Työvälineet teemoittain
-  apukysymyksiä ja esimerkkejä

Nuori ja päihteet

Herätä keskustelu esimerkiksi seuraavien ratkaisukeskeisten kysymysten avulla:

1. Milloin kokeilit päihteitä (tupakka, kalja, viina, kannabis) ekaa kertaa?
2. Minkälainen kokemus oli; naurattiko, itkettikö, ”lensikö laatta”?
3. Milloin vanhemmat saivat tietää, miten?
4. Mitä päihteitä käytät nyt? Millä tavalla? Kenen kanssa? Miten usein? Minkälaisia määriä?
5. Mistä saat rahaa päihteisiin? Mistä saat päihteitä?
6. Miten päihteet vaikuttavat sinuun? (tekee iloiseksi, seuralliseksi, uskaliaaksi, rohkeaksi, puheliaaksi, varmemmaksi, surulliseksi, apeaksi, mietteliääksi, sammuneeksi... ym.)
7. Mitä päihteet tuovat elämään? + Hyödyt   - Haitat?
8. Mikä tekee päihteidenkäytön mielekkääksi?
9. Mikä ylläpitää päihteidenkäyttöä?
10. Kokeile 1 vk/kk ilman päihteitä. Mitä eroa huomaat itsessäsi tai muissa? Miten vaikuttaa esimerkiksi käyttäytymiseen, mielialaan, koulunkäyntiin, perheenjäseniin, vuorovaikutukseen, vuorokausirytmiin? Miten vanhemmat kokevat / näkevät erot?
 

Asteikko – miten huolissasi olet omasta juomisesta asteikolla 1-10, entä vanhemmat?

Katso Työkalupakin Lomakkeita -sivulta: Päihteidenkäytön hyödyt ja haitat, Päihteet ja kaveripiiri, Päihdepohdintaa. Sivulta  löydät myös muita nuoren tilanteen arviointiin soveltuvia lomakkeita.

Vanhemman päihteidenkäyttö

Johdanto: Miksi lapsinäkökulma on tärkeä?
Keskittyessämme alkoholin tai huumeiden käyttäjään unohdamme helposti, että hänen läheisyydessä elää usein suurikin joukko ihmisiä, joihin päihteidenkäyttö vaikuttaa. Perheenjäsenet, ja erityisesti lapset ovat niitä, jotka joutuvat kantamaan kaikkein suurimman taakan läheisen päihteidenkäytöstä. Lapsen elämässä vanhemman päihteidenkäyttö aiheuttaa usein todellisia ja käsin kosketeltavia ongelmia. Määriteltäessä vanhemman päihteidenkäyttöä lasten näkökulmasta voidaan lähteä siitä, että se on ongelma silloin, kun se häiritsee lasta jollakin tavoin tai aiheuttaa tälle kärsimyksiä. Lapsen kanssa työskentelyssä tavoitteena on kohdata lapsi, antaa hänelle mahdollisuus puhua tunteista ja omista kokemuksistaan sekä tehdä näkyväksi vanhemman päihteidenkäytön vaikutus lapsen arkeen.(YTT Maritta Itäpuisto: http://www.lasinenlapsuus.fi/)

Tunnesäätilakorteilla asian käsittely lapsen kanssa. 

Avaintarina –tilannekuvien avulla asian käsittely lapsen kanssa.

Taikasauva. Tulevaisuuden toiveet.


Kysymyksiä keskustelun avuksi:

Miten päihteet vaikuttavat vanhempiin? (tekee iloiseksi, seuralliseksi, uskaliaaksi, rohkeaksi, puheliaaksi, varmemmaksi, surulliseksi, apeaksi, mietteliääksi, sammuneeksi... ym.) .  Miten vanhemman päihteidenkäyttö vaikuttaa sinuun? Mitä eroa huomaat itsessäsi tai vanhemmissa? Miten vaikuttaa esimerkiksi käyttäytymiseen, mielialaan, koulunkäyntiin, perheenjäseniin, vuorovaikutukseen, vuorokausirytmiin, arjen sujumiseen? Miten koet / näet erot? Kenen kanssa voit jakaa asian? Miten ja mitä haluat kerrottavan vanhemmille siitä, mitä koet ja tunnet. 

Elämän tärkeät asiat – eli ETA -kortit: Pyydä lasta (tai vanhempaa omassa tapaamisessaan) valitsemaan korteista ne asiat, joihin vanhemman juominen vaikuttavat lasten elämässä. Auta määrittelemään juominen tapahtumana (kotona tapahtuva juominen, juomaputket tai ryyppyreissut). Valittujen korttien perusteella lisäkysymyksiä: esimerkiksi UNI –miten vaikuttaa lapsen nukkumiseen kun kotona juodaan tai vanhempi lähtee ryyppyreissulle.

Asteikko – miten huolissasi olet vanhemman juomisesta asteikolla 1-10?

Annika Taitton kirjassa on kuvia, joiden alareunaan on kirjattu (nimetty sekä kuvattu lyhyesti) päihdeperheessä kasvaneelle lapselle muodostuvia erilaisia rooleja, kuten syntipukki, vastuunkantaja, unohdettu lapsi, maskotti. Kirjasta löytyy myös muita hyviä kuvia ja tehtäviä, joita voi käydä läpi lapsen tai vanhemman tapaamisessa.


Mitä muuta tukea voin tarjota nuorelle, kun vanhemman päihteidenkäyttö haittaa elämää?

Vertaistukea päihdeperheissä kasvaneille AL-ANON - Alateen: Alkoholistiperheiden teini-ikäisille nuorille tarkoitettuja live- ja chat-ryhmiä. Alateen on tarkoitettu nuorille, joiden elämään toisen ihmisen juominen on vaikuttanut. http://www.al-anon.fi/cgi-bin/linnea.pl?document=nuorille

Päihdelinkin Kotikanava-keskustelupalsta:
http://www.paihdelinkki.fi/keskustelu/

Huom! Myös peliriippuvuudesta oma keskustelupalsta! Valtti tarjoaa vertaistukea rahapeliongelmaisille ja heidän läheisilleen. Keskustelualue on toteutettu yhteistyössä peliongelmaisia auttavan puhelinpalvelu Peluurin kanssa: http://www.peluuri.fi/.

Perheväkivalta

Tunnetaulukko -lomake

Avaintarina –tilannekuvat

Tunnesäätilakorteilla tapahtuneen käsittely lapsen kanssa.

Elämän tärkeät asiat – eli ETA -kortit: Pyydä lasta (tai vanhempaa omassa tapaamisessaan) valitsemaan korteista ne asiat, joihin perheväkivalta vaikuttaa lasten elämässä. Valittujen korttien perusteella lisäkysymyksiä: esimerkiksi UNI –miten vaikuttaa lapsen nukkumiseen kun kotona riidellään, huudetaan, lyödään jne. KOULU – kenties seuraavana päivänä ei jaksa aamulla herätä kouluun tai ei jaksa keskittyä...

Turvataitoja lapsille -kirja. Toimii myös vanhempien keskinäisen väkivaltaisen suhteen  käsittelemiseksi ja selviytymisen tueksi lapsen näkökulmasta.

Kiusaaminen, elämänhallinta

Miten käsitellä tai mihin ohjata lasta/nuorta, jolla on kiusaamiskokemuksia, vaikeuksia elämänhallinnassa tai sosiaalisissa tilanteissa?

Minäkuvan hahmottamisessa apuna Vahvuus- ja Mun stoori –kortit.

Turvataitoja lapsille -kirja. Esimerkiksi koulukuraattori tai perhetyöntekijä/ohjaaja voi kirjan avulla käsitellä lapsen kanssa kiusaamistilanteiden syntymistä ja niistä selviytymistä kirjan avulla.

Skidikantti™-ohjelman tavoitteena on elämänhallinta ja jämäkkyys. Koulutuksissa harjoitellaan selviytymistä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa (kaveruus, ryhmässä olo, sosiaalinen viitseliäisyys) ja riskitilanteissa (eksyminen, tulipalo, kiusaaminen, seksuaalinen hyväksikäyttö).

Skidikantti –kirja ja kurssit:

Lapsi, joka on joutunut esim. jatkuvan kiusaamisen kohteeksi, fyysisesti, psyykkisesti tai seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, voi saada yksityisvalmennusta. Silloin lapselle tehdään hänen tarpeitaan vastaava ohjelma, joka käydään läpi esim. kahdeksan viikon aikana, minkä jälkeen lapsi voi liittyä ryhmään ja harjoitella hankittuja taitoja turvallisessa ympäristössä. 
http://www.skidikantti.com/

Vanhempien ero

  • Tunnesäätilakortit
  • Tunnetaulukko -lomake
  • Taikasauva
  • Tulevaisuuden toiveet
  • Lue yhdessä pienen lapsen kanssa Satulaivan matkassa –kirjaa ja tee tehtäviä.

Taikurisalkun välineet erotyöskentelyssä lapsen kanssa. (Sirkku Niemelä)


Mihin voin ohjata lasta/nuorta, kun vanhemmat ovat eronneet

Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliiton Taikurikin saa voimansa yleisöltään – projektin aikana on kehitetty käytännön työvälineitä (Taikurisalkku), joiden avulla voidaan lapsen kanssa käsitellä vanhempien eroa. Eroauttamisen tavoitteena on lapsen ikätasolle saattaminen, puhumaan opettaminen eli tilanteiden ja asioiden sanoittaminen sekä lapsen arjen eheyttäminen. Välineitä voidaan käyttää joko yksilötyössä lapsen kanssa tai lapsiryhmässä.
Taikuri –ryhmässä lapsille tarjotaan vertaisryhmässä uusia keinoja ymmärtää vanhempiensa eroa ja välineitä käsitellä sitä.
Vetskari -ryhmässä nuoret saavat vertaistukea ja voivat puhua vanhempien erosta turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä ammattitaitoisten ohjaajien tukemana.
Lisätietoja ryhmistä ja tilaukset:  
http://www.suomenkasper.fi/fi/julkinen/etusivu/

Vankiperhetyö

Vankiperheiden ehkäisevä ja kuntouttava vertaisryhmätoiminnan ja koulutuksen kehittämisprojekti

Projektin aikana on laadittu materiaalia vangin lapsen kohtaamiseksi vertaisryhmässä. Materiaalia on kehitelty perheleirillä vankien lasten kanssa. Ryhmäkeskustelussa ja tehtävien avulla pohditaan seuraavia teemoja: Mitä on elää arkea ilman toista vanhempaa? Kuka joutuu vankilaan? Minun vanhempani, Elämän jana, Elämä tänään ja Sinun kysymyksesi?  Materiaalia voi hyödyntää myös yksilötapaamisissa lasten kanssa. 

Lapsikeskeinen vanhemmuustyöskentely

Miten onnistuu lapsikeskeinen vanhemmuustyöskentely?

Väittämäkortit: erilaista väittämiä ja/tai täydennettäviä lauseita seuraavista aihe-alueista: vanhemmuus, kasvatus ja rajat, erotilanteet ja sijaishuolto. Korttien tarkoituksena on auttaa eläytymään lapsen kokemusmaailmaan tukemalla erilaisten mielipiteiden ja näkemysten esittämistä ja virittämällä keskustelua kyseisistä aihe-alueista. (Pesäpuu)

Vanhemmuuden roolikartta – apuväline keskustelussa vanhemman perustehtävistä, rooleista ja lapsen tarpeista. Eri roolit painottuvat ikävaiheen mukaisesti.

Murkku perheessä –lomake.

Perheen yhdessäolo -lomake.

Löydät lomakkeet Työkalupakin Lomakkeet -sivuilta.
(ks. lisää ikäryhmästä 0-3 –vuotiaat)

WWW-sivuja

Muita www-sivuja joiden kautta löydät tietoa perheestä, vanhemmuudesta, lapsista, parisuhteesta, erosta ja seksuaalisuudesta. Sivuilta löydät keskustelupalstoja ja puhelinpalvelua sekä vanhemmille että lapsille.

http://www.mll.fi/
http://www.vaestoliitto.fi/
http://www.lskl.fi/
http://www.transtukipiste.fi/

Kasvun kumppanit 
THL:n uusi verkkopalvelu: Kasvun kumppanit kokoaa yhteen ja tarjoaa tiivistetysti THL:n lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvää tutkimus- ja kehittämistietoa. Verkkopalvelu on suunnattu lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille. Lisäksi se tarjoaa tukea kuntien sosiaali-, terveys- ja opetustoimen päättäjille.

Työkaluja itsearviointiin

Miten selviydyn murkun kanssa?

Tietoa, tukea ja keinoja vanhempana toimimiseen murrosikäisen kanssa Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilla

Lasten hoito, kasvatus ja vanhemmuus

Mannerheimin lastensuojeluliiton verkkojulkaisuja ja pelejä.
http://www.mll.fi/julkaisut/verkkojulkaisut/

Kartoita parisuhdettasi

Tutustu puolisoosi ja parisuhteeseesi.
http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/

 

< Työkalupakin etusivulle


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje