Heikki Waris -instituutti

Heikki Waris -instituutti on pääkaupunkiseudun kuntien ja Helsingin yliopiston sosiaalityön oppiaineen yhteinen tutkimus- ja kehittämisrakenne. Heikki Waris -instituutti toimii osana Soccaa.

Heikki Waris -instituutissa tehdään innovatiivista käytännön opetusta, tutkimusta sekä sosiaalialan ja sosiaalityön palvelukäytäntöjen kehittämistä. Instituutti tarjoaa luovan, dialogisin periaattein toimivan yhteistyöareenan opiskelijoille, ammattilaisille, tutkijoille ja opettajille sekä palvelujen käyttäjille.

Instituutin tavoitteena on tuottaa uutta tietoa sosiaali- ja terveysalan tutkimusperustaiseen kehittämiseen sekä edistää tutkittuun tietoon perustuvia ammattikäytäntöjä yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Toiminta toteuttaa yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtävää sekä kaupunkien toimintastrategioita.

Yhteistyökumppanit ja rahoitus

Instituutti on organisatorisesti osa Soccaa. Lisäksi yhteistyötä tehdään monien muiden tahojen kanssa, kuten Matilda Wrede -instituutin, muiden sosiaalialan osaamiskeskusten, Kalliolan setlementin ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Heikki Waris -instituutin toimintaa rahoittavat pääkaupunkiseudun kunnat ja Helsingin yliopisto. Sen lisäksi instituutti hakee ulkopuolista rahoitusta tutkimus- ja kehittämistoimintaansa.

Instutuutilla on verkkosivut myös Helsingin yliopiston yhteydessä osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/heikkiwaris/

Tutustu myös Heikki Waris -instituutin Facebook-sivuihin

Lisätietoja

Laura-Yliruka web  Mirja Satka

Laura Yliruka
Kehittämispäällikkö
040 336 1002
laura.yliruka(at)hus.fi
 Mirja Satka
Sosiaalityön käytäntötutkimuksen professori
Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos
050 318 5507
mirja.satka(at)helsinki.fi
 yliopistonlehtori Aino Kääriäinen  


Aino Kääriäinen
Yliopistonlehtori, sosiaalityön käytäntötutkimus
Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos
050 415 5440
aino.kaariainen(at)helsinki.fi
 Maija Jäppinen
Yliopistonlehtori, sosiaalityö
Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos
050 415 6602
maija.jappinen(at)helsinki.fi