Praksis uutisia

12.11.2018 Hyvä meininki digitaalisessa sosiaalityössä

Digitaalisen sosiaalityön haasteet, mahdollisuudet ja hyvät kokemukset olivat aiheena Pääkaupunkiseudun Praksiksen oppimisverkostossa. Digitaalisten palvelujen avulla voidaan aidommin tarjota palvelua oikeaan aikaan, matalalla kynnyksellä ja siirtää painopistettä kohti ennaltaehkäiseviä palveluja. Yhtenä suurimmista haasteista pidettiin digipalvelujen kokonaisvaltaisen kehittämisen vastuutahon puutetta.

Lue lisää

 

9.10.2018 Kiinnostaako digitaalinen sosiaalityö? Tule Praksiksen oppimisverkostoon 23.10.

Digitaalisuuden merkitys sosiaalityössä kasvaa koko ajan ja myös hallitus on noteerannut tämän asian useissa kärkihankkeissaan. Tilaisuudessa tarkastellaan tämän hetkistä tilannetta sosiaalityön digitaalisten palveluiden, ohjelmien ja hankkeiden näkökulmasta.

Lue lisää

 

19.4.2018 Praksiksen uutiskirje 2-2018 on julkaistu

Aiheina: vuoden 2018 käytännönopettajat on palkittu, kutsu palvelumuotoilun oppimisverkostoon 25.5. ja Dialogisuus oppimisverkoston kuulumisia

Lue lisää

 

19.4.2018 Käytännönopettajien alumnitapaamisessa verkostoiduttiin ja viihdyttiin

Pääkaupunkiseudun Praksis kutsui sosiaalityön käytännönopettajat alumnitapaamiseen 9.4. Hyvän ruuan, viinin ja lauluesityksen lomassa oli aikaa verkostoitua ja kuulla lyhyitä puheenvuoroja käytännönopetuksesta. Tilaisuudessa myös palkittiin vuoden 2018 käytännönopettaja ja käytännönopetuksen työyhteisö.

Lue lisää

 

10.4.2018 Vuoden käytännönopettaja ja käytännönopetuksen työyhteisö on valittu

Vuoden 2018 sosiaalityön käytännönopettajaksi on valittu sosiaalityöntekijä Päivi Sinko Espoon lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityöstä ja vuoden 2018 käytännönopetuksen työyhteisöksi Malmin lastensuojelun arviointi- ja avohuollon tiimit Helsingistä. Sosiaalityön käytännönopettajat ovat opiskelijoiden käytännön työelämäharjoittelun koulutettuja ohjaajia, joiden rooli tulevien ammattilaisten valmentajina on ensiarvoisen tärkeä. Palkinnon saajien ansioissa korostui opiskelijoiden ottaminen aidosti mukaan työyhteisön toimintaan, asiakastilanteiden monipuolinen reflektointi ja myös huumorin tuominen mukaan arjen työhön.

Lue lisää

 

26.3.2018 Hae syksyn 2018 käytännön opettajakoulutukseen

Haluatko vahvistaa sosiaalityön asiantuntijuuttasi ja toimia samalla opiskelijoiden käytännön opettajana? Haluatko perehtyä uuteen tutkimukseen ja kehittää työtäsi? Hae ammatilliseen täydennyskoulutukseen 30.4. mennessä.

Lue lisää

 

14.3.2018 Tervetuloa kevään Praksis-tapahtumiin

Tapahtumien aiheina ovat dialogisuus, monitieteinen tutkimus sotessa, eroauttaminen ja käytännön opettajien alumni-ilta. Ilmoittaudu pian!

Lue lisää

 

15.2.2018 Pääkaupunkiseudun Praksiksen uutiskirje 1-2018 on ilmestynyt

Aiheina kevään tulevat tapahtumat, uudet ihmiset ja käytännönopettajakoulutuksen ajankohtaiset

Lue lisää

 

13.2.2018 Haluatko sosiaalityön käytännönopettajaksi?

Sosiaalityön käytännön opettaja -koulutus on kaksivaiheinen, 10 opintopisteen laajuinen ammatillinen täydennyskoulutus. Koulutuksessa vahvistetaan osallistujien sosiaalityön asiantuntijuutta ja tutkivaa otetta omaan työhön sekä perehdytään sosiaalityön ja oppimisen ohjauksen uusimpaan tutkimukseen. Seuraava koulutus järjestetään syksyllä 2018.

Lue lisää

 

8.2.2018 Sosiaalityön käytännönopettajat syvensivät osaamistaan kehittämistyöstä

Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä -koulutukseen syksyllä 2017 osallistui 16 sosiaalityöntekijää sosiaalityön eri sektoreilta. Nyt järjestetty moduuli II (5 op) syventää käytännön opettajien peruskoulutusta eli moduulia I. Koulutukseen kuuluvien kehittämistehtävien aiheina tällä kertaa olivat mm. opiskelijan harjoittelujakson ohjaus työyhteisössä, sosiaalityöntekijän identiteetin kehittyminen sekä sosiaalityöntekijän työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

Lue lisää

 

15.2.2018 Jenika Heinonen luotsaa nyt Praksis-toimintaa

Praksis-toiminta sai syksyllä uuden koordinaattorin, tutustu Jenikaan ja hänen ajatuksiinsa Praksiksesta!

Lue lisää

 

20.9.2017 Kuvastin-menetelmä kiinnostaa Norjassa

Joukko sosiaalialan ammattilaisia Norjan Askøysta tutustui Kuvastin-menetelmään Helsingissä syyskuun alussa. Norjalaisten vierailu syntyi paikallisen lapsi- ja perhepalvelujen johtaja Eva Mikkelsenin aloitteesta, ja Kuvastin-menetelmän kehittäjinä toimineet Soccan Laura Yliruka ja Apotissa työskentelevä Jonna Vanhanen järjestivät heille kaksipäiväisen koulutuksen aiheesta.

Lue lisää

 

29.6.2017 Lue Pääkaupunkiseudun Praksiksen kuulumiset uutiskirjeestä

Kerromme uutiskirjeessä tapahtumistamme ja Praksiksen tuottamista käytäntöä palvelevista tutkimustuloksista! Uutiskirje on tarkoitettu jokaiseen sosiaalialan työyhteisöön.

Lue lisää

 

28.6.2017 Sosiaalityön koulutus uudistuu Helsingin yliopistossa – imu koulutukseen on kova!

Iso pyörä -koulutusuudistuksen myötä sosiaalityön koulutus toteutetaan syksystä 2017 lähtien osana sosiaalitieteiden koulutusohjelmia.

Lue lisää

 

31.5.2017 Tule käytännönopettajaksi Helsingin yliopistoon!

Etsimme nyt käytännönopettajakoulutuksen käyneitä sosiaalityöntekijöitä ohjaamaan opiskelijoita syksyllä 2017.

Lue lisää

 

Posterit esittelevät opiskelijoiden käytäntötutkimuksia

Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelijoiden Sosiaalityön käytäntötutkimus -opintojaksolla valmistui tänä vuonna 34 käytäntötutkimusta. Tutustu opiskelijoiden vuoden 2017 käytäntötutkimuksiin helposti posterien avulla.

Lue lisää

 

Ilmoittautuminen Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä -koulutukseen

Haluatko vahvistaa sosiaalityön asiantuntijuuttasi ja toimia samalla opiskelijoiden käytännön opettajana? Haluatko perehtyä uuteen tutkimukseen ja kehittää työtäsi? Sosiaalityön kehittyvä asiantuntijuus ohjaustaitoja syventäen -koulutus järjestetään 15.8.2017–16.1.2018.

Lue lisää

 

3.3.2017 Praksiksen ylisukupolvisuusteeman sadonkorjuuta vuonna 2016

Kohokohtiamme olivat Pääkaupunkiseudun Praksiksen ylisukupolvisen huono-osaisuuden katkaisun teemakauden tulosten kokoaminen yhteen ja tämän ensimmäisen teemakauden arviointi.

Lue lisää

 

21.2.2017 Pääkaupunkiseudun Praksiksen arvioinnissa vahvuutena yhteistoiminnallinen oppiminen

Pääkaupunkiseudun Praksiksen toimintaa arvioitiin vuosina 2014–2016. Arvioinnin tavoitteena oli saada ennakointitietoa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden ja yliopistollisen koulutuksen uudistuessa ja arvioinnissa keskityttiin erityisesti käytännönopetuksen kysymyksiin ja siihen liittyvään kuntayhteistyöhön. Pääkaupunkiseudun Praksis on Helsingin yliopiston ja pääkaupunkiseudun kuntien yhteistä asiakastyön käytäntöjen kehittämistä, sosiaalialan käytäntötutkimusten tekoa ja käytännönopetuksen järjestämistä.

Lue lisää

 

17.2.2017 Pääkaupunkiseudun Praksiksen ensimmäinen uutiskirje on julkaistu

Uutiskirje on tarkoitettu jokaiseen sosiaalialan työyhteisöön. Kerromme uutiskirjeessä tapahtumistamme ja kerromme, kuinka pääset mukaan toimintaamme. Uutiskirje on myös keino viestiä Praksiksen tuottamista käytäntöä palvelevista tutkimustuloksista!

Lue lisää

 

3.2.2017 Uusia käytännönopettajia valmistui

Kaikkiaan 24 sosiaalityöntekijää suoritti Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä -koulutuksen ykkösmoduulin syksyllä 2016. Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä, ja se on ensimmäinen osa opintokokonaisuutta, joka tuottaa pätevyyden toimia käytännön opettajana yliopisto-opetuksessa.

Lue lisää

 

17.11.2016 Kokoamme palautetta ylisukupolvisia ongelmia koskevasta julkaisustamme

Sosiaalityöntekijät, tutkijat, kokemusasiantuntijat, opiskelijat ja yliopisto-opettajat kokosivat keväällä 2016 voimansa yhteen ja kirjoittivat yhteisen julkaisun huono-osaisuuden ylisukupolvisista ilmiöistä. Toivomme palautetta julkaisusta 1.12. mennessä, kaikkien vastanneiden kesken arvomme kirjapalkinnon.

Lue lisää

 

22.9.2016 Käytäntötutkimuksesta tieteen nyhtökauraa

Pääkaupunkiseudun sosiaalityön käytäntötutkimuksen päivää vietettiin 12.9. Päivä on vuosittain toistuva, ajankohtaisia käytäntötutkimuksia esittelevä ja kuntien tutkimusideoita opiskelijoille tarjoava tilaisuus. Teemana tänä vuonna oli käytäntötutkimuksen taito ja siitä saatava hyöty. Käytäntötutkimusta visioitiin välineeksi kuntien operationaaliseen johtamiseen ja todettiin sen soveltuvan varsin mainiosti moniammatillisen ja verkostomaisen työn kehittämiseen ja tutkimiseen.

Lue lisää

 

16.6.2016 Uudessa julkaisussa tietoa ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta ja sen ehkäisystä

Ylisukupolvinen huono-osaisuus koskettaa monin tavoin yksittäisiä lapsia ja perheitä. Palvelujärjestelmä ei kuitenkaan usein näytä mahdollistavan ylisukupolvisiin ongelmiin paneutuvaa, yksilöllistä ja kokonaisvaltaista työskentelyä. Ylisukupolvisen huono-osaisuuden painolastia ei myöskään saada kevenemään ihmisten elämässä vain palveluiden avulla, koska yksilötasolla koettuja ongelmia ylläpitävät kohtuuttomat yhteiskunnalliset rakenteet, joita ratkotaan – tai syvennetään – myös politiikan tasolla. Palvelujärjestelmää tulisi uudistaa nykyistä kokonaisvaltaisemmaksi ja humaanimmaksi.

Lue lisää

 

6.6.2016 Kokemuksia, elämyksiä ja oivalluksia moniammatillisuudesta – sosiaalityön ja lääketieteen tulevat sote-ammattilaiset yhteisellä opintojaksolla

Helsingin yliopiston sosiaalityön ja lääketieteellisen tiedekunnan yhteinen uusi opintojakso Lääkärin ja sosiaalityöntekijän moninäkökulmainen yhteistyö on tulevaa sote-integraatiota parhaimmillaan. Opintojaksolla tulevat ammattilaiset pääsevät jo opiskeluaikana pohtimaan monialaisen yhteistyön käytäntöjä, jotka heidän valmistuttuaan ammattiin ovat jo lähempänä arkipäivää.

Lue lisää

 

20.5.2016 Esimerkkejä rakenteellisesta sosiaalityöstä Praksiksen oppimisverkostossa

Praksiksen kevään viimeisessä oppimisverkostossa 13.5. aiheena oli rakenteellisen sosiaalityön syventäminen. Kuulimme esimerkkejä kunnissa tehdystä rakenteellisesta sosiaalityöstä ja pohdimme myös mikä estää ja edistää rakenteellista sosiaalityötä. Summa summarum: rakenteellinen sosiaalityö perustuu vahvasti yhteisöllisyyteen ja sen hyödyntämiseen, ja sille täytyy pystyä raivaamaan tilaa yksilökeskeisen työn rinnalla.

Lue lisää

 

18.5.2016 Käytäntötutkimuksen taito -kirja on julkaistu!

Käytäntötutkimus on sosiaalityön kehittämisestä ja tutkimuksesta rakentuva, yhteisen oppimisen ja tiedonmuodostuksen prosessi. Nyt julkaistuun kaksikieliseen kirjaan on koottu yli 10 vuoden kokemuksia käytäntötutkimusten teosta työyhteisöissä sekä käytäntötutkimuksen metodologiaa ja filosofiaa. Käytäntötutkimuksesta on muodostunut yhteinen toimintamalli sosiaalialan työyhteisöjen sekä Helsingin yliopiston tutkimus- ja opetustoiminnan välille, joka on saavuttanut myös kiittävää kansainvälistä huomiota.

Lue lisää

 

14.4.2016 Haku syksyn 2016 käytännönopettajakoulutukseen on alkanut

Haluatko vahvistaa sosiaalityön asiantuntijuuttasi ja toimia samalla opiskelijoiden käytännön opettajana? Haluatko perehtyä uuteen tutkimukseen ja kehittää työtäsi? Hae koulutukseen 18.5. mennessä

Lue lisää

 

1.4.2016 Praksis-oppimisverkosto 18.3. – Kasvava toimintamallissa asiakas tekee omaa suunnitelmaansa

Praksiksen oppimisverkostossa Kasvajat ry:n toimijat esittelivät 10 vuoden aikana kehitettyä työvälinettä, Kasvava prosessia, jonka avulla itselleen tukea hakeva kokoaa omat tarpeensa ja oman elämänsä yhteen suunnitelmaan. Kun omat ajatukset ja tarpeet ovat selvillä, pystyy helpommin tekemään päätöksiä siitä, mitä ulkopuolista tukea haluaa ja tarvitsee ja keneltä. Kasvava prosessi soveltuu kaikille ja myös sosiaalityön asiakkaan suunnitelman pohjaksi.

Lue lisää

 

16.3.2016 Kuvastin menetelmä käytössä myös vanhustyössä

Kuvastin -reflektiivistä itse- ja vertaisarviointimallia on aiemmin hyödynnetty enemmän aikuissosialityössä ja lastensuojelussa, mutta GeroMetron kyydissä -blogista löytyy esimerkki myös vanhustyöstä

Lue lisää

 

8.2.2016 Uusia menetelmiä ja avauksia käytännön opettajakoulutuksesta

Helmikuun alussa valmistui 15 uutta sosiaalityön käytännön opettajaa. Takana on kahden vuoden ja kahden moduulin prosessi, joka tuotti pätevyyden toimia sosiaalityön yliopisto-opiskelijoiden käytännön opettajina asiakastyössä. Päätöspäivänä esiteltiin opiskelijoiden kehittämistehtävien helmiä, jotka käsittelivät uusia työkaluja käytännön opettajille, aikuissosiaalityön ja Vamoksen yhteistyötä, rakenteellista sosiaalityötä ja sitä, miten Käypä hoito -suositus toimii sosiaalityön työvälineenä.

Lue lisää

 

1.2.2016 Tulossa Praksis koulutus yhteisösosiaalityöstä

The Place matters - the return of community in social work opintojakso paikan ja yhteisöjen merkityksestä sosiaalityössä. Opintojaksoon sisältyy maahanmuuttajien kanssa tehtävä yhdyskuntakävely.

Lue lisää

 Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje