Peliklinikan logo


Peliklinikka tarjoaa tietoa, tukea ja hoitoa

Peliklinikka on pääkaupunkiseudun kuntien, järjestöjen sekä valtion yhteishanke, joka pyrkii ehkäisemään ja vähentämään pelihaittoja. Tavoitteena on tehdä peliongelmasta näkyvämpi ja samalla madaltaa hoitoon hakeutumisen kynnystä.

Käytännössä hanke tarjoaa palveluita sekä kehittää ja levittää osaamista. Peliklinikalle on luotu mahdollisimman monipuoliset palvelut, kun tänne on keskitetty järjestöjen ja julkisen sektorin palveluita. Moniammatillinen asiakastyö sekä hoidon kehittäminen ovat klinikan arkea. Samalla Peliklinikalle kertyy pelihaitta- ja kehittämisosaamista, jota välitetään niin hankekumppaneille kuin muualle Suomeen.

Peliklinikan hankekumppaneita ovat Helsingin ja Vantaan kau­pungit, Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, Sosped säätiö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Usean toimijan hankkeessa testataan ja kehitetään uudentyyppistä järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistoimintaa. Samalla hankkeen vaikuttavuuden seuranta ja arviointi toteutuu monipuolisesti.

Peliklinikan tuki- ja hoitopalvelut

Peliklinikka on rahapeliongelmiin erikoistunut palvelukeskus. Se tarjoaa palveluita ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen sekä näitä asiakastyössä kohtaaville. Kaikki palvelut ovat maksuttomia ja mahdollisimman helppoja käyttää.

Tavoitteena on tarjota asiakkaille mahdollisimman matala kynnys kullekin parhaiten sopivaan palveluun. Peliklinikalta löytyvät niin pääkaupunkiseudun avohoito kuin info- ja tukipiste Tiltti. Lisäksi Peliklinikka tarjoaa Peluurin laajat palvelut, joita voi käyttää puhelimen, tekstiviestien tai internetin kautta.

Hankekuntien eli Helsingin ja Vantaan perus- ja erityispalvelut voivat tarvittaessa ohjata täysi-ikäisiä asukkaitaan Peliklinikan palveluiden piiriin. Peliklinikalle ei tarvita lähetettä, joten asukkaat voivat myös suoraan hakeutua palvelujen piiriin. Peliklinikalla huomioidaan myös ongelmapelaamisen mahdolliset liitännäisongelmat, kuten talous-, päihde- ja mielenterveysongelmat.  

Peliklinikka tarjoaa tukea myös ongelmapelaajia tai näiden läheisiä työssään kohtaaville. Peliklinikka pyrkii aktiiviseen ammattihenkilöiden väliseen yhteistyöhön etenkin hankekumppaneiden kanssa. Peliklinikka neuvoo ja konsultoi tarpeen mukaan hankekuntien eli Helsingin ja Vantaan kaupunkien henkilöstöä. Myös muiden asiantuntijatahojen kanssa tehdään yhteistyötä.

Tutkimus ja hoidon kehittäminen

Peliklinikka kehittää etenkin rahapeliongelmien avohoitoa. Peliklinikan avohoito on yleensä yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmähoitoa.

Peliklinikalla kehitetyistä toimintamalleista saatuja kokemuk­sia pyritään hyödyntämään muissa palveluissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL vastaa Peliklinikan hyvien käytäntöjen levittämisestä muualle Suomeen.

Muun toiminnan ohella Peliklinikka kerää ja levittää tietoa, koska rahapeliongelmien ilmenemismuodoista tarvi­taan edelleen lisää tietoa. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca ja THL tukevat Peliklinikan tutkimusta ja tiedotusta.

Lisäksi THL on tuottanut valtakunnallisen koulutuskokonaisuuden Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen koordinoimana. Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito -verkkokurssi soveltuu muun muassa perus- ja erityispalvelujen ammattihenkilöiden täydennyskoulutukseksi.

Lisätietoja

Corinne Björkenheim
projektipäällikkö/Peliklinikka  
puh. +358 40 364 6431  
corinne.bjorkenheim(at)hus.fi

www.peliklinikka.fi