rss Lapsen paras - yhdessä enemmän -hankkeen uutisia

10.12.2018 Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen uutiskirje 7/2018 ilmestynyt

Uutiskirjeen aiheina ovat mm. hankkeen tulosten julkaisu Soccan verkkosivuilla, tuloksia esitellyt pop up -tapahtuma ja kiitokset kaikille kehittämiseen osallistuneille.

Lue lisää

 

29.11.2018 Suosituksia maahanmuuttajataustaisten lapsiperheiden kanssa toimiville

Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeessa on koottu suosituksia maahanmuuttajataustaisten lapsiperheiden kanssa toimiville ammattilaisille ja vapaaehtoisille työvälineeksi yksikön toiminnan kehittämistä varten ja osaamisen lisäämiseksi.

Lue lisää

 

27.11.2018 Lape toi sijaishuollon kehittämiseen uudenlaista innostusta

Valtakunnallisilla sijaishuollon päivillä palvelupäällikkö Alli Uusijärvi Helsingistä kiteytti osallistujien ajatuksia toteamalla: ”Lape on saanut aikaan yleisen vapautumisen kehittämiseen”. Lapsen osallisuus ja lapsikeskeisyys olivat päivien teemana Espoossa, jonne kokoontui lähes 150 ammattilaista ympäri Suomea. Päivien aikana esiteltiin Lapen kehittämisen helmiä kaikista maakunnista. Tutkimusperustaisten toimintamallien mallinnus, toimivat työkalut ja uudenlainen yhteistyö rakentavat kestävää muutosta sijaishuollossa.

Lue lisää

 

28.11.2018 Lape päättyy – kehitystyö jatkuu

Hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Lape päättyy tämän vuoden lopulla. Pääkaupunkiseudun päätöstapahtumassa esiteltiin hankkeen tuloksia ja luotiin katseet tulevaisuuteen.

Lue lisää

 

15.11.2018 Uudenmaan perhekeskustoimintamalli valmistunut

Lape Uusimaa on kehittänyt maakunnallisen perhekeskustoimintamallin yhdessä pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Malli huomioi Uudenmaan erityispiirteet, kuten monikulttuuristen ja eroperheiden suuren määrän.

Lue lisää

 

7.11.2018 Lapsen paras – yhdessä enemmän Pop up -tapahtuma 20.11.2018

Lapsen paras – yhdessä enemmän -hanke päättyy vuoden lopussa. Kehittäminen jatkuu kuitenkin vahvana tämänkin jälkeen. Pop up -tapahtumassa esitellään hankkeen saavutuksia ja luodaan katsaus tulevaisuuteen.

Lue lisää

 

1.11.2018 Yhteiset menetelmät pääkaupunkiseudun opiskeluhuoltoon

Pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hanke on kehittänyt yhtenäisiä toimintatapoja ja työvälineitä oppilaiden ja opiskelijoiden ongelmien havaitsemiseksi ja ratkaisemiseksi. Nyt ne on päätetty ottaa käyttöön kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa.

Lue lisää

 

11.10.2018 Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen uutiskirje 6/2018 ilmestynyt

Uutiskirjeessä on tuhti tietopaketti hankkeen saavutuksista ja kutsu päätösseminaariin 20.11. Aiheina muun muassa opiskeluhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö, eroauttamisen palvelut sekä lastensuojelu.

Lue lisää

 

10.10.2018 Uusilla verkkosivuilla nuoret tukevat toisiaan

Vanhempien ero on nykyisin tavallista, mutta se ei tee siitä helpompaa lapsille ja nuorille. Jotta eroa ei tarvitse miettiä yksin, lapsille ja nuorille on avattu vertaistukea tarjoavat verkkosivut 100asiaaerosta. Sivuilla nuoret itse vastaavat toistensa kysymyksiin. Lisäksi vastauksia on kerätty ammattilaisilta.

Lue lisää

 

4.10.2018 Opiskeluhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä kehitetään

Pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen yhteistyötapaamisessa keskusteltiin opiskeluhuollon ja erikoissairaanhoidon sisällöistä ja toimintatavoista. Alustajat olivat yhtä mieltä, että vaikka työnjako on periaatteessa selvä, varsinkin tiedon kulussa on parantamisen varaa.

Lue lisää

 

25.9.2018 Apua eron ongelmiin

Ero on usein vaikeaa molemmille osapuolille sekä heidän läheisilleen. Varsinkin lapset ovat erotilanteessa ymmällään. Monesti he syyttävät suotta itseään tapahtuneesta. Pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen Eron ensiapupiste ja Puhutaan erosta -illat auttavat erotilanteessa olevia vanhempia ja lapsia.

Lue lisää

 

18.9.2017 Lapset puheeksi -menetelmän levittäminen pääkaupunkiseudulla

Lapset puheeksi -menetelmä on yksi pääkaupunkiseudun Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeessa levitettävistä menetelmistä. Espoossa 6.9. järjestetyssä tilaisuudessa kuulimme lisää menetelmästä sitä kokeilleita ja sen kouluttajiksi Lape-hankkeessa koulutetuilta ammattilaisilta Espoossa, Kirkkonummella ja Kauniaisissa. Tilaisuuden tarkoituksena oli myös innostaa menetelmän levittämiseen muuallekin pääkaupunkiseudulle.

Lue lisää

 

13.9.2018 Tukea lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden osaamiselle

Lape-ohjelman lastensuojelun kehittämistyön osana selkiytetään käsitystä lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä tarvittavasta osaamisesta. Lähtökohtana on Sosnetin kuvaus sosiaalityön koulutuksen tuottamasta osaamisesta. Lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä tarvittavan osaamisen määrittelytyöryhmä aloitti toimintansa tällä viikolla, ja sen on tarkoitus saattaa työ valmiiksi tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Lue lisää

 

14.6.2018 Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen uutiskirje 5/2018 ilmestynyt

Aiheina muun muassa OT-tutkimushautomot, koululaisten poissaoloihin puuttumisen malli sekä monitoimijatori.

Lue lisää

 

14.6.2018 OT-tutkimushautomot aloittivat toimintansa

Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittämiskokonaisuus on käynnistänyt kokeilun, jonka tavoitteena on kehittää Osaamis- ja tukikeskusten tutkimusta ja luoda yhteistyötä eri toimijoiden välille. OT-tutkimushautomoiden avulla testataan monialaisen tutkimuksen ideaa ja pohditaan tutkimusaiheita ja rahoituskanavia.

Lue lisää

 

13.6.2018 Monitoimijatorista hyvää palautetta

Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen perhekeskustoimintamallin kehittämiskokonaisuus järjesti tänä keväänä kokeilun, jonka tavoitteena oli lisätä alueen palveluntarjoajien ja asukkaiden yhteydenpitoa. Tuloksena oli monitoimijatori, josta saadut palautteet ovat olleet kannustavia.

Lue lisää

 

12.6.2018 Koululaisten poissaoloihin puuttumiseen yhtenäinen malli

Pääkaupunkiseudun Lapsen paras -hanke on kehittänyt yhtenäisen koululaisten poissaoloihin puuttumisen mallin ja lähtenyt kokeilemaan siihen liittyvää koulukieltäytymiskyselyä. Mallia ja kyselyn käytettävyyttä kehitetään edelleen ammattilaisilta ja asiakkailta saadun palautteen perusteella.

Lue lisää

 

30.5.2018 Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen uutiskirje 4/2018 ilmestynyt

Aiheina muun muassa selvitys vaativan sosiaalityön haasteista, perhekeskusten kehittämistyö, osallisuus opiskeluhuollossa ja eroauttaminen lapsen silmin.

Lue lisää

 

30.5.2018 Perhekeskukset avoimiksi kaikille

Perhekeskusten pitäisi olla avoimia kohtaamispaikkoja, joihin voisi tulla ilman diagnoosia tai suuria ongelmia. Niiden palvelut tulisi suunnata kaikenikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille.

Lue lisää

 

22.5.2018 Selvitys vaativan sosiaalityön haasteista

Pääkaupunkiseudun Lapsen paras -hanke ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat julkaisseet selvityksen, joka tarkastelee lasten ja perheiden kanssa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden kokemuksia ja käsityksiä tilanteista, jotka ovat monimutkaisia ja edellyttävät vaativaa sosiaalityön osaamista.

Lue lisää

 

21.5.2018 Suvi Nurminen kehittämiskoordinaattoriksi

Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen perhekeskuskehittämiskokonaisuuden kehittämissuunnittelija Suvi Nurminen siirtyy kesäkuun alusta hankkeen kehittämiskoordinaattoriksi Piritta Malisen tilalle.

Lue lisää

 

9.5.2018 Lisää osallisuutta opiskeluhuoltoon

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki korostaa oppilaiden ja heidän huoltajiensa osallisuutta, ja laki vaikuttaakin parantaneen yhteisöllistä oppilashuoltoa. Kaikissa koulutusasteissa kehitys ei kuitenkaan ole edennyt samaan tahtiin, ja lisäksi erot kuntien ja yksittäisten oppilaitosten välillä ovat edelleen suuret.

Lue lisää

 

3.5.2018 Kun epänormaalista tulee normaalia

Eroauttaminen lapsen silmin kokosi salin täyteen pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen kehittäjiä yhteiskehittämispäivään 26.4. Koskettavan puheenvuoron kuulimme Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamin Moip-hankkeen esityksessä. Todella harva lapsi tai nuori saa apua mielenterveysomaisena toimimiseen, vaikka he asuvat yhdessä oireilevan vanhemman kanssa.

Lue lisää

 

25.4.2018 Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen uutiskirje 3/2018 ilmestynyt

Aiheina tulevat tapahtumat, dialogisuus monitoimijaisessa yhteistyössä, monitieteellinen tutkimus ja eväitä parisuhteen hoitamiseen.

Lue lisää

 

19.4.2018 Monitieteellinen tutkimus vaatii avointa yhteistyötä

Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen OT-oppimisverkoston tilaisuudessa pohdittiin, minkälaista yhteistoimintaa monitieteellinen tutkimus edellyttää. Päivän tavoitteena oli myös luoda maaperää tulevien osaamis- ja tukikeskusten tutkimustoiminnalle.

Lue lisää

 

18.4.2018 Parisuhde on taitolaji

Parisuhde ei elä pelkästä rakkaudesta, vaan siihen tarvitaan molempien osapuolten panostusta. Parisuhdekeskus Kataja ry, Helsingin kaupunki ja pääkaupunkiseudun Lape-hanke ovat käynnistäneet luentosarjan, jossa setvitään parisuhteen kiemuroita.

Lue lisää

 

13.4.2018 Työvälineitä eri kulttuurien kohtaamiseen

Pääkaupunkiseudun Lapsen paras -hanke on aloittanut yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa verkkokurssin, jossa pyritään lisäämään ammattilaisten osaamista eri kulttuuri- ja uskontotaustaisten lasten, nuorten ja heidän perheittensä kohtaamisessa.

Lue lisää

 

5.4.2018 Dialogisuus syntyy arvostuksesta

Pääkaupunkiseudun Lapsen paras -hanke järjesti yhteiskehittämispäivän teemana Dialogisuus monitoimijaisessa yhteistyössä. Päivän tavoitteena oli vahvistaa yhteistä toimintakulttuuria. Keskustelut käsittelivät dialogia asiakkaan ja ammattilaisen välillä, työntekijän ja esimiehen välillä sekä eri ammattialojen välistä vuoropuhelua. Keskeiseksi tekijäksi nousi avoin, toista kunnioittava suhtautuminen dialogissa.

Lue lisää

 

28.3.2018 Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen uutiskirje 2/2018 on ilmestynyt

Aiheina tulevat tapahtumat (esim. Ero ja eropalvelut lapsen silmin oppimisverkosto 26.4.), kutsu integraatiokummiksi, tietoa perhekeskusten kehittämisen valtakunnallisesta etenemisestä, oppilashuollon oppimisverkoston kuulumisia ja kokemusasiantuntijoiden kokemuksia sijaishuollon arjesta.

Lue lisää

 

26.3.2018 Kohtaamisia sijaishuollon arjessa

Sijaishuollon kokemusasiantuntijat ovat valmistaneet videon, jossa sijoitetun lapsen ja nuoren ongelmia tarkastellaan huumorin keinoin. Video esitettiin sosiaalihuollon ammattilaisille pääkaupunkiseudun Lapsen paras -hankkeen sijaishuollon yhteiskehittämispäivässä Espoossa. Videon esityksen jälkeen ammattilaiset saivat esittää kysymyksiä kokemusasiantuntijoille.

Lue lisää

 

23.3.2018 Lape-hanke luo latua uudistukselle

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Marjaana Pelkonen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Arja Hastrup esittelivät perhekeskuskehittämisen valtakunnallisia linjauksia. Kehittämistyö on ollut tuskallisen hidasta, niin kuin aina, kun suunnitellaan jotain uutta. Ei kuitenkaan rämmitä lumessa, vaan luodaan uutta latua. Paljon on vielä tehtävää, mutta työ jatkuu. Tavoitteena on pysyvä muutos.

Lue lisää

 

14.3.2018 Pelko ja ennakkoluulot estävät usein hakemasta apua

Mannerheimin Lastensuojeluliiton puhelin- ja nettipalvelun yhteydenotoissa näkyvät lasten ja nuorten hätä sekä nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmat. Pelko, ennakkoluulot ja häpeä estävät hakemasta apua. Ammattilaisten kiire, suuri vaihtuvuus ja palveluiden hajanaisuus pahentavat ongelmia.

Lue lisää

 

8.3.2018 Tule mukaan integraatiokummiksi

Haluatko tehdä yhä vaikuttavampaa lasten ja perheiden palveluja? Haluatko onnistua paremmin yhteistyössä muiden kanssa? Tule mukaan integraatiokummiksi. Tutkivan asenteen kehittäminen ja oman työn laadun parantaminen tuovat välittömiä muutoksia asiakastyöhön. Poistamme kitkaa ja pelaamme samaan maaliin. Muutos alkaa meistä – tänään!

Lue lisää

 

7.3.2018 Perheelle varhain annettu tuki keventää lastensuojelutyön kuormittavuutta

Perheille suunnattua varhaista tukea on laajennettava tuntuvasti lisäämällä perhetyötä ja kotipalvelua. Varhainen tuki olisi nostettava ensisijaiseksi, kun päätetään lastensuojelutyön resursseista. Vain näin voidaan vähentää pitkäaikaisen korjaavan työn tarvetta ja hillitä sijaishuollon kustannusten kasvua. Näin toteaa ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja tänään julkaistussa väliarviossaan.

Lue lisää

 

6.3.2018 Opiskeluhuollossa turvallinen toimintaympäristö tärkeää

Lape-opiskeluhuollon toisessa oppimisverkostotilaisuudessa keskusteltiin yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttamisesta. Tilaisuuteen oli kutsuttu alustajiksi aluekuraattori Hannele Kuokkanen Espoosta, johtava koulupsykologi Tuija Harakka Vantaalta sekä kouluterveydenhuollon päällikkö Tuula Salmivaara-Pesonen Helsingistä. He ovat kaikki mukana Lape-muutoshankkeen kehittämistyöryhmissä.

Lue lisää

 

1.3.2018 Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen uutiskirje 1-2018 on ilmestynyt

Aiheina mm. kevään tulevat tapahtumat, OKM:n selvitys sivistystoimen ja sote palveluiden yhteistyöstä tulevassa sotessa, lasten ja kansanedustajien luistelutapahtuma ja THL:n kirjoittajakutsu

Lue lisää

 

28.2.2018 Sivistystoimen ja soten palveluissa tarvitaan syvällistä toimintakulttuurin muutosta

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on julkaissut selvityksen, jolla sivistystoimen ja soten palveluiden lapsi- ja perhelähtöisyys varmistetaan uudistuvassa toimintaympäristössä. Selvityshenkilöiden mukaan tarvitaan toimintakulttuurin syvällistä muutosta, joka mahdollistaa eri ammatinalojen, viranomaisten ja hallinnontasojen verkostomaisen yhteistyön lapsen ja nuoren parhaaksi.

Lue lisää

 

27.2.2018 THL kutsuu asiantuntijoita kirjoittamaan lastensuojelun uudistamisesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee joulukuussa artikkelikokoelman, joka käsittelee lastensuojelun kehittämishaasteita, mahdollisuuksia ja ratkaisuja monitasoisesti. Kirjoittajiksi kutsutaan lastensuojelun kehittäjiä, sosiaalialan ja muiden alojen asiantuntijoita, asiakastyön osaajia, johtoa, kokemusasiantuntijoita ja tutkijoita.

Lue lisää

 

22.2.2018 Lapset tenttasivat kansanedustajia

LAPE-muutosagenttien, Tiina Turkian ja Hanna Tiiringin, tavoitteena on tavata kaikki pääkaupunkiseudun kansanedustajat. Sen sijaan, että olisivat istuneet kokoustamassa, he päättivät järjestää toiminnallisen tapahtuman, johon osallistuisivat kansanedustajien ohella myös lapset.

Lue lisää

 

14.2.2018 Lapset ja kansanedustajat kohtasivat luistelutapahtumassa

Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun Lape-muutosagentit ja Lastensuojelun Keskusliitto järjestivät 12.2.2018 maanantaina luistelutapahtuman, jossa lapset ja nuoret saivat tavata kansanedustajia ja esittää heille kysymyksiä. Paikalla oli myös lapsi- ja perhejärjestöjä yhteisellä asialla tukemassa perheiden hyvinvointia.

Lue lisää

 

9.2.2018 Selvitys: Opiskeluhuollon työntekijöiden antama terapia vähensi merkittävästi nuorten masennusta

HUSin, Espoon kaupungin ja THL:n kokeilu tuoda mielenterveyspalveluja osaksi opiskeluhuoltoa on tuottanut hyviä tuloksia nuorten lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa. Kokeilu osoitti, että kouluissa kyetään hoitamaan nuorten depressiota. Lape-henkinen selvitys on osaa valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa ja hieno osoitus pääkaupunkiseudulla tehtävästä integratiivisesta työstä.

Lue lisää

 

30.1.2018 Kevään 2018 Pääkaupunkiseudun Lape-tapahtumia

Tutustu tapahtumiin verkkosivujemme tapahtumakalenterissa ja merkitse kalenteriisi! Ilmoittautuminen on jo alkanut Dialogisuus monitoimijaisessa yhteistyössä yhteiskehittämispäivään 27.3. ja alkaa ensi viikolla Hyvin integroitu on puoliksi tehty! kehittämispäivään 5.3.

Lue lisää

 

22.1.2018 Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko tutustui Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeeseen ja perhekeskustoimintaan

Ministeri Saarikko kävi tänään tutustumassa Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeeseen ja Itäkadun perhekeskukseen. Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeesta nostimme esille monitoimijaiset foorumit, joilla synnytetään aidosti yhteistä toimintakulttuuria, kokemusasiantuntijoiden tärkeyden ja yhteyden maakunnan kehittämistyöhön: maakunnassa tehdään rakenteita ja Lapessa sisältöjä tulevalle yhteistyölle.

Lue lisää

 

10.1.2018 STM selvittää lastensuojelutyön kuormitusta – taustalla myös pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen selvitystyö

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojalle tehtäväksi vuoden 2018 aikana etsiä ratkaisuja lastensuojelutyön kuormittavuuden vähentämiseen ja laatia ehdotus siirtymiseen kunnallisesta lastensuojelusta ja sijaishuollosta maakuntapohjaiseen vuonna 2020. Alkuvaiheessa arvioidaan lastensuojelun henkilöstön riittävyyttä ja ehdotetaan nopeasti vaikuttavia ratkaisuja lastensuojelutyön kuormittavuuden ja työntekijöiden vaihtuvuuden ongelmiin. Samoin arvioidaan lastensuojelun laatusuositusten toteutumista. Selvityksen taustalla on myös pääkaupunkiseudun Lape-hankkeessa tehty työ.

Lue lisää

 

8.1.2018 Haetaan viestinnän suunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen

Socca hallinnoi Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) pääkaupunkiseudun hanketta, jossa viestinnällä ja tiedottamisella on suuri osuus. Suunnittelijan tehtävänä on LAPE-hankkeen sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen. Lisäksi tehtävä sisältää Soccan muiden hankkeiden viestinnän suunnittelua ja toteuttamista yhdessä Soccan tiedottajan kanssa.

Lue lisää

 

19.12.2017 Lastensuojelun laitoksiin tarkoitettu Yhteisön kokemuspeli nyt pilottikäytössä

Yhteisön kokemuspeli on erityisesti lastensuojelulaitoksiin tarkoitettu uusi lautapeli, jonka avulla lapset, nuoret ja työntekijät voivat keskustella ja arvioida lapsen ja nuoren arkea ja kokemusta omasta elämästään. Nyt pilottikäytössä oleva peli on syntynyt Lape-hankkeen laitoshoidon valtakunnallisesta mallinnusprosessista. Peli on ilmaiseksi ladattavissa verkkosivuiltamme ja toivomme käyttökokemuksia pelistä 28.2.18 mennessä.

Lue lisää

 

20.11.2017 Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeen kuvituskilpailun voittajat

Lapsen oikeuksien päivän kunniaksi julistamme Lapsen paras – yhdessä enemmän hankkeen kuvituskilpailun voittajat. Kilpailuun kutsuttiin mukaan kaikkia pääkaupunkiseudun lapsia ja nuoria kuvittamaan ja visualisoimaan sitä, mikä on lapselle parasta.

Lue lisää

 

12.10.2017 Kuvituskilpailu - Lapsen paras - Yhdessä enemmän

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman pääkaupunkiseudun hanke Lapse paras - yhdessä enemmän järjestää kuvituskilpailun pääkaupunkiseudun lapsille ja nuorille. Kilpailuun osallistuneita töitä käytetään hankkeen viestinnässä.

Lue lisää

 

26.9.2017 Lapsen paras - yhdessä enemmän -uutiskirje 2/2017

Lue pääkaupunkiseudun LAPE-hankkeen viimeisimmät kuulumiset ja tarkista syksyn tapahtumien päivämäärät uutiskirjeestämme!

Lue lisää

 

Sosiaalityöntekijät osallistuivat ahkerasti OT-kyselyyn

LAPE-hankkeessa toteutettiin elo-syyskuussa sosiaalityöntekijöille suunnattu kysely, jossa kartoitettiin työntekijöiden näkemyksiä erityistä osaamista vaativista asiakasryhmistä ja -tilanteista. Kyselyyn saatiin runsaasti vastauksia.

Lue lisää

 

Valtakunnalliset LAPE-päivät Helsingissä - katso tallenteet tilaisuudesta

Valtakunnallisia LAPE-päivät järjestettiin 21.–22.9. Helsingissä.

Lue lisää


Sosiaalityöntekijöiltä kaivataan näkemyksiä OT-keskusten suunnittelun tueksi

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman mukaisten osaamis- ja tukikeskusten suunnittelun tueksi halutaan kartoittaa sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä erityistä osaamista vaativista asiakasryhmistä ja -tilanteista. Vaikuta OT-keskusten suunnitteluun vastaamalla kyselyyn.

Lue lisää

 

Perhekeskus-kehittämiskokonaisuuden kehittämiskoordinaattori vaihtuu

Lapsen paras - yhdessä enemmän -hankkeen Perhekeskus-kehittämiskokonaisuuden uutena kehittämiskoordinaattorina aloittaa Piritta Malinen.

Lue lisää

 

Lapsen paras - yhdessä enemmän -uutiskirje 1/2017

Lue pääkaupunkiseudun LAPE-hankkeen viimeisimmät uutiset ja tarkista tulevan syksyn tärkeät päivämäärät uutiskirjeestämme!

Lue lisää

 

Lapsen paras - yhdessä enemmän -hankkeen aloitusseminaarissa yhdessä tekemisen tunnelmaa

Lapsen paras - yhdessä enemmän -hankkeen aloitusseminaari järjestettiin Heurekassa 12.5. Tilaisuudessa kuultiin monipuolinen kattaus puheenvuoroja pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen toimijoilta, tehtiin kattava katsaus hankkeen tilanteeseen, esiteltiin kaikki hanketyöntekijät ja lisäksi järjestöt pääsivät esittäytymään seminaarin yhteydessä järjestetyssä kumppanuusnäyttelyssä.

Lue lisää

 

19.5.2017 Lastensuojelun erityistason mallinnusraportit julkaistu

Viisi lastensuojelun erityistason raporttia on julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Työpapereita-sarjassa.

Lue lisää

 

Pääkaupunkiseudun lastensuojelun kehittämistyö käyntiin yhteiskehittämispäivässä

Helsingin Allergiatalolla järjestetyssä Lapsen paras -yhdessä enemmän: Lastensuojelun sijaishuollon yhteiskehittämispäivässä käynnistettiin pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen lastensuojelun monialainen kehittämistyö ja pohdittiin yhdessä, miten valtakunnallisia laitoshoidon ja sijaishuollon mallinnuksia voidaan hyödyntää palvelujen kehittämisessä.

Lue lisää

 

18.4.2017 Pääkaupunkiseudun Lape-hankkeen projektipäällikkö valittu

Mette Kontio aloittaa pääkaupunkiseudulla toteutettavan Lapsen paras - yhdessä enemmän -hankkeen projektipäällikkönä toukokuussa.

Lue lisää

 

14.2.2017 Pääkaupunkiseutu lähtee joukolla mukaan lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelmaan Lapeen

Pääkaupunkiseudun kunnat ja HUS sekä joukko alueen järjestöjä ja korkeakouluja lähtee kehittämään lasten ja perheiden palveluja osana hallituksen lasten ja perheiden muutosohjelmaa Lapea. Kehittämistä tehdään laajalla rintamalla ja palveluja kehitetään kuntien ja järjestöjen kanssa. Kehittämisen sisältöalueita ovat perhekeskukset, varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset ja erityispalvelut kuten lastensuojelu.

Lue lisää

 

16.11.2016 Pääkaupunkiseutu haki rahoitusta lasten ja perheiden muutosohjelman Lapen toteuttamiseen

Hankesuunnitelma kattaa lasten ja perheiden palvelujen kehittämistä laajalla rintamalla. Kehittämisen sisältöjä ovat perhekeskustoiminta; varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena, erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen ja toimintakulttuurin muutos.

Lue lisää

 

17.10.2016 Lasten ja perheiden palvelujen kehittämisen helmiä ja tulevia haasteita eri puolilla Suomea

Sosiaalialan osaamiskeskukset eri puolilla Suomea järjestivät oppimisverkostotilaisuuksia, joissa esiteltiin kehittämisen helmiä ja tulevaisuuden haasteita. Tilaisuudet olivat osa valtakunnallista Lape-muutosohjelmaa.

Lue lisää

 

27.9.2016 Perheiden, nuorten ja lasten toiveita pääkaupunkiseudun hankesuunnittelun tueksi sekä kutsu yhteistyökumppaneille

Pääkaupunkiseudulla valmistellaan hankehakemusta, jossa kehitetään lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palveluita, lisätään hyvinvointia varhaiskasvatuksessa ja kouluissa sekä kehitetään yhdessä tekemistä erityispalvelujen kanssa. Hankehakemus on osa hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPEa).

Lue lisää

 

23.9.2016 Pääkaupunkiseutu valmistelee pilottihakemusta Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) -kärkihankkeessa tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Palvelujen painopistettä siirretään kaikille yhteisiin ja ehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Pääkaupunkiseudulla valmistellaan Lape pilottihakemusta, joka keskittyy matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen eli perhekeskustoimintamalliin ja varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten ottamiseen mukaan lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukemiseen. Suunnittelumme keskittyy matalan kynnyksen palveluiden kehittämiseen, mutta huomioimme myös yhdessä tekemisen näihin kytkeytyvien erityis- ja vaativan tason palvelujen kanssa.

Lue lisää

 


Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje