Uutisia25.9.2018 Apua eron ongelmiin

Ero on usein vaikeaa molemmille osapuolille sekä heidän läheisilleen. Varsinkin lapset ovat erotilanteessa ymmällään. Monesti he syyttävät suotta itseään tapahtuneesta. Pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen Eron ensiapupiste ja Puhutaan erosta -illat auttavat erotilanteessa olevia vanhempia ja lapsia.

Lue lisää

 

Lapset puheeksi -menetelmän levittäminen pääkaupunkiseudulla

Lapset puheeksi -menetelmä on yksi pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeessa levitettävistä menetelmistä. Espoossa 6.9. järjestetyssä tilaisuudessa kuulimme lisää menetelmästä sitä kokeilleita ja sen kouluttajiksi Lape-hankkeessa koulutetuilta ammattilaisilta Espoossa, Kirkkonummella ja Kauniaisissa. Tilaisuuden tarkoituksena oli myös innostaa menetelmän levittämiseen muuallekin pääkaupunkiseudulle.

Lue lisää

 

18.9.2018 PRO SOS ylpeänä esittää: Pelitarina sosiaalityön välineenä -opas ja toimintamallikuvaus on julkaistu

Pelitarina on voimavaralähtöinen menetelmä asiakkaan elämäntarinan avaamiseen ja sosiaalialan asiakastyöhön pelaamisesta puhumisen avulla. Tarkoituksena on siirtyä ongelmalähtöisestä voimavaralähtöiseen työskentelytapaan, tutustua asiakkaaseen paremmin ja rakentaa luottamusta. Pelitarinaa voi käyttää keskustelun tukena ammattilaisen ja asiakkaan välillä joko kevyessä tutustumiskeskustelussa tai syvemmälle menevässä työskentelyssä.

Lue lisää

 

13.9.2018 Tukea lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden osaamiselle

Lape-ohjelman lastensuojelun kehittämistyön osana selkiytetään käsitystä lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä tarvittavasta osaamisesta. Lähtökohtana on Sosnetin kuvaus sosiaalityön koulutuksen tuottamasta osaamisesta. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä tarvittavan osaamisen määrittelytyöryhmä aloitti toimintansa tällä viikolla, ja sen on tarkoitus saattaa työ valmiiksi tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Lue lisää

 

3.9.2018 Valtakunnallisen Kansa-koulu 2 -hankkeen tiedote on ilmestynyt

Ilmoittautuminen kirjaamisvalmentajien valmennuksiin on käynnistynyt – valmennukset on suunnattu sosiaalihuollon yksityisille palveluntuottajille sekä hankkeessa mukana oleville koulutusorganisaatioille. Jatkossa tulemme järjestämään kohdennettuja tietopaketteja sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehille sekä asiakirjahallinnosta vastaaville ja pääkäyttäjille.

Lue lisää

 

10.8.2018 Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat tapasivat ministeri Saarikon

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat tapasivat ministeri Saarikon 9.8. Keskustelussa tuotiin esille, että sote ja maakuntauudistuksen valmistelu ja toimeenpano tarvitsevat paljon systemaattista palvelujen kehittämisen tukea ja ammatillisen osaamisen uudistumista: järjestämisvastuun onnistuneen toteuttamisen kannalta on erittäin tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen rakenteet, resurssit ja osaaminen varmistetaan pikaisesti, selkeästi ja koko maassa yhtenevästi.

Lue lisää

 

7.8.2018 Hakuaikaa jatkettu - tule meille aikuissosiaalityön erikoissuunnittelijaksi

Haemme määräaikaista erikoissuunnittelijaa valtakunnalliseen sosiaalialan osaamiskeskusten "PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa" –hankkeeseen ajalle 1.9.–31.12.2018. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa 31.7.2019 asti. Hakuaika päättyy 23.8.

Lue lisää

 

6.7.2018 Haussa erikoissuunnittelija

Haemme määräaikaista erikoissuunnittelijaa valtakunnalliseen sosiaalialan osaamiskeskusten "PRO SOS -uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa" –hankkeeseen ajalle 1.9.– 31.12.2018. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa 31.7.2019 asti. Hakuaika päättyy 6.8.

Lue lisää

 

Haussa erikoissuunnittelijan vanhempainvapaan sijaisuus

Haemme erikoissuunnittelijan vanhempainvapaan sijaista vaikuttavuuden arvioinnin käytäntöjen kehittämiseen sosiaalityössä.

Lue lisää

 

29.6.2018 Kesää ja mansikoita!

Nyt on aika tankata energiaa auringosta ja virkeyttä mansikoista - toivotamme rentouttavia kesäpäiviä sosiaalialan väelle!

Lue lisää

 

27.6.2018 Sote-uudistuksen toimeenpano vaatii systemaattista osaamisen kehittämisen tukea

Sosiaalialan osaamiskeskusverkoston kannanotossa tutkimuksen ja kehittämisen rakenteista tuodaan esille että maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu ja menestyksellinen toimeenpano tarvitsevat paljon systemaattista osaamisen kehittämisen tukea. Lakia sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001) ei tule kumota siirtymävaiheessa uusiin maakunnallisiin ja yhteistyöalueiden tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen rakenteisiin. On välttämätöntä varmistaa sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnan jatkuvuus maakunta- ja soteuudistuksen liikkeellelähdössä toimeenpanon tukena.

Lue lisää

 

25.6.2018 Lausunto asiakassetelien ja henkilökohtaisen budjetin asiakirjamalleista

Soccan lausunnossa asiaa tarkasteltiin monipuolisesti. Näkökulmina olivat tiedonhallinta, vaikuttavuuden arviointi, kotikuntoutus, kotihoito ja henkilökohtainen budjetti.

Lue lisää

 

19.6.2018 GeroMetron seminaarissa tuloksia kotona tapahtuvan kuntoutuksen kehittämisestä

Pääkaupunkiseudun ikäihmisten palvelujen kehittämisverkoston GeroMetron kuntoutuskauden päätösseminaarissa 6.6. esiteltiin Terveyskylään tulevaa yhteisen kehittämisen lopputuotosta eli Kotona kuntoutumisen mallia ja tutustuttiin mallin pohjana olevien kehittämistehtävien tuloksiin. Kansainvälisen tuulahduksen Tanskassa kehitetystä intensiivisestä kotikuntoutuksen mallista toi Pia Kürstein Kjellberg.

Lue lisää

 

15.6.2018 Liity uuteen aikuisväestön hyvinvoinnin mittaamisen Facebook-ryhmään

Oletko kiinnostunut aikuisväestön hyvinvoinnin mittaamisesta ja haluat keskustella asiasta kollegojen kanssa? Liity uuteen Aikuisväestön hyvinvoinnin mittaamisen Facebook-ryhmään. Ryhmä tarjoaa foorumin kaikille asiasta kiinnostuneille. Erityisen tärkeää on kokemusten jakaminen mittareiden käytöstä ja siitä, millainen panos niillä voi olla palveluprosessien kehittämiseen. Samalla ryhmässä voi mainostaa aiheeseen liittyviä tapahtumia ja niiden materiaaleja.

Lue lisää

 

14.6.2018 Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen uutiskirje 5/2018 ilmestynyt

Aiheina muun muassa OT-tutkimushautomot, koululaisten poissaoloihin puuttumisen malli sekä monitoimijatori.

Lue lisää

 

14.6.2018 OT-tutkimushautomot aloittivat toimintansa

Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittämiskokonaisuus on käynnistänyt kokeilun, jonka tavoitteena on kehittää Osaamis- ja tukikeskusten tutkimusta ja luoda yhteistyötä eri toimijoiden välille. OT-tutkimushautomoiden avulla testataan monialaisen tutkimuksen ideaa ja pohditaan tutkimusaiheita ja rahoituskanavia.

Lue lisää

 

13.6.2018 Monitoimijatorista hyvää palautetta

Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen perhekeskustoimintamallin kehittämiskokonaisuus järjesti tänä keväänä kokeilun, jonka tavoitteena oli lisätä alueen palveluntarjoajien ja asukkaiden yhteydenpitoa. Tuloksena oli monitoimijatori, josta saadut palautteet ovat olleet kannustavia.

Lue lisää

 

12.6.2018 Koululaisten poissaoloihin puuttumiseen yhtenäinen malli

Pääkaupunkiseudun Lapsen paras -hanke on kehittänyt yhtenäisen koululaisten poissaoloihin puuttumisen mallin ja lähtenyt kokeilemaan siihen liittyvää koulukieltäytymiskyselyä. Mallia ja kyselyn käytettävyyttä kehitetään edelleen ammattilaisilta ja asiakkailta saadun palautteen perusteella.

Lue lisää

 

30.5.2018 Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen uutiskirje 4/2018 ilmestynyt

Aiheina muun muassa selvitys vaativan sosiaalityön haasteista, perhekeskusten kehittämistyö, osallisuus opiskeluhuollossa ja eroauttaminen lapsen silmin.

Lue lisää

 

30.5.2018 Perhekeskukset avoimiksi kaikille

Perhekeskusten pitäisi olla avoimia kohtaamispaikkoja, joihin voisi tulla ilman diagnoosia tai suuria ongelmia. Niiden palvelut tulisi suunnata kaikenikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille.

Lue lisää

 

22.5.2018 Selvitys vaativan sosiaalityön haasteista

Pääkaupunkiseudun Lapsen paras -hanke ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat julkaisseet selvityksen, joka tarkastelee lasten ja perheiden kanssa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden kokemuksia ja käsityksiä tilanteista, jotka ovat monimutkaisia ja edellyttävät vaativaa sosiaalityön osaamista.

Lue lisää

 

21.5.2018 Suvi Nurminen kehittämiskoordinaattoriksi

Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen perhekeskuskehittämiskokonaisuuden kehittämissuunnittelija Suvi Nurminen siirtyy kesäkuun alusta hankkeen kehittämiskoordinaattoriksi Piritta Malisen tilalle.

Lue lisää

 

9.5.2018 Lisää osallisuutta opiskeluhuoltoon

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki korostaa oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallisuutta, ja laki vaikuttaakin parantaneen yhteisöllistä oppilashuoltoa. Kaikissa koulutusasteissa kehitys ei kuitenkaan ole edennyt samaan tahtiin, ja lisäksi erot kuntien ja yksittäisten oppilaitosten välillä ovat edelleen suuret.

Lue lisää

 

8.5.2018 Pelaamisen ei tarvii olla pelkkää puuhailua

PRO SOS -hankkeemme ”Sossusta gameriksi” -työpajassa 27.4. tarjoiltiin rautaisannos tietoa, ideoita ja esimerkkejä pelien käytöstä asiakastyössä. Punaisena lankana oli ajatusten siirtäminen pois pelaamisen haitallisuudesta pelien hyödyllisyyteen. Pelit ovat hyviä tutustumisen apuvälineitä ja vuorovaikutuksen herättelijöitä, ja ne voivat toimia myös ”sisäänheittotuotteina” nuorten ryhmissä.

Lue lisää

 

3.5.2018 Kun epänormaalista tulee normaalia

Eroauttaminen lapsen silmin kokosi salin täyteen pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen kehittäjiä yhteiskehittämispäivään 26.4. Koskettavan puheenvuoron kuulimme Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamin Moip-hankkeen esityksessä. Todella harva lapsi tai nuori saa apua mielenterveysomaisena toimimiseen, vaikka he asuvat yhdessä oireilevan vanhemman kanssa.

Lue lisää

 

25.4.2018 Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen uutiskirje 3/2018 ilmestynyt

Aiheina tulevat tapahtumat, dialogisuus monitoimijaisessa yhteistyössä, monitieteellinen tutkimus ja eväitä parisuhteen hoitamiseen.

Lue lisää

 

25.4.2018 GeroMetron kyydissä Terveyskylään - Kotona tapahtuvan kuntoutumisen malli osaksi Kuntoutumistaloa

Pääkaupunkiseudun ikäihmisten palvelujen kehittämisverkosto GeroMetro rakentaa parhaillaan ikäihmisille tarkoitettua kotona kuntoutumisen mallia. Malliin kootaan pääkaupunkiseudun verkoston kaksivuotisen kehittämisprosessin aikana syntyneitä oppeja, oivalluksia ja hyviä käytäntöjä. On ilomme kertoa, että valmis malli pääsee valtakunnalliseen levitykseen. Malli julkaistaan syksyllä 2018 Terveyskylän Kuntoutumistalossa.

Lue lisää

 

25.4.2018 Hyppää GeroMetron kyytiin! Uutiskirje 2-2018 on ilmestynyt

Aiheina Kuntoutumisen malli osaksi Terveyskylää, kutsu kuntoutuskauden päätösseminaariin 6.6. ja uusimmat blogipostaukset

Lue lisää

 

19.4.2018 Praksiksen uutiskirje 2-2018 on julkaistu

Aiheina: vuoden 2018 käytännönopettajat on palkittu, kutsu palvelumuotoilun oppimisverkostoon 25.5. ja Dialogisuus oppimisverkoston kuulumisia

Lue lisää

 

19.4.2018 Monitieteellinen tutkimus vaatii avointa yhteistyötä

Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen OT-oppimisverkoston tilaisuudessa pohdittiin, minkälaista yhteistoimintaa monitieteellinen tutkimus edellyttää. Päivän tavoitteena oli myös luoda maaperää tulevien osaamis- ja tukikeskusten tutkimustoiminnalle.

Lue lisää

 

19.4.2018 Käytännönopettajien alumnitapaamisessa verkostoiduttiin ja viihdyttiin

Pääkaupunkiseudun Praksis kutsui sosiaalityön käytännönopettajat alumnitapaamiseen 9.4. Hyvän ruuan, viinin ja lauluesityksen lomassa oli aikaa verkostoitua ja kuulla lyhyitä puheenvuoroja käytännönopetuksesta. Tilaisuudessa myös palkittiin vuoden 2018 käytännönopettaja ja käytännönopetuksen työyhteisö.

Lue lisää

 

18.4.2018 Parisuhde on taitolaji

Parisuhde ei elä pelkästä rakkaudesta, vaan siihen tarvitaan molempien osapuolten panostusta. Parisuhdekeskus Kataja ry, Helsingin kaupunki ja pääkaupunkiseudun Lape-hanke ovat käynnistäneet luentosarjan, jossa setvitään parisuhteen kiemuroita.

Lue lisää

 

13.4.2018 Työvälineitä eri kulttuurien kohtaamiseen

Pääkaupunkiseudun Lapsen paras -hanke on aloittanut yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa verkkokurssin, jossa pyritään lisäämään ammattilaisten osaamista eri kulttuuri- ja uskontotaustaisten lasten, nuorten ja heidän perheittensä kohtaamisessa.

Lue lisää

 

10.4.2018 Vuoden käytännönopettaja ja käytännönopetuksen työyhteisö on valittu

Vuoden 2018 sosiaalityön käytännönopettajaksi on valittu sosiaalityöntekijä Päivi Sinko Espoon lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityöstä ja vuoden 2018 käytännönopetuksen työyhteisöksi Malmin lastensuojelun arviointi- ja avohuollon tiimit Helsingistä. Sosiaalityön käytännönopettajat ovat opiskelijoiden käytännön työelämäharjoittelun koulutettuja ohjaajia, joiden rooli tulevien ammattilaisten valmentajina on ensiarvoisen tärkeä. Palkinnon saajien ansioissa korostui opiskelijoiden ottaminen aidosti mukaan työyhteisön toimintaan, asiakastilanteiden monipuolinen reflektointi ja myös huumorin tuominen mukaan arjen työhön.

Lue lisää

 

9.4.2018 Ilmoittaudu Sossusta gameriksi -työpajaan

Sosiaalialan ammattilainen, kohtaatko työssäsi paljon pelaavia? Tule kehittämään taitojasi pelien hyödyntämisessä. Muutama paikka on vielä vapaana. Maksuttoman koulutuksen järjestävät yhteistyössä PRO SOS -hanke (Socca), Vamos Helsinki ja Digipelirajat’on-hanke (Sosped säätiö).

Lue lisää

 

5.4.2018 Dialogisuus syntyy arvostuksesta

Pääkaupunkiseudun Lapsen paras -hanke järjesti yhteiskehittämispäivän teemana Dialogisuus monitoimijaisessa yhteistyössä. Päivän tavoitteena oli vahvistaa yhteistä toimintakulttuuria. Keskustelut käsittelivät dialogia asiakkaan ja ammattilaisen välillä, työntekijän ja esimiehen välillä sekä eri ammattialojen välistä vuoropuhelua. Keskeiseksi tekijäksi nousi avoin, toista kunnioittava suhtautuminen dialogissa.

Lue lisää

 

28.3.2018 Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen uutiskirje 2/2018 on ilmestynyt

Aiheina tulevat tapahtumat (esim. Ero ja eropalvelut lapsen silmin oppimisverkosto 26.4.), kutsu integraatiokummiksi, tietoa perhekeskusten kehittämisen valtakunnallisesta etenemisestä, oppilashuollon oppimisverkoston kuulumisia ja kokemusasiantuntijoiden kokemuksia sijaishuollon arjesta.

Lue lisää

 

26.3.2018 Kohtaamisia sijaishuollon arjessa

Sijaishuollon kokemusasiantuntijat ovat valmistaneet videon, jossa sijoitetun lapsen ja nuoren ongelmia tarkastellaan huumorin keinoin. Video esitettiin sosiaalihuollon ammattilaisille pääkaupunkiseudun Lapsen paras -hankkeen sijaishuollon yhteiskehittämispäivässä Espoossa. Videon esityksen jälkeen ammattilaiset saivat esittää kysymyksiä kokemusasiantuntijoille.

Lue lisää

 

26.3.2018 Hae syksyn 2018 käytännön opettajakoulutukseen

Haluatko vahvistaa sosiaalityön asiantuntijuuttasi ja toimia samalla opiskelijoiden käytännön opettajana? Haluatko perehtyä uuteen tutkimukseen ja kehittää työtäsi? Hae ammatilliseen täydennyskoulutukseen 30.4. mennessä.

Lue lisää

 

23.3.2018 Lape-hanke luo latua uudistukselle

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Marjaana Pelkonen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Arja Hastrup esittelivät perhekeskuskehittämisen valtakunnallisia linjauksia. Kehittämistyö on ollut tuskallisen hidasta, niin kuin aina, kun suunnitellaan jotain uutta. Ei kuitenkaan rämmitä lumessa, vaan luodaan uutta latua. Paljon on vielä tehtävää, mutta työ jatkuu. Tavoitteena on pysyvä muutos.

Lue lisää

 

20.3.2018 Heitä possua ja treffaa sossua –tapahtuma Haagassa kansainvälisenä sosiaalityön päivänä 2018

PRO SOS -osahankkeemme ”Pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön” järjesti kansainvälisenä sosiaalityön päivänä 20.3. ”Heitä sikaa ja treffaa sossua” -tapahtuman yhdessä Helsingin kaupungin Haagan palvelupisteen kanssa. Paikalla oli runsaasti väkeä, yhteislauluunkin innostuttiin ja pelaamiseen. Samalla kävijät saivat kertoa toiveitaan tulevaisuuden sosiaalityölle.

Lue lisää

 

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje