ja lisänneet osallisuutta sekä asiakastyön vaikuttavuutta. Pelillisyyden ja leikillisyyden hyödyntäminen mahdollistavat käänteentekevän muutoksen nykyiseen tapaan tehdä sosiaalityötä.

Lue lisää

 

11.12.2018 Ilmoittaudu GeroMetron uuden kauden aloitusseminaariin 24.1.2019

Seminaarissa polkaistaan käyntiin kehittäminen, tutustutaan uusiin kehittämistehtäviin ja kuullaan mielenkiintoisia luentoja. Tulevalla kaudella jatkamme edelleen kuntoutuksen parissa ja teemana edellisellä kaudella luodun Kuntoutus kotona -mallin juurruttaminen sekä yhteistyön jatkaminen Helsingin kaupungin päivystyksellisten tilanteiden PÄTIJÄ-hankkeen kanssa. Näiden lisäksi huomioimme myös ikäihmisten yksinäisyyden ja turvattomuuden kysymykset.

Lue lisää

 

10.12.2018 Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen uutiskirje 7/2018 ilmestynyt

Uutiskirjeen aiheina ovat mm. hankkeen tulosten julkaisu Soccan verkkosivuilla, tuloksia esitellyt pop up -tapahtuma ja kiitokset kaikille kehittämiseen osallistuneille.

Lue lisää

 

29.11.2018 Suosituksia maahanmuuttajataustaisten lapsiperheiden kanssa toimiville

Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeessa on koottu suosituksia maahanmuuttajataustaisten lapsiperheiden kanssa toimiville ammattilaisille ja vapaaehtoisille työvälineeksi yksikön toiminnan kehittämistä varten ja osaamisen lisäämiseksi.

Lue lisää

 

27.11.2018 Lape toi sijaishuollon kehittämiseen uudenlaista innostusta

Valtakunnallisilla sijaishuollon päivillä palvelupäällikkö Alli Uusijärvi Helsingistä kiteytti osallistujien ajatuksia toteamalla: ”Lape on saanut aikaan yleisen vapautumisen kehittämiseen”. Lapsen osallisuus ja lapsikeskeisyys olivat päivien teemana Espoossa, jonne kokoontui lähes 150 ammattilaista ympäri Suomea. Päivien aikana esiteltiin Lapen kehittämisen helmiä kaikista maakunnista. Tutkimusperustaisten toimintamallien mallinnus, toimivat työkalut ja uudenlainen yhteistyö rakentavat kestävää muutosta sijaishuollossa.

Lue lisää

 

28.11.2018 Lape päättyy – kehitystyö jatkuu

Hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Lape päättyy tämän vuoden lopulla. Pääkaupunkiseudun päätöstapahtumassa esiteltiin hankkeen tuloksia ja luotiin katseet tulevaisuuteen.

Lue lisää

 

15.11.2018 Uudenmaan perhekeskustoimintamalli valmistunut

Lape Uusimaa on kehittänyt maakunnallisen perhekeskustoimintamallin yhdessä pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Malli huomioi Uudenmaan erityispiirteet, kuten monikulttuuristen ja eroperheiden suuren määrän.

Lue lisää

 

12.11.2018 Hyvä meininki digitaalisessa sosiaalityössä

Digitaalisen sosiaalityön haasteet, mahdollisuudet ja hyvät kokemukset olivat aiheena Pääkaupunkiseudun Praksiksen oppimisverkostossa. Digitaalisten palvelujen avulla voidaan aidommin tarjota palvelua oikeaan aikaan, matalalla kynnyksellä ja siirtää painopistettä kohti ennaltaehkäiseviä palveluja. Yhtenä suurimmista haasteista pidettiin digipalvelujen kokonaisvaltaisen kehittämisen vastuutahon puutetta.

Lue lisää

 

7.11.2018 Lapsen paras – yhdessä enemmän Pop up -tapahtuma 20.11.2018

Lapsen paras – yhdessä enemmän -hanke päättyy vuoden lopussa. Kehittäminen jatkuu kuitenkin vahvana tämänkin jälkeen. Pop up -tapahtumassa esitellään hankkeen saavutuksia ja luodaan katsaus tulevaisuuteen.

Lue lisää

 

6.11.2018 PRO SOS -hankkeemme Pelitarina sosiaalityön välineenä ehdolla sosiaalialan Hyvä käytäntö -palkinnon saajaksi

Pelitarina valittiin Talentian Hyvä käytäntö -kilpailun palkintoehdokkaaksi 38 ehdotuksen joukosta. Loppukilpailuun osallistuu kaikkiaan viisi ehdokasta. Valintakriteereitä olivat käytännön ajankohtaisuus, sovellettavuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja käytännöstä tehty arviointi. Hyvä käytäntö -palkinto jaetaan Sosiaalialan asiantuntijapäivillä maaliskuussa 2019. Palkinnon tavoitteena on tehdä näkyväksi sosiaalialan työtä.

Lue lisää

 

5.11.2018 Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnalle toivotaan lisärahoitusta lakisääteisten palvelujen varmistamiseksi ja sote-uudistuksen tukemiseksi

Hallituksen vuoden 2019 talousarvioesityksessä koko maan kattavan lakisääteisen sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan 3 milj. euron valtionavustuksesta esitetään leikattavaksi 50 000 euroa. Leikkaus on minimaalinen säästö ja heikentää entisestään osaamiskeskusten lakisääteisten palvelujen asiakaslähtöistä ja kustannusvaikuttavaa toteuttamista. Leikkauksen sijaan osaamiskeskusjohtajat esittävät, että valtionavustus nostettaisiin 4 miljoonaan euroon vuodelle 2019. Näin varmistettaisiin systemaattista ja ennakoivaa osaamisen kehittämistä maakunta- ja sote-uudistuksessa.

Lue lisää

 

1.11.2018 Yhteiset menetelmät pääkaupunkiseudun opiskeluhuoltoon

Pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hanke on kehittänyt yhtenäisiä toimintatapoja ja työvälineitä oppilaiden ja opiskelijoiden ongelmien havaitsemiseksi ja ratkaisemiseksi. Nyt ne on päätetty ottaa käyttöön kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa.

Lue lisää

 

31.10.2018 Hanna Rekola edistämään aikuisväestön hyvinvointimittarin käyttöä

Tutustu uuteen soccalaiseen Hannaan ja hänen ajatuksiinsa.

Lue lisää

 

24.10.2018 Terveyssosiaalityö näkyväksi -tutkimuksessa uraauurtava kartoitus terveyssosiaalityön sisällöistä

Tutkimuksen tavoitteena on tehdä näkyväksi terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden työn merkittävyyttä osana terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelujärjestelmiä sekä kehittää terveyssosiaalityötä. Tutkimukseen osallistuu noin 330 terveyssosiaalityöntekijää HUSista, Helsingin kaupungilta, TAYSista ja Tampereen kaupungilta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun terveyssosiaalityön sisältöjä kartoitetaan Suomessa näin laajasti.

Lue lisää

 

11.10.2018 Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen uutiskirje 6/2018 ilmestynyt

Uutiskirjeessä on tuhti tietopaketti hankkeen saavutuksista ja kutsu päätösseminaariin 20.11. Aiheina muun muassa opiskeluhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö, eroauttamisen palvelut sekä lastensuojelu.

Lue lisää

 

11.10.2018 Peluurin Peli poikki -tiimi etsii verkkoterapeuttia

Peli poikki -tiimi kasvaa! Haluatko mukaan innostuneeseen ja sitoutuneeseen porukkaan tekemään merkityksellistä työtä? Tarjoamme näköalapaikan sekä hyvät kehittymismahdollisuudet rahapelihaittojen kanssa työskentelyyn sekä verkko- ja puhelinauttamiseen.

Lue lisää

 

10.10.2018 Uusilla verkkosivuilla nuoret tukevat toisiaan

Vanhempien ero on nykyisin tavallista, mutta se ei tee siitä helpompaa lapsille ja nuorille. Jotta eroa ei tarvitse miettiä yksin, lapsille ja nuorille on avattu vertaistukea tarjoavat verkkosivut 100asiaaerosta. Sivuilla nuoret itse vastaavat toistensa kysymyksiin. Lisäksi vastauksia on kerätty ammattilaisilta.

Lue lisää

 

9.10.2018 Kiinnostaako digitaalinen sosiaalityö? Tule Praksiksen oppimisverkostoon 23.10.

Digitaalisuuden merkitys sosiaalityössä kasvaa koko ajan ja myös hallitus on noteerannut tämän asian useissa kärkihankkeissaan. Tilaisuudessa tarkastellaan tämän hetkistä tilannetta sosiaalityön digitaalisten palveluiden, ohjelmien ja hankkeiden näkökulmasta.

Lue lisää

 

4.10.2018 Opiskeluhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä kehitetään

Pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen yhteistyötapaamisessa keskusteltiin opiskeluhuollon ja erikoissairaanhoidon sisällöistä ja toimintatavoista. Alustajat olivat yhtä mieltä, että vaikka työnjako on periaatteessa selvä, varsinkin tiedon kulussa on parantamisen varaa.

Lue lisää

 

4.10.2018 Ilmoittautuminen on alkanut PRO SOS -hankkeen Pelillisyys uudenlaisen sosiaalityön välineenä seminaariin 23.11.2018

Hankkeen kaksivuotinen pelillisyyden kehittämis- ja kokeilumatkamme aikuisten kanssa tehtävässä sosiaalityössä on loppusuoralla, ja nyt on aika jakaa kokemuksia ja oivalluksia.

Lue lisää

 

25.9.2018 Apua eron ongelmiin

Ero on usein vaikeaa molemmille osapuolille sekä heidän läheisilleen. Varsinkin lapset ovat erotilanteessa ymmällään. Monesti he syyttävät suotta itseään tapahtuneesta. Pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen Eron ensiapupiste ja Puhutaan erosta -illat auttavat erotilanteessa olevia vanhempia ja lapsia.

Lue lisää

 

18.9.2017 Lapset puheeksi -menetelmän levittäminen pääkaupunkiseudulla

Lapset puheeksi -menetelmä on yksi pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeessa levitettävistä menetelmistä. Espoossa 6.9. järjestetyssä tilaisuudessa kuulimme lisää menetelmästä sitä kokeilleita ja sen kouluttajiksi Lape-hankkeessa koulutetuilta ammattilaisilta Espoossa, Kirkkonummella ja Kauniaisissa. Tilaisuuden tarkoituksena oli myös innostaa menetelmän levittämiseen muuallekin pääkaupunkiseudulle.

Lue lisää

 

18.9.2018 PRO SOS ylpeänä esittää: Pelitarina sosiaalityön välineenä -opas ja toimintamallikuvaus on julkaistu

Pelitarina on voimavaralähtöinen menetelmä asiakkaan elämäntarinan avaamiseen ja sosiaalialan asiakastyöhön pelaamisesta puhumisen avulla. Tarkoituksena on siirtyä ongelmalähtöisestä voimavaralähtöiseen työskentelytapaan, tutustua asiakkaaseen paremmin ja rakentaa luottamusta. Pelitarinaa voi käyttää keskustelun tukena ammattilaisen ja asiakkaan välillä joko kevyessä tutustumiskeskustelussa tai syvemmälle menevässä työskentelyssä.

Lue lisää

 

13.9.2018 Tukea lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden osaamiselle

Lape-ohjelman lastensuojelun kehittämistyön osana selkiytetään käsitystä lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä tarvittavasta osaamisesta. Lähtökohtana on Sosnetin kuvaus sosiaalityön koulutuksen tuottamasta osaamisesta. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä tarvittavan osaamisen määrittelytyöryhmä aloitti toimintansa tällä viikolla, ja sen on tarkoitus saattaa työ valmiiksi tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Lue lisää

 

3.9.2018 Valtakunnallisen Kansa-koulu 2 -hankkeen tiedote on ilmestynyt

Ilmoittautuminen kirjaamisvalmentajien valmennuksiin on käynnistynyt – valmennukset on suunnattu sosiaalihuollon yksityisille palveluntuottajille sekä hankkeessa mukana oleville koulutusorganisaatioille. Jatkossa tulemme järjestämään kohdennettuja tietopaketteja sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehille sekä asiakirjahallinnosta vastaaville ja pääkäyttäjille.

Lue lisää

 

10.8.2018 Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat tapasivat ministeri Saarikon

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat tapasivat ministeri Saarikon 9.8. Keskustelussa tuotiin esille, että sote ja maakuntauudistuksen valmistelu ja toimeenpano tarvitsevat paljon systemaattista palvelujen kehittämisen tukea ja ammatillisen osaamisen uudistumista: järjestämisvastuun onnistuneen toteuttamisen kannalta on erittäin tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen rakenteet, resurssit ja osaaminen varmistetaan pikaisesti, selkeästi ja koko maassa yhtenevästi.

Lue lisää

 

7.8.2018 Hakuaikaa jatkettu - tule meille aikuissosiaalityön erikoissuunnittelijaksi

Haemme määräaikaista erikoissuunnittelijaa valtakunnalliseen sosiaalialan osaamiskeskusten "PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa" –hankkeeseen ajalle 1.9.–31.12.2018. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa 31.7.2019 asti. Hakuaika päättyy 23.8.

Lue lisää

 

6.7.2018 Haussa erikoissuunnittelija

Haemme määräaikaista erikoissuunnittelijaa valtakunnalliseen sosiaalialan osaamiskeskusten "PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa" –hankkeeseen ajalle 1.9.– 31.12.2018. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa 31.7.2019 asti. Hakuaika päättyy 6.8.

Lue lisää

 

Haussa erikoissuunnittelijan vanhempainvapaan sijaisuus

Haemme erikoissuunnittelijan vanhempainvapaan sijaista vaikuttavuuden arvioinnin käytäntöjen kehittämiseen sosiaalityössä.

Lue lisää

 

29.6.2018 Kesää ja mansikoita!

Nyt on aika tankata energiaa auringosta ja virkeyttä mansikoista - toivotamme rentouttavia kesäpäiviä sosiaalialan väelle!

Lue lisää

 

27.6.2018 Sote-uudistuksen toimeenpano vaatii systemaattista osaamisen kehittämisen tukea

Sosiaalialan osaamiskeskusverkoston kannanotossa tutkimuksen ja kehittämisen rakenteista tuodaan esille että maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu ja menestyksellinen toimeenpano tarvitsevat paljon systemaattista osaamisen kehittämisen tukea. Lakia sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001) ei tule kumota siirtymävaiheessa uusiin maakunnallisiin ja yhteistyöalueiden tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen rakenteisiin. On välttämätöntä varmistaa sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnan jatkuvuus maakunta- ja soteuudistuksen liikkeellelähdössä toimeenpanon tukena.

Lue lisää

 

25.6.2018 Lausunto asiakassetelien ja henkilökohtaisen budjetin asiakirjamalleista

Soccan lausunnossa asiaa tarkasteltiin monipuolisesti. Näkökulmina olivat tiedonhallinta, vaikuttavuuden arviointi, kotikuntoutus, kotihoito ja henkilökohtainen budjetti.

Lue lisää

 

19.6.2018 GeroMetron seminaarissa tuloksia kotona tapahtuvan kuntoutuksen kehittämisestä

Pääkaupunkiseudun ikäihmisten palvelujen kehittämisverkoston GeroMetron kuntoutuskauden päätösseminaarissa 6.6. esiteltiin Terveyskylään tulevaa yhteisen kehittämisen lopputuotosta eli Kotona kuntoutumisen mallia ja tutustuttiin mallin pohjana olevien kehittämistehtävien tuloksiin. Kansainvälisen tuulahduksen Tanskassa kehitetystä intensiivisestä kotikuntoutuksen mallista toi Pia Kürstein Kjellberg.

Lue lisää

 

15.6.2018 Liity uuteen aikuisväestön hyvinvoinnin mittaamisen Facebook-ryhmään

Oletko kiinnostunut aikuisväestön hyvinvoinnin mittaamisesta ja haluat keskustella asiasta kollegojen kanssa? Liity uuteen Aikuisväestön hyvinvoinnin mittaamisen Facebook-ryhmään. Ryhmä tarjoaa foorumin kaikille asiasta kiinnostuneille. Erityisen tärkeää on kokemusten jakaminen mittareiden käytöstä ja siitä, millainen panos niillä voi olla palveluprosessien kehittämiseen. Samalla ryhmässä voi mainostaa aiheeseen liittyviä tapahtumia ja niiden materiaaleja.

Lue lisää

 

14.6.2018 Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen uutiskirje 5/2018 ilmestynyt

Aiheina muun muassa OT-tutkimushautomot, koululaisten poissaoloihin puuttumisen malli sekä monitoimijatori.

Lue lisää

 

14.6.2018 OT-tutkimushautomot aloittivat toimintansa

Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittämiskokonaisuus on käynnistänyt kokeilun, jonka tavoitteena on kehittää Osaamis- ja tukikeskusten tutkimusta ja luoda yhteistyötä eri toimijoiden välille. OT-tutkimushautomoiden avulla testataan monialaisen tutkimuksen ideaa ja pohditaan tutkimusaiheita ja rahoituskanavia.

Lue lisää

 

13.6.2018 Monitoimijatorista hyvää palautetta

Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen perhekeskustoimintamallin kehittämiskokonaisuus järjesti tänä keväänä kokeilun, jonka tavoitteena oli lisätä alueen palveluntarjoajien ja asukkaiden yhteydenpitoa. Tuloksena oli monitoimijatori, josta saadut palautteet ovat olleet kannustavia.

Lue lisää

 

12.6.2018 Koululaisten poissaoloihin puuttumiseen yhtenäinen malli

Pääkaupunkiseudun Lapsen paras -hanke on kehittänyt yhtenäisen koululaisten poissaoloihin puuttumisen mallin ja lähtenyt kokeilemaan siihen liittyvää koulukieltäytymiskyselyä. Mallia ja kyselyn käytettävyyttä kehitetään edelleen ammattilaisilta ja asiakkailta saadun palautteen perusteella.

Lue lisää

 

30.5.2018 Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen uutiskirje 4/2018 ilmestynyt

Aiheina muun muassa selvitys vaativan sosiaalityön haasteista, perhekeskusten kehittämistyö, osallisuus opiskeluhuollossa ja eroauttaminen lapsen silmin.

Lue lisää

 

30.5.2018 Perhekeskukset avoimiksi kaikille

Perhekeskusten pitäisi olla avoimia kohtaamispaikkoja, joihin voisi tulla ilman diagnoosia tai suuria ongelmia. Niiden palvelut tulisi suunnata kaikenikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille.

Lue lisää

 

22.5.2018 Selvitys vaativan sosiaalityön haasteista

Pääkaupunkiseudun Lapsen paras -hanke ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat julkaisseet selvityksen, joka tarkastelee lasten ja perheiden kanssa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden kokemuksia ja käsityksiä tilanteista, jotka ovat monimutkaisia ja edellyttävät vaativaa sosiaalityön osaamista.

Lue lisää

 

21.5.2018 Suvi Nurminen kehittämiskoordinaattoriksi

Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen perhekeskuskehittämiskokonaisuuden kehittämissuunnittelija Suvi Nurminen siirtyy kesäkuun alusta hankkeen kehittämiskoordinaattoriksi Piritta Malisen tilalle.

Lue lisää

 

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje