rss GeroMetron kyydissä

Tässä blogissa haluamme jakaa matalalla kynnyksellä Pääkaupunkiseudun ikäihmisten palvelujen kehittämisverkostossa GeroMetrossa syntyneitä ajatuksia ja oivalluksia. Blogissa esitellään eri puolilla pääkaupunkiseutua toimivien kehittäjäryhmien kokeiluja, niistä syntyneitä ajatuksia sekä opiskelijoiden opinnäytetöiden antia.

11.4.2017Asiakkaat tyytyväisiä etäkuntoutuskokeiluihin Helsingissä Sirpa Impinen ja Leena Moisio

Lännen palvelualueella Helsingissä kehitetään etäkuntoutusta. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palveluun, vaikka joitakin teknisiä ongelmia on vielä ratkaisematta. Toiveena on laajentaa etäkuntoutusta fyysistä toimintakykyä tukevista ryhmistä myös sosiaalista tukea tarvitsevien ryhmiin. Kehittäjäryhmässä tehdään kuntarajat ylittävää yhteistyötä kun Vantaan edustaja on ryhmässä mukana.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.3.2017Opiskelijan pohdintoja - Muistikuntoutujan mielen hyvinvointi ja mielialan mittaaminen Leena Lähteenoja-Berg

Geronomin opinnäytetyössä selvitin muistikuntoutujan mielialaa kuntouttavan päivätoimintajakson aikana omaishoitajan havaintojen perusteella. Samalla etsin mielialan mittaamiseen sopivaa mittaria ja kysyin omaishoitajilta kokemuksia siitä, miten omaishoidettavien mieliala vaikutti pariskunnan yhteiseen arkeen ja omaishoitajien jaksamisen kokemuksiin. Yhteistyökumppanina toimi Vantaan vanhus- ja vammaispalveluiden ennaltaehkäiseviin avopalveluihin kuuluva kuntouttava päivätoiminta ja opinnäytetyö  oli osa Vantaan GeroMetro kehittämistä. Tulokset olivat sekä mielenkiintoisia että ristiriitaisia. Varmaa kuitenkin on, että aiheesta kaivataan kipeästi lisää tutkimusta. Mielen hyvinvointi kuuluu kaikille!

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.2.2017 16.48GeroMetron kehittäminen alkaa – kehittämistehtäviä täsmennetään ja työpajoja suunnitellaan Tiina Autio ja Tiina Soukiala

GeroMetro-verkoston toisen kehittämiskauden 2016–2018 organisoituminen on hyvässä vauhdissa. Mukaan kehittämiseen ovat lähteneet aiempien kuntakumppaniemme Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten lisäksi myös Kirkkonummi ja Kerava. Tuemme ikäihmisten kotona asumista ja kiinnitämme erityisesti huomiota hyvän kotona tapahtuvan kuntoutuksen antamiin mahdollisuuksiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.1.2017 8.36GeroMetron uudet tuulet - kotona tapahtuva kuntoutus Tiina Autio ja Tiina Soukiala

GeroMetro-verkoston uudella kehittämiskaudella lähdemme tukemaan ikäihmisten kotona asumista ja kiinnitämme erityisesti huomiota kotona tapahtuvan kuntoutuksen antamiin mahdollisuuksiin. Kuntouksella voi parantaa ikäihmisen hyvinvointia arjessa ja selviytymistä arjen haasteista - ja mitä yksilöllisempää kuntoutus on, sitä paremmin ikäihminen voi elää omannäköistään arkea. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.9.2016 12.40Kokemuksen äänellä miesten omaishoitajaryhmässä

Vertaisryhmässä tunnetusti jaetaan kokemuksia, tietoa ja syviäkin tunteita samanhenkisessä seurassa. Mutta mitä tämä on käytännössä? Kävin tapaamassa jo jonkin aikaa tuntemaani omaishoidon kokemusasiantuntija Hannu Koivulaa, joka omalla tarinallaan avaa miesomaishoitajaryhmässä käsiteltäviä asioita ja niiden merkitystä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.6.2016 9.00”Kaaoksesta selkeyteen” - Helsingissä kehitettiin sosiaalityöntekijöiden välistä yhteistyötä

Aloitimme kehittämistyömme ”Muistisairas sujuvasti saattaen sosiaalityössä” monin tavoittein: piti parantaa tiedonkulkua eri yksiköiden välillä, selkeyttää työnjakoa ja karsia päällekkäistä työtä. Tavoittelimme selkeää asiakasprosessikuvausta ja prosessien läpinäkyväksi tekemistä. Mielessämme oli myös tunnistaa hyviä käytäntöjä ja jopa luoda uusia toimintamalleja, ja mitä vielä… Kuulostaako tutulta, useita suuria tavoitteita ja vain vähän aikaa?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.6.2016 13.17Sinilinnun päivätoimintaan haku hoituu kuin siivillä!

Lennokkaan otsikon innoittajana ei ole suinkaan lähestyvä kesä ja kirjekyyhkyt, vaan päivätoiminnan, kotihoidon ja sosiaali- ja lähityön työntekijöiden oivallukset siitä, miten käytäntöjä kehittämällä asiakas saa haun päivätoimintaan hetkessä vireille.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.6.2016 9.00Vantaan päivätoiminnassa otettiin käyttöön muistisairaille räätälöity arviointityökalu

Tiesitkö että kaikkein muistisairaimmat päivätoiminnan asiakkaat voivat saada jopa täydet pisteet jostakin psyykkisen hyvinvoinnin mittarista? Näinkin onnellisia tuloksia on mahdollista saada, kun Simonkylän päivätoimintakeskuksen työntekijät testailivat erilaisia mittareita. Mainitussa tapauksessa todettiin, että muistisairaalla ei välttämättä ole sairauden tunnetta ja kaikki on hyvin. Lopulta kuitenkin löytyi pätevänoloinen menetelmä muistisairaiden päivätoiminnan vaikuttavuuden arviointiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.5.2016 8.00Ovia omaishoitajan arkeen – Vantaan kaupunki tarjoaa omaishoitajille valmennusta yhdessä Polli ry:n kanssa

OVET-valmennusmalli omaistaan tai läheistään hoitaville on Vantaan kaupungin ja Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry:n POLLIn omaishoidon kehittämisen yhteinen tehtävä GeroMetro-verkostossa. Tavoitteena on ennaltaehkäisevän omaishoidon tukemisen mallin juurruttaminen ja tuominen Vantaalle, toivomme tulevaisuudessa että kaikki omaishoivan alkuvaiheessa olevat kävisivät valmennuksessa. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.5.2016 11.18Graduntekijän mietteitä - Miten ikäihmisen subjektiivista kokemusta yksinäisyydestä pitäisi lähestyä?

Yksinäisyys on sosiaalinen ongelma, joka koskettaa myös monia ikäihmisiä ja meillä on velvollisuus puuttua yksinäisyyteen. Yksinäisyys on yleensä kielteinen, jopa häpeällinen kokemus, eikä sitä välttämättä osata edes pukea sanoiksi. Suora kysymys: Oletteko yksinäinen? ei aina anna oikeaa kuvaa ikäihmisen tilanteesta. Tarvitaan välineitä yksinäisyyden tunnistamiseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.4.2016 9.00Yhteistyöllä tietotulppia auki päiväsairaalan ja kotihoidon välillä

”Mä olen kuule käynyt niin monessa testissä, pojan kanssa ja yksinäänkin. Täällä päiväsairaalassa, Simonkylässä, terveysasemalla ... toi muisti ei kerta kaikkiaan pysy mukana!”

Katriinan päiväsairaalan potilaan epätietoiseen oloon voivat aika ajoin yhtyä myös hoitajat selvittäessään mitä tietoa uusien potilaiden toimintakyvystä on jo olemassa. Syntyi ajatus yhteistyön tiivistämisestä Martinlaakson kotihoidon kanssa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.4.2016 9.00Arkikuntoutuksella ihmisten ilmoille Kauniaisissa

Laitos- tai kotikuntoutuksesta olenkin jo kuullut, mutta arkikuntoutus? Jotain uutta kulmaa kuntoutukseen? Projektipäällikkö Minna Koskisen mukaan arkikuntoutuksessa lähdetään nimensä mukaisesti hyvin arkisista asioista: mitä tukea tarvitset, että pääset ihmisten ilmoille elämään oman näköistä elämää rajoitteista riippumatta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.3.2016 9.41Muistisairaille miehille oma ryhmä Vantaalla

Hakunilan päivätoimintakeskuksessa lähdettiin vahvistamaan miesnäkökulmaa muistisairaiden ryhmätoiminnassa. Aiemmissa ryhmissä on ollut enimmäkseen naisia, mutta nyt miehet saivat oman ryhmän. Ensimmäiseen ryhmään osallistui lievästi muistisairaita asiakkaita, joiden ryhmäytyminen onnistui erinomaisen hyvin. Toinen ryhmä olikin jo haasteellisempi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.3.2016 13.24Mitä sosiaalityöstä näkyi ”Käsipeilissä”?

”Työntekijänä opin, että aina ratkaisukeskeinen sosiaalityö ei ole tarpeen asiakkaan auttamiseksi, vaan psykososiaalisella työllä eli kuuntelulla ja kohtaamisella sekä ajan antamisella voi auttaa asiakasta.” - työntekijän kommentti käsipeiliin pohjautuen

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.2.2016 13.14Itsemääräämisoikeus on jokaisen arkea

- Kuinka moni on jo laatinut oman edunvalvontavaltuutuksen? Entä hoitotahdon? Kovin montaa kättä ei noussut ilmaan Edunvalvontavaltuus ry:n puheenjohtajan Vesa Anttilan esittämiin kysymyksiin. Sairastuminen voi silti yllättää kenet tahansa.

Itsemääräämisoikeutta ei tarvitse menettää, vaikka kyky ilmaista sitä heikkenisikin. Tämän voi varmistaa parhaiten hoitamalla edunvalvontavaltuutuksen ja hoitotahdon ajoissa kuntoon. Vinkkejä saa Helsingin GeroMetron kehittäjäryhmän tulossa olevasta esitteestä ja oppaasta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.2.2016 12.07Kotikonsepti tukee omaishoitajia Vantaalla

”On tärkeää miettiä yhdessä, mitkä ovat ne asiat, joiden kotona pitää olla kunnossa ja miten kuntoutumisjaksoilla voimme tukea kotona asumista. ”  Tähän kättä pidemmäksi tehtiin visuaalinen työkalu, jolla kartoitetaan kuntoutujan ja omaishoitajan arkea ja avuntarvetta.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.1.2016 14.35GeroMetron kokeilujen helmiä – Muistisairaan hoitopolku julisteeksi Vantaalla

Mitä tutkimuksia tarvitaan kun tehdään lähete asiakkaalle, jolla epäillään muistisairautta?  Tämä kysymys synnytti idean muistisairaan hoitopolun selkeyttämisestä ja kuvaamisesta Vantaalla. Tavallista oli, että geriatrisen vastaanoton piti pyytää terveysasemalta täydennyksiä puutteellisiin tietoihin ennen kuin geriatri pystyi käsittelemään lähetteen.

Niinpä päätettiin tehdä muistisairaan asiakkaan hoidon etenemisestä selkeä, yhdellä silmäyksellä hahmotettava kuvaus, josta selviää oleelliset tiedot eri vaiheiden toimenpiteistä ja toimijoista. Näin voidaan tarjota asiakkaalle sujuvampaa palvelua ja helpottaa ammattilaisten työtä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.11.2015 10.00GeroMetron kokeilujen helmiä – Espoon Nopsassa ikäihmisen asiat hoitoon heti ensikontaktista

”Tästä asiasta minä olen jankuttanut vuosikausia, että pitäisi olla yksi piste, jonka kaikki tietävät ihan samalla tavalla kuin yksykskakkosen. Jotta he voivat soittaa sinne tai olla muutoin yhteydessä ja jossa osataan antaa vastauksia. Eihän palvelujen tarvitsijan tarvitse tietää eikä hän voi tietää kuka nyt juuri on se oikea.”

Olli Männikkö, Espoon vanhusneuvoston puheenjohtaja

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.11.2015 18.01GeroMetron kokeilujen helmiä – Vapaaehtoisen saattajan matkassa Kinaporin Kipinä-ryhmään

”No, kyllähän se on turvallisempaa mennä saattajan kanssa, mutta kyllä minä yksinkin selviän, kunhan oikein pahalle päälle otan! Kato mää oon niin sisukas, ja jos kaatuilee, niin nousee ylös ja sillä hyvä. En minä halua olla kenellekään vaivaksi enkä mää oo vielä niin vaivane, et mua tarttee holhota.” Pauli, 84 v.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


14.10.2015 13.56Graduntekijän mietteitä – ”Mikä se sellainen palvelukeskus edes on?”

Opiskelija Anna Porko

Laajasalon kotihoidon asiakkaat ovat parrasvaloissa: Pääkaupunkiseudun ikäihmisten palveluiden kehittämisverkoston GeroMetron kehittämistyö pyrkii viemään palvelukeskustoimintaa heille kotiin tai houkuttelemaan liikkuvaisempia ikäihmisiä käymään palvelukeskuksessa. Tässä tekstissä pohdin jälkimmäistä eli miten saadaan tai mikä estää ihmisiä käymästä palvelukeskuksessa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.10.2015 9.00GeroMetron kokeilujen helmiä – Päivätoiminnan ja kotihoidon yhteiset toimintamallit kotona asumisen tukemiseksi

Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa ja eteläisessä kotihoidossa lähdettiin GeroMetron myötä yhdessä pohtimaan, miten ikäihmisiä voisi auttaa asumaan kotona mahdollisimman pitkään -  näkökulmana ”Miten onnistumme yhdessä”. Päädyimme vahvistamaan päivätoiminnan ja kotihoidon yhteistyötä yhteisten prosessien kehittämisellä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.10.2015 15.18Opiskelijan mietteitä - Osallisuus on väylä kumppanuuteen

Opiskelija Sari Mutka

Pohdin sosiaalityön opintoihini kuuluvan käytäntötutkimukseni tulosten valossa ikääntyneiden näkemyksiä vanhuspalvelulain mukaisesta vastuutyöntekijyydestä. Erityisesti nostan esiin prosessin aikana heränneitä näkökulmia ikääntyneiden osallisuudesta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.9.2015GeroMetron kokeilujen helmiä – Hopeatien palvelutalo ja Seniorisäätiön Mariankoti iskivät hynttyyt yhteen!

Vierekkäisillä tonteilla sijaitsevat Helsingin Kaupungin Hopeatien palvelutalo ja Helsingin Seniorisäätiön Mariankoti yhdistivät voimansa ja syntyi Pohjois-Haagan palvelukeskus. Konkreettinen yhteistyö aloitettiin yhdistämällä talojen virkistys- ja kulttuurikalenterit.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.9.2015 14.45GeroMetron kokeilujen helmiä – Kinestetiikkaa kotihoitoon ja hampaat kuntoon Kontulassa

Kontulan monipuolisessa palvelukeskuksessa on viety kinestetiikan oppeja kotihoitoon ja parkkeerattu hammashoidon Liisu-auto kesäksi palvelukeskuksen pihaan.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


3.9.2015GeroMetron kokeilujen helmiä - Aistipuutarhasta iloa vanhuksille ympäri vuoden

”Puutarhanhoito on niin hyvä harrastus vanhoille miehille, ja naisille. Kyllä täällä on niin kiva työskennellä, että tykkään oikein kovasti ja jatkan vieläkin, tiä kuinka kauan. Kotona on kyllä paljon töitä, mutta ne nyt saa jäädä aina kerran viikossa, kun täällä ollaan. Nämä sairaanhoitajat seuraa mukana ja auttaa hirveesti tässä. Että suosittelisin joka sairaaloille tämmöstä vanhustenhoitoa.”

- Eero, 85 v.

Lue lisää | 1 Kommentti | KommentoiTämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje