Heikki Waris -instituutti

Sivun sisältöä päivitetään lähiaikoina, kun Heikki Waris -instituutin uusi strategia valmistuu.

Heikki Waris -instituutti toimii osana Soccaa. Se perustettiin vuonna 2001 Helsingin kaupungin sosiaaliviraston yhteyteen Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin sosiaaliviraston yhteisellä sopimuksella. Vuodesta 2004 alkaen Espoo, Kauniainen ja Vantaa ovat osallistuneet Heikki Waris -instituutin toimintaan rahoituspanoksellaan. 

Heikki Waris -instituutti on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen tutkimus- ja kehittämisyksikkö. Ydin on käytäntötutkimuksessa, erityisesti ammattikäytäntöjen systemaattisessa tutkimisessa ja opettamisessa. Painopiste on suurkaupunkialueen asiakastyön käytännöissä.

Perustehtävä ja toimintatavat

  1. Kehittää käytäntötutkimusta, sen metodologiaa ja lähestymistapoja.  
  2. Edistää sosiaalialan työmenetelmien tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen yhteyttä
  3. Rakentaa ja pitää yllä ammattikäytäntöjen tutkimus-, kehittämis- ja opetusyhteisöä
  4. Edistää joustavaa ja verkostoitunutta, sektorirajat ylittävää työotetta
  5. Kehittää tiedontuotannon rakenteita ja sosiaalista vaikuttamistoimintaa
  6. Osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön käytäntötutkimuksen alalla.

Instituuttiin on luotu perinteisen tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen rajoja ylittäviä tehtäväkuvia ja toimintatapoja.

Instituutti edistää käytännöstä nousevaa tiedonmuodostusta sekä kehittää tutkimuksen ja käytännön erilaisia yhteistyömuotoja. Instituutti järjestää käytännön työntekijöiden, tutkijoiden ja opettajien ja opiskelijoiden yhteisiä kohtaamispaikkoja.

Rahoitus

Pääkaupunkiseudun kunnat ja Helsingin yliopisto.

Yhteistyöverkosto

Tärkeä yhteistyökumppani on Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen sosiaalityön oppiaine. Yliopistoyhteistyö muodostaa pohjan käytäntötutkimukselle ja käytäntölähtöisen sosiaalityön opetukselle.

Opetus- ja tutkimustoiminnasta vastaa Helsingin yliopiston sosiaalityön käytäntötutkimuksen professori ja johtava tutkijasosiaalityöntekijä huolehtii kuntien asiakastyön kehittämistarpeiden yhteensovittamisesta yliopistollisen tutkimuksen ja opetuksen kanssa.

Muita yhteistyökumppaneita ovat ammattikorkeakoulut, pääkaupunkiseudun kaupunkien sosiaalityön yksiköt ja Kalliolan setlementti sekä Mathilda Wrede -instituutti (Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ruotsinkielinen opetus- ja kehittämisyksikkö).

Lisätietoja


Laura Yliruka  Mirja Satka

Laura Yliruka
Kehittämispäällikkö

tutkimusvapaalla 30.9.14 saakka

040 336 1002
laura.yliruka(at)hus.fi
 Mirja Satka
Sosiaalityön käytäntötutkimuksen professori
Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos
050 318 5507
mirja.satka(at)helsinki.fi
 yliopistonlehtori Aino Kääriäinen  Ritva Poikela


Aino Kääriäinen
Yliopistonlehtori, sosiaalityön käytäntötutkimus
Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos
050 415 5440
aino.kaariainen(at)helsinki.fi
 Ritva Poikela
Yliopistonlehtori, sosiaalityö
Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos
050 415 6602
ritva.poikela(at)helsinki.fiSivua päivitetty viimeksi 7.8.2014

Uutisia

3.12.2013 Sosiaalitoimistosta sosiaaliseksi toimistoksi!

Hyvän olon tila -hankkeen tuloksia esiteltiin Cafe Soccassa 29.11.

Lue lisää

29.11.2013 Sosiaalitoimisto 2.0 - Kuinka teemme sosiaalitoimistosta voimauttavan paikan?

Aulatilaa muuttamalla voi lisätä sosiaalityön vaikuttavuutta.

Lue lisääPractice Research in Social Work - Producing Robust Knowledge -konferenssi toukokuu 2012

Tutustu materiaaleihin


Kansi Heikki Waris -instituutin kehittämishankkeet vuosina 2001-2011
Kooste Heikki Waris -instituutin kehittämishankkeista vuosina 2001-2011