rss Kansa-koulu-hankkeen uutisia

3.9.2018 Valtakunnallisen Kansa-koulu 2 -hankkeen tiedote on ilmestynyt

Ilmoittautuminen kirjaamisvalmentajien valmennuksiin on käynnistynyt – valmennukset on suunnattu sosiaalihuollon yksityisille palveluntuottajille sekä hankkeessa mukana oleville koulutusorganisaatioille. Jatkossa tulemme järjestämään kohdennettuja tietopaketteja sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehille sekä asiakirjahallinnosta vastaaville ja pääkäyttäjille.

Lue lisää

 

15.1.2018 Kansa-koulun uutiskirje 1-2018 on ilmestynyt

Uutiskirjeessä kerrotaan mm. pääkaupunkiseudun Kansa-koulu-hankkeen ensimmäisen vaiheen tuloksia (mm. 260 uutta kirjaamisvalmentajaa), hankkeen nyt alkavasta kakkosvaiheesta ja muista sosiaalialan tiedonhallinnan ajankohtaisista asioista.

Lue lisää

 

11.1.2018 Kansa-koulun ensimmäisellä hankekaudella koulutettiin 260 kirjaamisvalmentajaa pääkaupunkiseudulle

Pääkaupunkiseudun Kansa-koulu-hanke aloitti syksyllä 2015 ja vuoden 2017 lopussa päättyvällä ensimmäisellä hankekaudella olemme kouluttaneet ennätykselliset 260 kirjaamisvalmentajaa pääkaupunkiseudun kuntiin. Valmentajista Helsingissä työskentelee 140, Espoossa ja Vantaalla kummassakin 47, Kirkkonummella 6 ja Kauniaisissa 2. Lisäksi kirjaamisvalmennuksiin on osallistunut ammattikorkeakoulujen opettajia (Metropolia, DIAK, Laurea) sekä yksityisiä palveluntuottajia. Mitä kaikkea saimmekaan aikaan?

Lue lisää

 

29.12.2017 Kansa-koulu II -hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun

Kansa-koulu II Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla -hanke on saanut kaksivuotisen rahoituksen THL:stä vuosille 2018-2019. Hankkeessa jatketaan edelleen määrämuotoisen kirjaamisen valmentamista. Uutta on entistä vahvempi painotus yksityisten organisaatioiden henkilöstön, sosiaalialan esimiesten ja koulutusorganisaatioiden edustajien valmentamiseen.

Lue lisää

 

19.12.2017 Konkarivalmentajien terveiset kirjaamisvalmennuksesta

Helsingin kirjaamisvalmentajien koulutukset rullasivat vauhdilla syksyn aikana. Kyselimme kahdelta konkarivalmentajalta, millaista on kirjaamisvalmentaminen. Kirjaaminen on lakisääteinen tehtävä, mutta mistä riittää intoa valmentamiseen?

Lue lisää

 


Pääkaupunkiseudun Kansa-koulun kesän uutiskirje ilmestynyt

Uutiskirjeestä löydät tietoa kevään tapahtumista, yhteen vedon ensimmäisen vaiheen valmennuksista ja ajankohtaisia uutisia 2. vaiheen valmennuksista.

Lue lisää

 

Kirjaamisvalmennusten ensimmäinen vaihe paketissa

Pääkaupunkiseudun Kansa-koulun ensimmäisen vaiheen viisi kirjaamisvalmentajien ryhmää on koulutettu, ja viimeiset valmentajat valmistuivat toukokuussa.

Lue lisää

 

16.2.2017 Pääkaupunkiseudun Kansa-koulun helmikuun uutiskirje on ilmestynyt

Uutiskirjeestä löydät tietoa mm. Helsingin ensimmäisistä luentomuotoisista valmennuksista, valmentajavalemennuksen kakkosvaiheen käynnistymisestä ja uusien valmentajien valmistumisesta.

Lue lisää

 

16.2.2017 Helsingin Kansa-koulun valmennukset alkoivat täydelle salille

Helsingin omat asiakastyön kirjaamisvalmennukset alkoivat näyttävästi 30.1. Ensimmäiseen luentomuotoiseen valmennukseen osallistui peräti 250 henkeä ja vielä suurempi joukko olisi halunnut päästä mukaan. Suuresta osallistujamäärästä huolimatta koulutukseen saatiin sisällytettyä myös parikeskusteluja ja uudenlaisen kirjaamisen idea lähti itämään osallistujien päässä.

Lue lisää

 

15.2.2017 Kansa-koulun ensimmäinen valmentajaryhmä valmistui Helsingissä

Pääkaupunkiseudun Kansa-koulun ensimmäinen varsinainen valmentajavalmennus päättyi tammikuun puolivälissä. Valmennukseen osallistui 26 ihmistä Espoosta, Helsingistä, Kauniaisista, Kirkkonummelta sekä myös yksi Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtori. Uudet valmentajat olivat tyytyväisiä koulutuksen sisältöön ja siihen, että samassa ryhmässä oli eri kuntien edustajia. Näin oli mahdollista vertailla kirjaamiskäytäntöjä ja saada hyviä ideoita myös ”aidan toiselta puolelta”.

Lue lisää

 

31.1.2017 Uusia sosiaalihuollon luokituksia

Aiheina ovat asiakirjan rekisteritunnus, sosiaalihuollon asia ja rajoitustoimenpiteet kehitysvammaisten erityishuollossa.

Lue lisää

 

13.12.2016 Ensimmäiset koulutukset uunista ulos – kirjaamisvalmentajat pääsivät estradille Espoossa

Kansa-koulun Espoon pilottivalmentajat ovat nyt pitäneet ensimmäiset koulutuksensa ja näissä merkeissä kysyimme heiltä, miten koulutukset olivat sujuneet, mitkä asiat kiinnostivat eniten ja riittivätkö valmentajavalmennuksesta saadut eväät omien koulutusten pitämiseen.

Lue lisää

 

13.12.2016 Valtakunnallisen Kansa-koulu-hankkeen uutiskirje on ilmestynyt

Uutiskirjeessä kerrotaan mm. uudesta Liitutaulu-blogista, uudistuneista verkkosivuita ja ensi kevään aluekierroksesta

Lue lisää

 

15.11.2016 Pääkaupunkiseudun Kansa-koulun marraskuun uutiskirje on julkaistu

Aiheina mm. Pääkaupunkiseudun Kansa-koulun valmentajavalmennukset ovat alkaneet, Kansa-koulun uutinen Talentia-lehdessä, Suomen ensimmäiset Kansakoulun kirjaamisvalmentajat valmistuivat Espoon pilottikoulutuksesta, Omakanta-palvelu on avautunut alle 10-vuotiaiden lasten huoltajille sekä alaikäisille ja THL:n uudet luokitukset

Lue lisää

 

7.11.2016 Ensimmäinen väitös sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta 4.11.2016

YTM Sirpa Kuusisto-Niemen sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alan väitöskirja "Tiedon hallinta sosiaalihuollossa – tiedonhallinnan paradigma opetuksen ja tutkimuksen perustana" tarkastettiin 4.11.2016 Itä-Suomen yliopistossa

Lue lisää

 

17.10.2016 Juttu Kansa-koulusta ja Espoon pilotista Talentia-lehdessä

Talentia-lehden syyskuun numerossa oli juttu Kansa-koulusta ja Espoon pilottivalmennuksesta.

Lue lisää

 

20.9.2016 Suomen ensimmäiset Kansa-koulun kirjaamisvalmentajat valmistuivat Espoossa

Espoon Kansa-koulun pilottivalmennuksen valmistujaisia vietettiin ihanassa syyskuun auringonpaisteessa Espoon Kaisankodissa. Nyt valmistuvat 20 kirjaamisvalmentajaa kävivät valmennuksen touko-kesäkuussa ja pääsivät näin ensimmäisinä tutustumaan uuden asiakasasiakirjalain mukaiseen määrämuotoiseen kirjaamiseen. Tunnelma oli tyytyväinen ja odottava, pian alkavat heidän itsensä järjestämät koulutukset espoolaisille kollegoilleen. Tilaisuudessa kerrottiin myös Espoon suunnitelmista kirjaamiskoulutusten järjestämiseen.

Lue lisää

 

7.9.2016 Uusia palveluluokituksia sosiaalihuoltoon

Yhtenäiset tietorakenteet sekä tilasto- ja rekisteritiedonkeruun keskeiset koodistot ja luokitukset julkaistaan THL:n koodistopalvelimella. Koodistopalvelu on osa kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa. Koodistopalvelimelle on kesällä lisätty useita uusia tai päivitettyjä sosiaalihuollon tiedonhallinnassa käytettäviä koodistoja.

Lue lisää

 

31.8.2016 Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen toteutus käynnistynyt

Kanta-palveluilla tarkoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita. Kanta-palvelut palvelevat koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa, kun valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto otetaan käyttöön vuonna 2018.

Lue lisää

 

15.8.2016 ”Asiakas kerrallaan”-kirjaamistapa selkeyttää omaa päätä ja työtä - Kansa-koulun pilottivalmennuksen oppeja viety jo käytäntöön

Kesäloman kynnyksellä tapasimme Kansa-koulun Espoon pilottivalmennukseen osallistuneen perhetyöntekijä Minna Helsingiuksen Espoon lapsiperheiden perhetyöstä. Koulutuksen päättymisestä oli kulunut vajaa kuukausi ja halusimme kuulla, olivatko asiat jo lähteneet elämään Minnan arkityössä.

Lue lisää

 

21.6.2016 Uuteen kirjaamistapaan helpomman kautta - Kansa-koulun valmentajavalmennuksen pilottikoulutuksen tunnelmia

Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulu hankkeen valmentajavalmennuksen pilottikoulutus Espoossa järjestettiin toukokuussa. Saamme nyt kuulla uunituoreita tunnelmia ja ajatuksia koulutukseen osallistuneilta tulevilta valmentajilta, mitä on odotettavissa uuden kirjaamistavan myötä.

Lue lisää

 

26.4.2016 Pääkaupunkiseudun Kansa-koulun ensimmäisessä uutiskirjeessä tietoa kirjaamisvalmentajien valinnasta

Olemme yhdessä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa mukana koko Suomen kattavassa, THL:n rahoittamassa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa tukevassa Kansa-koulu hankkeessa. Hankkeessa valmennetaan sosiaalialan ammattilaisia uuden asiakasasiakirjalain mukaiseen, valtakunnallisesti yhtenäiseen kirjaamiseen. Hyvin tehty ja yhtenäinen kirjaaminen parantaa asiakkaan oikeusturvaa ja helpottaa samoja asiakkaita auttavien eri ammattilaisten työtä.

Lue lisää

 

20.4.2016 Etunenässä määrämuotoiseen kirjaamiseen – espoolaiset Kansa-koulun kirjaamisvalmentajien valmennuksen pilotteina

Aurinkoisena kevätpäivänä tapasimme Espoon Kansa-koulun asiakastyön dokumentoinnin koulutuksesta vastaavat lastensuojelun asiantuntija Anu Rämön ja hänen työparinaan toimivan ratkaisuasiantuntija Marjaana Mäenpään Espoon tietotekniikkapalvelujen upouusissa toimitiloissa. Tilat olivat inspiroivat ja niin myös espoolaisten ajatukset ja suunnitelmat.

Lue lisää

 

18.4.2016 Tutustu pääkaupunkiseudun Kansa-koulun aluekoordinaattoriin Anna Väinälään

Anna aloitti Soccassa alkuvuodesta sosiaalialan tiedonhallinnan parissa.

Lue lisää

 

1.2.2016 Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulu pyörähti käyntiin pääkaupunkiseudulla

Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulu pyörähti käyntiin 22.1. pääkaupunkiseudulla kick-off seminaarilla. Kutsuseminaarissa osallistujina oli pääkaupunkiseudun kuntien johtoa ja keskijohtoa. He saivat tiiviin infopaketin sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaista ja Kansa-koulu -hankkeesta sekä tilannekatsauksen THL:n organisoimasta valtakunnallisesta tiedonhallinnasta ja Apotin etenemisestä. Paljon on muutoksia tulossa, mutta paljon myös mahdollisuuksia.

Lue lisää

 

12.1.2016 Sosiaalialan tiedonhallinnan Kansa-koulu etenee – pääkaupunkiseudun hankekoordinaattorina aloitti Anna Väinälä

Socca on yhdessä Apotin ja muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa mukana koko Suomen kattavassa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa tukevassa Kansa-koulu hankkeessa. Hankkeessa koulutetaan sosiaalialan ammattilaisia uuden asiakasasiakirjalain mukaiseen, valtakunnallisesti yhtenäiseen kirjaamiseen, ja se on osa valtakunnallista Kansa-valmistelua (Kansallinen sosiaalihuollon asiakastietovaranto).

Lue lisää

 


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje