Kortteja, kirjoja ja oppaita

KORTIT

OH-kortit

Cope, Habitat, Mythos, Persona, Personita, Saga.

Tilaus: Pelastakaa Lapset ry:n verkkokauppa

Kortit

Elämän tärkeät asiat (ETA-kortit), Mun stoori- ja Vahvuuskortit, Väittämäkortit, Avaintarina -tilannekuvat, Ajankäyttöympyrä, Valovoima -peli. Kissan päivät -tunne ja muistipeli, Tunnepantomiimi -kortit, Tunnepyörä -matto, Tunnesäätila -kartta.

Tilaus: Pesäpuu ry:n verkkokauppa

MUITA VÄLINEITÄ

Nukkeperhe + säilytyspussi

12 kpl nukkeja, joita voi käyttää välineenä Tejping -vuoropuhelussa. Leikin avulla lasta autetaan kertomaan elämästään. Tejping on lapsilähtöinen perheterapiaan perustuva työskentelymenetelmä, jota voidaan käyttää lasten vuorovaikutussuhteiden ja ongelmien visualisoimiseen ja ratkomiseen lastensuojelussa. Menetelmästä kertova artikkeli tulee nukkeperheen mukana, jonka avulla voi päästä työskentelyn alkuun.

Tilaus: Pesäpuu ry:n verkkokauppa

KIRJAT JA OPPAAT

Lapsen ja perheen tilanteen kartoitus 

Sosiaalityötä lapsen kanssa Kokemuksia lapsikeskeisen tilannearvion kehittämisestä.

Sari-Anne Ervast ja Hanna Tulensalo. SOCCAn ja Heikki Waris –instituutin julkaisusarja 8/2006.

Jokaisen perhekeskuksen/sosiaalitoimiston tulisi hankkia tämä kirja omaan kirjastoon, josta se on kätevästi sosiaalityöntekijöiden, perhetyöntekijöiden/ohjaajien ja esimiesten saatavilla. Myös muut lasten kanssa työskentelevät tahot hyötyvät teoksesta soveltamalla mallia omaan työhönsä. Teoksessa esitellään lapsikeskeinen tilannearvion malli, esimerkkitapauksia tilannearvion käytöstä asiakastyössä yhteenvetoineen, sekä kehittämisprosessin käsitteitä ja kehittämistyön kaarta eri osallisten näkökulmasta.

Tulosta julkaisu

Kohtaavaa lastensuojelua. Lapsikeskeisen lastensuojelun sosiaalityön tilannearvion käsikirja

Tiina Muukkonen ja Hanna Tulensalo. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2004:1.

Jokaisen sosiaalityöntekijän, perhetyöntekijän ja ohjaajan omaan työhuoneeseen kuuluva tilannearvion aapinen! Käsikirjaan perehtymällä omaksut lastensuojelun tilannearvion mallin vaiheet ja käyttötarkoituksen ja voit alkaa itse toteuttamaan lapsikeskeistä lastensuojelutyötä.

Alkuvaiheen tilannearviointi lastensuojelussa -opas

Aino Kääriäinen 2006. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto.  Tilannearviomallin työvaiheiden ja peruslähtökohtien kuvaus.

BAROfi-haastattelu lastensuojelun alkuarvioinnin työvälineenä

BARO (Basis Raads Onderzoek/ Basic Council Examination) on sosiaalityöhön kehitetty strukturoitu työprosessi ja -väline. Alun perin menetelmä kehitettiin rikoksia tehneiden nuorten elämäntilanteen arviointiin, mutta se soveltuu myös erilaisten muutos- ja nivelvaiheiden tuen tarpeen arviointiin 12–18 -vuotiaiden kohdalla lastensuojelun tarpeen arvioinnissa ja/tai koulun sosiaalityössä (esim. pidemmät koulusta poissaolot).

BARO-käsikirja - Työväline nuorten arviointiin
Helsingin sosiaaliviraston oppaita ja työkirjoja 2008:5

Tutustu käsikirjaan

Mielenterveyden ongelmat ja vanhemman psyykkinen sairastuminen

Miten autan lastani? Opas vanhemmille, joilla on mielenterveyden ongelmia

Tytti Solantaus ja Antonia Ringbom.

Opasvihkosessa puhutaan vanhemman mielenterveyden ongelmien aiheuttamista huolista: huoli lapsista ja lasten tulevaisuudesta, huoli omasta tilanteesta ja vanhemmuudesta. Oppaan avulla vanhempi voi käsitellä omaa sairauttaan, löytää välineitä keskustella sairaudestaan ja sen vaikutuksista perhe-elämään lapsensa kanssa sekä saada tietoa eri tukitoimista.

Tulosta opas

Mikä meidän vanhempia vaivaa? Käsikirja lapsille ja nuorille, joiden äidillä tai isällä on mielenterveyden ongelmia

Tytti Solantaus ja Antonia Ringbom

Opasvihkosessa puhutaan siitä, mitä mielenterveyden ongelmat ovat ja vastataan joihinkin lasten tavallisimpiin kysymyksiin. Opas on tarkoitettu varttuneemmille kouluikäisille ja nuorille ja myös luettavaksi yhdessä vanhempien tai jonkun muun aikuisen kanssa. Alle 12-vuotiaat tarvitsevat tätä opasta lukiessaan aina vanhemman vierelleen.

Tulosta julkaisu

Miten kertoisin lapselle itsemurhasta?

Tuettu suru –projekti. Suomen mielenterveysseura.

Opasvihkosessa avataan sitä, miten lapsi kokee kuoleman ja surun ja miten lapselle voi puhua vaikeasta aiheesta. Oppaassa neuvotaan mistä läheiset voivat saada apua ja tukea.

Tulosta opas

Vanhempien ero

Satulaivan matkassa – sadut lapsen apuna vanhempien erotessa 

Toimittaja Hilkka Ylönen, Kuvitus Antti Valta, Graafinen suunnittelu ja ulkoasu Tanja Holmberg.

Kirjan tarkoituksena on käsitellä satujen avulla vanhempien eroa. Satujen aiheet liittyvät erilaisiin tunteisiin, joita lapsessa saattaa herätä vanhempien erotessa. Kirjassa on satuihin liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä, joiden kautta voidaan peilata satujen herättämiä mielikuvia lapsen omiin tuntemuksiin. Kirja soveltuu lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, vanhemmille ja muille aikuisille, jotka elävät yhdessä lapsen kanssa perheen erotilannetta. Satulaivan matkassa aikuinen ja lapsi voivat yhdessä luoda aivan oman näköisen matkan erosta selviytymiseen.

Tilaus: http://www.suomenkasper.fi

Lapsen elämänhallinta ja selviytyminen haastavista tilanteista

Turvataitoja lapsille. Turvataitokasvatuksen oppimateriaali

Kaija Lajunen, Minna Andell, Leena Jalava, Kaija Kemppainen, Marjo Pakkanen ja Mirja Ylenius-Lehtonen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2005

Turvataitokasvatus ohjaa varautumaan hankaliin tilanteisiin ja tutustuttaa keinoihin selviytyä niistä. Turvataitokasvatuksella vahvistetaan lapsen voimavaroja ja selviytymiskeinoja, taitoja puolustaa itseään ja pitää huolta rajoistaan kiusaamisen, väkivallan, houkuttelun ja ahdistelun tilanteissa. Aihetta voi käsitellä yksilöllisesti tai ryhmässä lasten kanssa.

Tulosta opas

Skidikantti – Lapsen tie objektista subjektiksi

Aila Juvonen

Kirja on tarkoitettu Skidikantti -kurssin oheislukemistoksi tai antamaan
idean siitä, mitä ja miten lapsille voi opettaa itsesuojelua. Tavoitteena on lisätä lapsen elämänhallintaa ja jämäkkyyttä. Koulutuksissa harjoitellaan selviytymistä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa (kaveruus, ryhmässä olo, sosiaalinen viitseliäisyys) ja riskitilanteissa (eksyminen, tulipalo, kiusaaminen, seksuaalinen hyväksikäyttö). Kirjassa kerrotaan jokaisesta teemasta omassa luvussaan, sen jälkeen on esimerkki kurssin ohjelmasta.

Kirja pyrkii valottamaan keskusteluja ja niissä syntyneitä kysymyksiä tavallisimpien esimerkkien avulla. Alkuun päästyään jokainen löytää oman tapansa opettaa ja materiaalia sen tueksi. Useat kirjassa esitetyt harjoitukset ovat vanhoja ja hyväksi koettuja mm. puheen, äänen, ilmaisun, teatterin sekä liikunnan aloilta. Opetuksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että aiheiden käsittely nostaa esiin tunteita ja kysymyksiä.

Lapsi ja tunteet

Ville Vilkastuksen tunneseikkailu

Tiina Holmberg. Pesäpuu ry. 2003.

Tunnetarina pienen Gorillan päivästä, hajonneesta perheestä sekä siitä, mitä tunteet saavat aikaan kehossa. Kuvakirja sydänluukkuineen johdattaa lapset tunnistamaan 10 eri tunnetta ja jakamaan niihin liittyviä omia kokemuksiaan.

Ville Vilkastuksen tarinaan samaistumalla lapsi voi saada kosketuksen myös omiin tukahdutettuihin tunteisiinsa. Kirja soveltuu tunnetyöskentelyyn ja käytettäväksi myös Tunnepyörän kanssa vertaisryhmissä avo- ja sijaishuollossa. Kirjaa voi käyttää myös kouluikäisten lasten vaikeiden tunteiden (lähinnä aggression, pettymyksen tai turhautumisen) työstämisessä esimerkiksi koulupsykologi/kuraattori, ohjaaja tai perhetyöntekijä.

Tilaus: Pesäpuu ry:n verkkokauppa

Peltonen Anne ja Kullberg-Piilola Tarja. Kirjapaja Oy Helsinki 2000.

 1) Tunnetaito-ohjelman tehtäväkirja sisältää 12 teeman kotitehtävät sekä jokaiseen teemaan liittyvän lisätehtävän. Kirjassa on myös värikäs palapeli, muistipeli sekä diplomi. Tunnemuksu-materiaali sopii esikouluun ja alkuopetukseen. Materiaalia voi soveltaa myös perhetyöhön.

2) Tunnemuksu ja mututoukka –tunnetaito-ohjelman avulla lapset opettelevat tunnetaitoja ja empaattisuutta. Tunneasioita käsitellään leikin, sadun, kuvallisen ilmaisun ja draaman keinoin. Ohjelma sisältää 12 kokonaisuutta, joiden avulla lapset tutustuvat erilaisiin tunteisiin ja oppivat käsittelemään, hyväksymään ja ilmaisemaan niitä.

3) Tunnemuksu -kirja on helppolukuinen ja esimerkkien kautta arkipäivässä kiinni oleva. Kirja kannustaa tunnerehellisyyteen eli kertomaan siitä miltä tuntuu. Kirja kannustaa vanhempia tunteiden osoittamiseen ja esimerkkinä olemiseen. Tunteita pohditaan niin lapsen kuin vanhemman näkökulmasta sekä sitä, miltä itsestä ja toisesta tuntuu. Kirja kertoo myös vanhemmuuteen liittyvistä peloista ja tekee niistä ymmärrettäviä. Ikävät ja vaikeatkin tunteet kuuluvat jokaisen elämään ja niiden ilmaisemisen salliminen on tärkeää, jotta tunnerehellisyys voisi säilytä tai muodostua.

Kirja kannustaa tunneherkkyyteen ja empatian kehittämiseen. Kirjaa voi suositella pienten lasten vanhemmille, vaikkakin se käsittelee myös murrosikäisten asioita. Kirjassa nostetaan esille solmukohtia kuten kiusaaminen, sisarkateus tai itsenäistyminen, joista on hyviä ja hauskojakin esimerkkejä. Kirja tuo esiin, että jokaisessa vanhemmassa on riittävät tunnetaidot kunhan ne otetaan käyttöön.

Myös uusperheet on huomioitu omana lukuna kirjassa, josta esimerkkinä seuraava keskustelun pätkä:
Mira: ”Ei kellään voi olla kolmea isää yhtä aikaa!”
Minna: ”Voi olla! Mulla on Heikki-isä, Eetu-isä ja Taivaan Isä!”

Tilaaa Tunnemuksu kirja

Lapsen suru


Minun suruni - Surutyökirja lapsille ja varhaisnuorille

Tuija Holm ja Tuija Turunen. Psykologien kustannus Oy.

Kaksiosainen kirja "Minun Suruni" on tehty oppaaksi ja konkreettiseksi työvälineeksi läheisensä menettäneille lapsille ja varhaisnuorille sekä heidän rinnallaan kulkeville aikuisille. Surutyökirjan avulla lapsi voi nimetä tunteitaan, ymmärtää tuntemuksiaan ja saada vahvistusta oman elämänsä jatkumiseen.

Työkirjan työstämisen voi aloittaa, kun läheisen ihmisen kuolemasta on tunnetasolla tullut totta. Kirjan työstämisestä on hyötyä myös traumaattisen, paikalleen juuttuneen surun käsittelyssä.

Työkirja on päiväkirjanomainen itsenäinen vihko, jota voi täyttää yhdessä turvallisen aikuisen kanssa tai itsenäisesti. Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän hän tarvitsee aikuisen apua. Kaiken ikäiset lapset tarvitsevat aikuisen läsnäoloa, varmuutta siitä, etteivät ole yksin isojen tunteittensa kanssa.

Työkirjaan liittyy myös Aikuisen opas.

Surevan lapsen kanssa

Erkkilä, Jaakko; Holmberg Tiina; Niemelä, Sirkku ja Ylönen, Hilkka (toim). 2003. SMS-Tuotanto Oy.

Kirja on syntynyt asiantuntijoiden yhteistyönä ja kuvaa keinoja, jotka on koettu hyviksi arkipäivän tilanteissa, kun käsittelemme surua ja kuolemaa yhdessä lapsen kanssa. Tutustumme lähemmin mm. musiikin, leikin ja satujen käyttöön suremisessa monien käytännön esimerkkien ja tehtävien avulla. Tekijät kertovat myös, milloin surun satuttama lapsi tarvitsee terapiaa tai muuta ammattiapua. Kirja on ammattiapua.

Tilaus Suomen mielenterveysseuran julkaisut

Surutyö

Poijula Soili. 2002. 

Yhdessä suru on helpompi kantaa

Tuettu suru -projekti ja Suomen mielenterveysseura (toim). 2004. SMS-Tuotanto Oy.

Tilaus: Suomen mielenterveysseuran julkaisut

Ratkaisukeskeistä materiaalia

Ben Furmanin kuvakirjasarjassa Ratkaisutarinoita käsitellään kasvun ongelmia. painajaisia, kiukkukohtauksia, näpistyksiä
Lyhytterapiainstituutti_verkkokauppa

Muksuoppituotteet ym.  Muksuoppi on ratkaisukeskeinen menetelmä, joka auttaa lapsia selviämään ongelmista taitoja oppimalla. Vastuunportaat on Lyhytterapiainstituutin opetushallitukselle tekemä verkkosivusto ja paljon muuta. Kuinka puututaan rakentavasti lasten ja nuorten tekemiin vääryyksiin opettamalla heidät ottamaan vastuu teoistaan.
http://www.kidsskills.org/

Sijoitetuille lapsille

Kun maasta sataa vettä

Tiina Holmberg. Pesäpuu ry 2002.

Satukirjassa käsitellään vanhemman sairastumista psyykkisesti, sijaissisaruutta ja mustasukkaisuutta.

Tunnetarina ketunpoikasesta, joka saa uuden kodin ilvesten kolosta äitiketun sairastuttua mielen sairauteen ja pikkuilveksestä, joka tulee mustasukkaiseksi uudelle tulokkaalle. Se on myös tarina tunteista ja niiden maskeeraamisesta sekä siitä helpotuksesta, jonka asioista puhuminen ja tunteiden ilmaiseminen tuo.

Satukirjan avulla sijoitettu lapsi tai sijaissisarus voi saada kosketuksen omiin tunteisiinsa, jotka liittyvät sijoitetun lapsen kokemusmaailmaan tai sijaissisaruuteen.

Tilaus: Pesäpuu ry:n verkkokauppa

Miuku Pörrönen

Toim. Christine Välivaara, Kirsti Pusa. Pesäpuu ry 2006

Kuvakirja sijoitukseen liittyvien asioiden ja tunteiden työstämiseen lapsen kanssa. Kirja teemoja voi syventää Kissan päivät -pelin sekä Avaintarina -tilannekuvien avulla. Soveltuu päivähoito- ja ala-asteikäisille, kun työntekijä työstää pienen lapsen kanssa hänen sijoitustaan uuteen perheeseen.

Tilaus: Pesäpuu ry:n verkkokauppa

Sijoitettujen lasten vertaisryhmämalli –ohjaajan käsikirja 

Toim. Tiina Holmberg ja Pirjo Hakkarainen Pesäpuu ry 2006

Sisältää taustatietoja ja teoriaa sekä mallin sijoitettujen lasten ja sijaisvanhempien vertaisryhmätoiminnasta (10 ryhmäkertaa). Mukana on neuvoja ryhmien kokoamiseen ja alkuvalmisteluihin sekä yksityiskohtaiset ohjeet ja toimintavinkit molempien erillisten ryhmien vetämiseen. Malli on helposti sovellettavissa myös muihin vertaisryhmiin ja tunnekouluihin. Ideoita voi hyödyntää myös yksilötyöskentelyssä.

Tilaus: Pesäpuu ry:n verkkokauppa

Sijoitettu lapsi tunnepyörässä - menetelmiä ja välineitä lapsilähtöiseen lastensuojeluun

Toim. Christine Välivaara. Pesäpuu ry 2006

Lapsen äänen kuulemiseen liittyvien menetelmien ja välineiden kehittämisprojekti (Norsu 2001-2003) loppuraportissa kuvaillaan hankkeen etenemistä ja lapsilähtöisyyden vaatimuksen heräämistä sosiaalityössä. Julkaisussa pohditaan kuinka lastensuojelu voisi paremmin vastata haavoittavissa olosuhteissa eläneiden lasten tarpeisiin sekä esitellään projektissa kehitetyt sijoitettujen lasten vertaisryhmämalli ja Lupaus lapselle ® -työkalupakki. Raportissa kuvataan myös lasten, sijaisvanhempien sekä työntekijöiden kokemuksia vertaisryhmistä sekä toiminnallisista välineistä.

Tilaus: Pesäpuu ry:n verkkokauppa

Minun kirjani

Pelastakaa lapset ry ja Perhehoitoliitto ry, 2005.

Sijoitetuille ja adoptoiduille lapsille tarkoitettu kansio, joka toimii välineenä oman elämäntarinan ymmärtämiseen ja kokoamiseen.

Tilaus: Pesäpuu ry:n verkkokauppa

Nuoret

Nuorten viestejä vanhemmille

Suomen mielenterveysseura ja Leena Mäkijärvi 2005.

Pieni opas pitää sisällään suuria asioita: nuoret puhuvat omalla äänellään omille vanhemmilleen. He puhuvat erityisesti siitä, miten he toivovat tulevansa kuulluiksi elämänsä tärkeissä asioissa. Oppaan tarkoituksena on tuoda nuorten ääni kuuluville ottaa huomioon nykyajan suuret kasvatukseen sekä nuoriin kohdistuvat paineet, kannustaa vanhempia luottamaan nuoriin ja olla mukana huolissa, joita vanhempana olo voi tuoda tullessaan, mutta lisäksi muistuttaa, että me kaikki olemme joskus olleet nuoria, eikä aikuisen tien löytyminen ole helppoa.

Paukkuvat ovet, lentävät esineet ja kodin täyttävä huuto on totuutta monessa perheessä. Me sanomme tätä kaikkea murrosiäksi ja yritämme vain kestää, vaikka asialle on olemassa myös vaihtoehto. Se on keskustelu ja yhdessä elämänkysymysten keskellä vietetty rauhallinen yhteinen aika. Ei ole nuorta, joka ei pystyisi tähän.

Nuorten kanssa työskenteleville kirjasesta löytyy välineitä perheiden kohtaamiseen, kun huoli liittyy murrosiän tuomiin uusiin haasteisiin perhetilanteessa. Kirjasesta on hyvä poimia esimerkiksi ”huoneentauluja”, joiden virittämänä voi keskustella perheenjäsenten kanssa.

Tulosta opas

Kun perheenjäsen on vankilassa

"Kun perhe lusii" Opas vapaudessa rikostaustaisten henkilöiden ja heidän perheidensä kanssa toimiville

Tarja Sassi, Petra Huhtimo (toim.). Kriminaalihuollon tukisäätiö. Oppaita 1/2006.

Oppaassa käsitellään rangaistusten täytäntöönpanojärjestelmää, elämää ja perhetyötä vankilassa. Oppaassa nostetaan esille myös vangin läheisen huomioiminen, siviilissä asuva perhe ja lapsen näkökulma.

Tulosta opas

Kun lapsen sukupuolen kehitys huolestuttaa

Opasvihkonen lapsen sukupuolen kehityksestä huolestuneille vanhemmille

Joidenkin lasten sukupuoli poikkeaa valtavirrasta. Seta ry:n Transtukipisteen esite opastaa vanhempia ymmärtämään sukupuolen moninaisuutta, auttamaan lastaan ja käsittelemään omia tunteitaan. Katso lisätietoja  http://www.transtukipiste.fi

Transtukipiste kokoaa ja tuottaa tietoa transihmisten sekä heidän läheistensä tarpeita huomioivista hyvistä ammatillisista käytännöistä. Transtukipiste kouluttaa ja konsultoi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

< Työkalupakin etusivulle


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje