rss GeroMetron kyydissä

Tässä blogissa haluamme jakaa matalalla kynnyksellä Pääkaupunkiseudun ikäihmisten palvelujen kehittämisverkostossa GeroMetrossa syntyneitä ajatuksia ja oivalluksia. Blogissa esitellään eri puolilla pääkaupunkiseutua toimivien kehittäjäryhmien kokeiluja, niistä syntyneitä ajatuksia sekä opiskelijoiden opinnäytetöiden antia.

7.12.2018 8.50Etäkuntoutus – kuntoutusta yksin ja yhdessä Kirsi Ikonen-Ranne

Etänä toteutettu kuntoutus merkitsee ikääntyneelle muutakin kuin ohjattua kotijumppaa. Metropolia AMK:n geronomiopiskelijoiden tekemästä opinnäytetyöstä selviää, että se tarjoaa mahdollisuuden aktiiviseen ryhmätoimintaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Etäkuntoutus koetaan mukavaksi ja helpoksi tavaksi osallistua kuntoutukseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


29.11.2018 8.27Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimina osallistuminen ja osallistaminen Päivi Lahtinen

Työhyvinvointimittauksia tehdään monissa työyhteisöissä, mutta jääkö niistä saatava hyöty vähäiseksi tai tulokset pölyttymään sähköpostien syövereihin? Mittaustulosten pohtiminen yhdessä työntekijöiden kanssa on avain työhyvinvoinnin kehittämiseen. Metropolian geronomiopiskelijat pohtivat työhyvinvointia ja sen kehittämistä Espoon kaupungille tekemässään opinnäytetyössä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.10.2018 15.28Ikäihmisten ruokapalvelut tulevaisuudessa Mirja Selväntö

Yhteiskuntamme ja palvelut muuttuvat jatkuvasti hurjaa vauhtia, ikääntyneiden määrä kasvaa ja kotona olisi pärjättävä mahdollisimman pitkään. Yhtenä kotona pärjäämistä tukevana tekijänä on ruokahuollon järjestäminen ja toimivuus, myös silloin kun oma toimintakyky alkaa heikentyä. Mitä ikäihmiset ajattelevat ruokahuollostaan?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.7.2018 11.35Mikä auttaisi ikääntyneiden yksinäisyyteen? Meri Pekkanen

Ikääntyneiden kokema yksinäisyys on kasvava ongelma. Tutkimusten perusteella tiedetään, että yksinäisyys on paitsi kurjaa, myös vakava riski terveydelle. Riittämätön sosiaalinen tuki yhdistyy esimerkiksi vuonna 2010 julkaistun, yhteensä 308 849 osallistujan tiedot käsittäneen meta-analyysin mukaan 50% suurempaan kuolleisuusriskiin verrattuna ihmisiin, joilla on vahvempi sosiaalinen tukiverkosto (Holt-Lunstad, Smith & Layton; 2010).

 

yhdessä

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.6.2018 11.11Asiakkaan ääni kuuluviin kuntoutustavoitteiden asettamisessa Mira Määttä

GeroMetron ’Kotona tapahtuvan kuntoutumisen mallin’ päätösseminaari pidettiin 6.6.2018. Useissa puheenvuoroissa nousi esiin se, miten keskeisessä roolissa asiakkaan itse määrittelemät kuntoutuksen tavoitteet ovat.

mira blogi kuva 3

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.3.2018 11.22Maali näkyy Meri Pekkanen

Pääkaupunkiseudun GeroMetro-verkoston kotona kuntoutumisen mallin kehittäminen on edennyt niin pitkälle, että maali vähitellen näkyy. Juuri nyt kunnat kirjoittavat kuvauksia kehittämistehtävistään, ja täällä Soccassa kokoamme kauden aikana työstettyä materiaalia yhteen ja yritämme muokata sitä sellaiseen muotoon, että se hyödyttäisi sekä ikäihmisiä, heidän lähiverkostoaan että työntekijöitä.

verkosto

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.3.2018 10.30Teknologia - mahdollisuuksia ja uhkakuvia Kaisa Sjöholm

Keskustelussa ikääntyneiden määrän vauhdikkaasta kasvusta väläytellään aika ajoin villejäkin visioita esimerkiksi robottiteknologian tarjoamista ratkaisuista vanhusten palveluissa. Selvää on, että tarvitaan kekseliäisyyttä ja uusia tapoja, jotta pystymme tarjoamaan tarvittavat palvelut kaikille ikääntyneille asiakkaille. Etäpalvelut kotihoidon ja kuntoutuksen osana ovat jo tätä päivää, robotit hoitajia avustamassa ehkä huomista.


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.3.2018 16.33Kehittyvä vanhustyö -messujen satoa, osa 2 Kaisa Sjöholm, opiskelija

Kehittyvä vanhustyö -messuilla fysioterapeutti ja kinestetiikkakouluttaja Raimo Lappalainen puhui haastavista asiakastilanteista ja Henkka Hyppönen peloista ja niiden kohtaamisesta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.2.2018Kehittyvä vanhustyö -messujen satoa, osa 1 Kaisa Sjöholm, opiskelija

Finlandiatalo kuhisi 13.2. vanhustyön ammattilaisista, näytteilleasettajista ja tulevista ammattilaisista eli meistä opiskelijoista. Opintojen loppuvaihetta rämpivälle goronomiopiskelijalle messut tarjosivat ajatuksia herättävien esitysten lisäksi kutkuttavaa tunnetta siitä, mitä kaikkea vanhustyö tarkoittaa ja miten se tulevaisuudessa meidät työllistää. Tässä kirjoituksessa sote-uudistuksen tuulia ja kunnan roolia hyvinvoinnin edistämisessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.1.2018 13.36Tanskan opintomatkan osat 1-7 Tiina Autio ja Meri Pekkarinen

Lokakuisesta opintomatkasta Tanskaan riitti asiaa seitsemään blogikirjoitukseen, eikä ihme, sillä reissu herätti paljon ajatuksia ja antoi ideoita. Monta tuumaa on jo viety käytäntöön ja työpaikoille keskusteluihin, ja kotimainen koko ajan etenevä sote pitää mielessä myös tanskalaisen näkökulman uudistamiseen.Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.1.2018 18.46Tanskan opintomatka osa 7: Palvelut lähemmäs ihmistä Tiina Autio ja Meri Pekkanen

Tanskan matkamme käynnistyi vierailulla KL:ään (Local Government Denmark), joka on kuntia edustava, Suomen Kuntaliiton tapainen organisaatio, jonka jäseninä ovat kaikki 98 Tanskan kuntaa. Valitsimme kyseisen kohteen, koska matkallelähtijöillä oli toive päästä kuulemaan ja peilaamaan Tanskassa toteutetun suuren kuntamuutoksen kokemuksia omassa maassamme käynnissä oleviin sote-muutoksiin. Kuulimme kaksi puheenvuoroa, joista ensimmäisessä Kalle Syberg Kjær kertoi vuonna 2007 käynnistyneestä paikallisen hallinnon reformista, ja toisessa Jacob Meller Jacobsen ikäihmisten kunnallisten palveluiden muutoksista ja haasteista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.1.2018 12.34Palveluviidakko vie voimat paljon palveluita tarvitsevalta Tiina Autio ja Meri Pekkanen

Kaks – Kunnallisalan kehittämissäätiön tuore julkaisu ”Paljon sote-palveluita tarvitsevat ihmiset keskiöön” nostaa esille mm. vaikeissa elämäntilanteissa elävien ihmisten kohtaamiseen liittyvän tunnekuorman sekä sote-palveluiden käyttöön liittyvän seurannan ja aidon integraation merkityksen. 


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.1.2018 10.18Tanskan opintomatka osa 6: Tanskan vanhusneuvostot Marianne Ekholm ja Anja Kahanpää

Vuodesta 1990 toiminnassa olleiden Tanskan vanhusneuvostojen (Senior City Councils, SSC) jäsenet ovat yli 60-vuotiaita, aktiivisia ja osallistuvia. Vanhusneuvoston jäsenistä noin puolet ovat naisia ja puolet miehiä. Jäsenet ylläpitävät jatkuvaa dialogia päättäjiin ikäihmisiä koskevissa asioissa ja niiden kehittämisessä. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.12.2017 12.19Digitaalisuuden sosiaalinen ulottuvuus ja ikäerityinen näkökulma Meri Pekkanen

GeroMetron ja Laurean Yhdessä terveempi Uusimaa -hankkeen kanssa yhteistyössä järjestetty digitaalisten palveluiden seminaari ylitti odotukset; puheenvuorot Apotista, Ikäihmiset ja omaishoito -kärkihankkeen kokonaisarkkitehtuurista, Terveyskylän esittely ja järjestöjen haastatteluiden tulokset muodostivat monitasoisen kokonaiskuvan tämän hetken tilanteesta.

Laurea 1
Jukka Lähesmaa, STM:n I&O-hanke.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.12.2017 10.56Tanskan opintomatka osa 5: Svendborgin muistikylä Gun-Lis Wollsten ja Tiina Paalanen

Kupla

Toiveet ovat suuret. Haluan itse pärjätä.

Kun vertaa Tanskan ja Suomen ajatusmaailmaa kosken ikäihmisen itsenäistä kotona elämistä niin huomaa suuria eroja. Tanskassa suhtautuminen ihmiseen/yksilöön on erittäin inhimillinen. Kaikki lähtee henkilön omasta näkemyksestä ja tarpeesta ja sen mukaan toteutetaan tarvittava apu ja tuki.

Hyvänä esimerkkinä on Bryghuset, Svendborg Demensby.Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.12.2017 9.00Etäkuntoutus Vantaalla - iloa ja haasteita Tuula Lento-Hukkinen ja Heidi Lindström

Noin vuosi sitten tapasin ikääntyneen asiakkaan, jonka luona kävin ohjaamassa arjessa selviytymistä sairaalajakson jälkeen. Ensimmäisellä käynnillä hänen suurin huolensa porraskävelyn sujumisen lisäksi oli päivitysten lataaminen kannettavaan tietokoneeseen. Uutta aikaa sopiessamme hän kaivoi esille älykännykän, minä paperikalenterin ja kynän. ''Teillä on vielä nuo vanhat konstit'', hän tokaisi, ja tallensi tärisevillä sormilla seuraavan ajan kännykän muistiin.

etäkuntoutus
Kuva asiakkaan luvalla

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.11.2017 8.47Penkki - ikäihmisten hyvinvoinnin edistäjä Jaana Auer ja Maarit Tupitsa

                                              

Houkutteleeko lähiympäristösi lähtemään ulos ja kävelylle? Löytyykö reitin varrelta penkkejä? Oletko ajatellut, että penkki voi lisätä hyvinvointia?

Yhden hengen puistotuoli
Yhden hengen puistotuoli

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


23.11.2017 12.00Lyhytaikaishoidossa yhä hauraampia vanhuksia Anne Eronen ja Tanja Tähti

Kuvittele tilanne, jossa oma isäsi olisi hyvin iäkäs ja muistisairas sekä omaishoitajana toimiva äitisi olisi uupumisen rajoilla. Millaista apua he kaipaisivat? Olisiko heidän helppoa pyytää apua ulkopuolisilta? Miten vaikeaa äidillesi olisi viedä isäsi ensimäistä kertaa lyhytaikaishoitoon omaishoitajan vapaan ajaksi? Millaisia toiveita yli 50 vuotta yhdessä olleella parilla olisi hoidon suhteen?

old

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


21.11.2017 8.34Tanskan opintomatka osa 4: Kotikuntoutus tanskalaisittain Sirpa Impinen & muut Helsingin osallistujat

Opintomatkan ensimmäisenä päivänä kuulimme VIVE:n Pia Kürstein Kjellbergin erinomaisen luennon. Luennon aikana käytiin läpi yhden kunnan kotihoidon kehittämisprosessia, joka oli johtanut toimivan kotikuntoutusmallin syntymiseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


14.11.2017 10.18Tanskan opintomatka osa 3: Vapaaehtoistoimintaan osallistuu 40% väestöstä Outi Iharvaara, Päivi Keskinen, Tuula Lento-Hukkinen, Jonas Remahl ja Kaisu Kohola

Kupla

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.11.2017 8.06Kuntien vanhuspalvelut eivät tavoita ikääntyneitä viittomakielisiä Jaana Auer

Kuntien palvelut on tarkoitettu kaikille asukkaille, mutta käytännössä viittomakieliset ikääntyneet jäävät helposti niiden ulkopuolelle. Kenen vastuulle viittomakielisen ikäihmisen palvelujen koordinointi ja järjestäminen kuuluvat? Tällä hetkellä viittomakielinen ikäihminen turvautuu usein omaisiin, jos niitä on, tai kolmannen sektorin tarjoamiin palveluihin. Viittomakieliset ikäihmiset itse eivät ota yhteyttä vanhuspalveluihin saadakseen palvelutarpeen arviointia. Tämä voi johtua viittomakielellä saadun tiedon puutteesta, peloista kuulevia kohtaan, kyvyttömyydestä käyttää tulkkia tai yhteyden ottamisen vaikeudesta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.11.2017 13.02Tanskan opintomatka osa 2: Odensen kotikuntoutusmalli Raija Hietikko ja Katja Suursalmi


Tanskassa on siirrytty uudelle polulle kuntoutuksessa, Aito asiakaslähtöisyys.”

GeroMetron Tanskan matkalla (25. -27.10.2017) saimme kolmena päivänä tutustua erilaisiin näkökulmiin ikääntyneiden palveluiden järjestämisessä ja toteuttamisessa. Ykkösjuttu ja yksi tärkeimmistä kotiin vietävistä terveisistä oli mielestämme  Odensessa käytössä oleva Karen Vintenin esittelemä asiakaslähtöinen kuntoutusmalli.

”Olen aikuinen, päätän itse minua koskevista asioista ja säilytän itsenäisyyteni!”

Karen

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.11.2017 13.38GeroMetro Tanskassa – skandinaavinen opintomatka sai käyttökelpoista saalista

GeroMetron matka Tanskaan lähti halusta perehtyä muiden maiden inspiroiviin ja edistyksellisiin vanhustenhuollon käytäntöihin. Tanska tuntui sopivalta kohteelta mm. sen vuoksi, että siellä toteutettiin sote-uudistus vuonna 2008, ja sen onnistuminen kiinnosti kotimaisen sote-uudistuksen kynnyksellä. Tanska on myös tunnettu asukaslähtöisyydestään, mikä näkyi opintomatkallakin lähes kaikissa puheenvuoroissa. Keskustelua ja kehittämistyötä ei määritä asiakas-/palveluntarjoaja-asetelma, vaan palveluidenkäyttäjät ovat asukkaita kuten kehittäjätkin.

Gerokätköilijät


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.10.2017 13.13Ihmisiltä ihmisille Meri Pekkanen


Aloitin työt GeroMetrossa kolme viikkoa sitten, ja olen päässyt sisään kuntoutuksen kehittämisverkoston toimintaan osallistumalla tilaisuuksiin, projekti- ja ohjausryhmien tapaamisiin, ohjattuihin työpajoihin sekä käymällä keskusteluja ja perehtymällä materiaaleihin. GeroMetron eteneminen näyttäytyy systemaattisena ja näyttöön nojaavana. GeroMetron tämän kauden tavoite rakentaa pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen kotona kuntoutumisen malli on innostava.


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.5.2017 8.59Postia Hollannista Ruth Keyriläinen

Hollannissa postin liiketoiminta laajenee sosiaali- ja terveysalalle aivan, kuten muissakin Euroopan maissa. Esimerkiksi Suomessa Posti toteuttaa yhdessä Kirkkonummen kunnan kotihoidon kanssa kolmen kuukauden mittaisen ”Voimaantuneena arjessa” -pilotin, jossa testataan Postin yhteistyötä kotihoidon kanssa. Geronomiopiskelijana minulla oli mahdollisuus haastatella Amsterdamin innovaatiokeskuksessa postin liiketoiminnan kehityspäällikkö Rozemarijn de Fejteriä. Hän kertoi paikallisen postin sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden visioista ja jo toteutetuista projekteista. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.5.2017 15.07Arjen pienet tarpeet esteenä kotona pärjäämiselle? Tiina Autio

GeroMetron tutustumismatkalla Ruotsiin tutustuimme palveluun, jota kutsutaan kotitalkkariksi (fixartjänst). Kyseessä on kunnan palvelu, jossa on huomioitu erityisesti ennaltaehkäisevä näkökulma. Tämän kaltaisten matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen on tärkeää, kun mietimme, miten edistää ikäihmisen mahdollisuuksia asua omassa kodissaan.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.4.2017Asiakkaat tyytyväisiä etäkuntoutuskokeiluihin Helsingissä Sirpa Impinen ja Leena Moisio

Lännen palvelualueella Helsingissä kehitetään etäkuntoutusta. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palveluun, vaikka joitakin teknisiä ongelmia on vielä ratkaisematta. Toiveena on laajentaa etäkuntoutusta fyysistä toimintakykyä tukevista ryhmistä myös sosiaalista tukea tarvitsevien ryhmiin. Kehittäjäryhmässä tehdään kuntarajat ylittävää yhteistyötä kun Vantaan edustaja on ryhmässä mukana.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.3.2017Opiskelijan pohdintoja - Muistikuntoutujan mielen hyvinvointi ja mielialan mittaaminen Leena Lähteenoja-Berg

Geronomin opinnäytetyössä selvitin muistikuntoutujan mielialaa kuntouttavan päivätoimintajakson aikana omaishoitajan havaintojen perusteella. Samalla etsin mielialan mittaamiseen sopivaa mittaria ja kysyin omaishoitajilta kokemuksia siitä, miten omaishoidettavien mieliala vaikutti pariskunnan yhteiseen arkeen ja omaishoitajien jaksamisen kokemuksiin. Yhteistyökumppanina toimi Vantaan vanhus- ja vammaispalveluiden ennaltaehkäiseviin avopalveluihin kuuluva kuntouttava päivätoiminta ja opinnäytetyö  oli osa Vantaan GeroMetro kehittämistä. Tulokset olivat sekä mielenkiintoisia että ristiriitaisia. Varmaa kuitenkin on, että aiheesta kaivataan kipeästi lisää tutkimusta. Mielen hyvinvointi kuuluu kaikille!

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.2.2017 16.48GeroMetron kehittäminen alkaa – kehittämistehtäviä täsmennetään ja työpajoja suunnitellaan Tiina Autio ja Tiina Soukiala

GeroMetro-verkoston toisen kehittämiskauden 2016–2018 organisoituminen on hyvässä vauhdissa. Mukaan kehittämiseen ovat lähteneet aiempien kuntakumppaniemme Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten lisäksi myös Kirkkonummi ja Kerava. Tuemme ikäihmisten kotona asumista ja kiinnitämme erityisesti huomiota hyvän kotona tapahtuvan kuntoutuksen antamiin mahdollisuuksiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.1.2017 8.36GeroMetron uudet tuulet - kotona tapahtuva kuntoutus Tiina Autio ja Tiina Soukiala

GeroMetro-verkoston uudella kehittämiskaudella lähdemme tukemaan ikäihmisten kotona asumista ja kiinnitämme erityisesti huomiota kotona tapahtuvan kuntoutuksen antamiin mahdollisuuksiin. Kuntouksella voi parantaa ikäihmisen hyvinvointia arjessa ja selviytymistä arjen haasteista - ja mitä yksilöllisempää kuntoutus on, sitä paremmin ikäihminen voi elää omannäköistään arkea. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.9.2016 12.40Kokemuksen äänellä miesten omaishoitajaryhmässä

Vertaisryhmässä tunnetusti jaetaan kokemuksia, tietoa ja syviäkin tunteita samanhenkisessä seurassa. Mutta mitä tämä on käytännössä? Kävin tapaamassa jo jonkin aikaa tuntemaani omaishoidon kokemusasiantuntija Hannu Koivulaa, joka omalla tarinallaan avaa miesomaishoitajaryhmässä käsiteltäviä asioita ja niiden merkitystä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.6.2016 9.00”Kaaoksesta selkeyteen” - Helsingissä kehitettiin sosiaalityöntekijöiden välistä yhteistyötä

Aloitimme kehittämistyömme ”Muistisairas sujuvasti saattaen sosiaalityössä” monin tavoittein: piti parantaa tiedonkulkua eri yksiköiden välillä, selkeyttää työnjakoa ja karsia päällekkäistä työtä. Tavoittelimme selkeää asiakasprosessikuvausta ja prosessien läpinäkyväksi tekemistä. Mielessämme oli myös tunnistaa hyviä käytäntöjä ja jopa luoda uusia toimintamalleja, ja mitä vielä… Kuulostaako tutulta, useita suuria tavoitteita ja vain vähän aikaa?

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.6.2016 13.17Sinilinnun päivätoimintaan haku hoituu kuin siivillä!

Lennokkaan otsikon innoittajana ei ole suinkaan lähestyvä kesä ja kirjekyyhkyt, vaan päivätoiminnan, kotihoidon ja sosiaali- ja lähityön työntekijöiden oivallukset siitä, miten käytäntöjä kehittämällä asiakas saa haun päivätoimintaan hetkessä vireille.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.6.2016 9.00Vantaan päivätoiminnassa otettiin käyttöön muistisairaille räätälöity arviointityökalu

Tiesitkö että kaikkein muistisairaimmat päivätoiminnan asiakkaat voivat saada jopa täydet pisteet jostakin psyykkisen hyvinvoinnin mittarista? Näinkin onnellisia tuloksia on mahdollista saada, kun Simonkylän päivätoimintakeskuksen työntekijät testailivat erilaisia mittareita. Mainitussa tapauksessa todettiin, että muistisairaalla ei välttämättä ole sairauden tunnetta ja kaikki on hyvin. Lopulta kuitenkin löytyi pätevänoloinen menetelmä muistisairaiden päivätoiminnan vaikuttavuuden arviointiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.5.2016 8.00Ovia omaishoitajan arkeen – Vantaan kaupunki tarjoaa omaishoitajille valmennusta yhdessä Polli ry:n kanssa

OVET-valmennusmalli omaistaan tai läheistään hoitaville on Vantaan kaupungin ja Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry:n POLLIn omaishoidon kehittämisen yhteinen tehtävä GeroMetro-verkostossa. Tavoitteena on ennaltaehkäisevän omaishoidon tukemisen mallin juurruttaminen ja tuominen Vantaalle, toivomme tulevaisuudessa että kaikki omaishoivan alkuvaiheessa olevat kävisivät valmennuksessa. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.5.2016 11.18Graduntekijän mietteitä - Miten ikäihmisen subjektiivista kokemusta yksinäisyydestä pitäisi lähestyä?

Yksinäisyys on sosiaalinen ongelma, joka koskettaa myös monia ikäihmisiä ja meillä on velvollisuus puuttua yksinäisyyteen. Yksinäisyys on yleensä kielteinen, jopa häpeällinen kokemus, eikä sitä välttämättä osata edes pukea sanoiksi. Suora kysymys: Oletteko yksinäinen? ei aina anna oikeaa kuvaa ikäihmisen tilanteesta. Tarvitaan välineitä yksinäisyyden tunnistamiseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.4.2016 9.00Yhteistyöllä tietotulppia auki päiväsairaalan ja kotihoidon välillä

”Mä olen kuule käynyt niin monessa testissä, pojan kanssa ja yksinäänkin. Täällä päiväsairaalassa, Simonkylässä, terveysasemalla ... toi muisti ei kerta kaikkiaan pysy mukana!”

Katriinan päiväsairaalan potilaan epätietoiseen oloon voivat aika ajoin yhtyä myös hoitajat selvittäessään mitä tietoa uusien potilaiden toimintakyvystä on jo olemassa. Syntyi ajatus yhteistyön tiivistämisestä Martinlaakson kotihoidon kanssa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.4.2016 9.00Arkikuntoutuksella ihmisten ilmoille Kauniaisissa

Laitos- tai kotikuntoutuksesta olenkin jo kuullut, mutta arkikuntoutus? Jotain uutta kulmaa kuntoutukseen? Projektipäällikkö Minna Koskisen mukaan arkikuntoutuksessa lähdetään nimensä mukaisesti hyvin arkisista asioista: mitä tukea tarvitset, että pääset ihmisten ilmoille elämään oman näköistä elämää rajoitteista riippumatta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.3.2016 9.41Muistisairaille miehille oma ryhmä Vantaalla

Hakunilan päivätoimintakeskuksessa lähdettiin vahvistamaan miesnäkökulmaa muistisairaiden ryhmätoiminnassa. Aiemmissa ryhmissä on ollut enimmäkseen naisia, mutta nyt miehet saivat oman ryhmän. Ensimmäiseen ryhmään osallistui lievästi muistisairaita asiakkaita, joiden ryhmäytyminen onnistui erinomaisen hyvin. Toinen ryhmä olikin jo haasteellisempi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.3.2016 13.24Mitä sosiaalityöstä näkyi ”Käsipeilissä”?

”Työntekijänä opin, että aina ratkaisukeskeinen sosiaalityö ei ole tarpeen asiakkaan auttamiseksi, vaan psykososiaalisella työllä eli kuuntelulla ja kohtaamisella sekä ajan antamisella voi auttaa asiakasta.” - työntekijän kommentti käsipeiliin pohjautuen

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.2.2016 13.14Itsemääräämisoikeus on jokaisen arkea

- Kuinka moni on jo laatinut oman edunvalvontavaltuutuksen? Entä hoitotahdon? Kovin montaa kättä ei noussut ilmaan Edunvalvontavaltuus ry:n puheenjohtajan Vesa Anttilan esittämiin kysymyksiin. Sairastuminen voi silti yllättää kenet tahansa.

Itsemääräämisoikeutta ei tarvitse menettää, vaikka kyky ilmaista sitä heikkenisikin. Tämän voi varmistaa parhaiten hoitamalla edunvalvontavaltuutuksen ja hoitotahdon ajoissa kuntoon. Vinkkejä saa Helsingin GeroMetron kehittäjäryhmän tulossa olevasta esitteestä ja oppaasta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.2.2016 12.07Kotikonsepti tukee omaishoitajia Vantaalla

”On tärkeää miettiä yhdessä, mitkä ovat ne asiat, joiden kotona pitää olla kunnossa ja miten kuntoutumisjaksoilla voimme tukea kotona asumista. ”  Tähän kättä pidemmäksi tehtiin visuaalinen työkalu, jolla kartoitetaan kuntoutujan ja omaishoitajan arkea ja avuntarvetta.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.1.2016 14.35GeroMetron kokeilujen helmiä – Muistisairaan hoitopolku julisteeksi Vantaalla

Mitä tutkimuksia tarvitaan kun tehdään lähete asiakkaalle, jolla epäillään muistisairautta?  Tämä kysymys synnytti idean muistisairaan hoitopolun selkeyttämisestä ja kuvaamisesta Vantaalla. Tavallista oli, että geriatrisen vastaanoton piti pyytää terveysasemalta täydennyksiä puutteellisiin tietoihin ennen kuin geriatri pystyi käsittelemään lähetteen.

Niinpä päätettiin tehdä muistisairaan asiakkaan hoidon etenemisestä selkeä, yhdellä silmäyksellä hahmotettava kuvaus, josta selviää oleelliset tiedot eri vaiheiden toimenpiteistä ja toimijoista. Näin voidaan tarjota asiakkaalle sujuvampaa palvelua ja helpottaa ammattilaisten työtä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.11.2015 10.00GeroMetron kokeilujen helmiä – Espoon Nopsassa ikäihmisen asiat hoitoon heti ensikontaktista

”Tästä asiasta minä olen jankuttanut vuosikausia, että pitäisi olla yksi piste, jonka kaikki tietävät ihan samalla tavalla kuin yksykskakkosen. Jotta he voivat soittaa sinne tai olla muutoin yhteydessä ja jossa osataan antaa vastauksia. Eihän palvelujen tarvitsijan tarvitse tietää eikä hän voi tietää kuka nyt juuri on se oikea.”

Olli Männikkö, Espoon vanhusneuvoston puheenjohtaja

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.11.2015 18.01GeroMetron kokeilujen helmiä – Vapaaehtoisen saattajan matkassa Kinaporin Kipinä-ryhmään

”No, kyllähän se on turvallisempaa mennä saattajan kanssa, mutta kyllä minä yksinkin selviän, kunhan oikein pahalle päälle otan! Kato mää oon niin sisukas, ja jos kaatuilee, niin nousee ylös ja sillä hyvä. En minä halua olla kenellekään vaivaksi enkä mää oo vielä niin vaivane, et mua tarttee holhota.” Pauli, 84 v.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


14.10.2015 13.56Graduntekijän mietteitä – ”Mikä se sellainen palvelukeskus edes on?”

Opiskelija Anna Porko

Laajasalon kotihoidon asiakkaat ovat parrasvaloissa: Pääkaupunkiseudun ikäihmisten palveluiden kehittämisverkoston GeroMetron kehittämistyö pyrkii viemään palvelukeskustoimintaa heille kotiin tai houkuttelemaan liikkuvaisempia ikäihmisiä käymään palvelukeskuksessa. Tässä tekstissä pohdin jälkimmäistä eli miten saadaan tai mikä estää ihmisiä käymästä palvelukeskuksessa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.10.2015 9.00GeroMetron kokeilujen helmiä – Päivätoiminnan ja kotihoidon yhteiset toimintamallit kotona asumisen tukemiseksi

Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa ja eteläisessä kotihoidossa lähdettiin GeroMetron myötä yhdessä pohtimaan, miten ikäihmisiä voisi auttaa asumaan kotona mahdollisimman pitkään -  näkökulmana ”Miten onnistumme yhdessä”. Päädyimme vahvistamaan päivätoiminnan ja kotihoidon yhteistyötä yhteisten prosessien kehittämisellä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.10.2015 15.18Opiskelijan mietteitä - Osallisuus on väylä kumppanuuteen

Opiskelija Sari Mutka

Pohdin sosiaalityön opintoihini kuuluvan käytäntötutkimukseni tulosten valossa ikääntyneiden näkemyksiä vanhuspalvelulain mukaisesta vastuutyöntekijyydestä. Erityisesti nostan esiin prosessin aikana heränneitä näkökulmia ikääntyneiden osallisuudesta.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.9.2015GeroMetron kokeilujen helmiä – Hopeatien palvelutalo ja Seniorisäätiön Mariankoti iskivät hynttyyt yhteen!

Vierekkäisillä tonteilla sijaitsevat Helsingin Kaupungin Hopeatien palvelutalo ja Helsingin Seniorisäätiön Mariankoti yhdistivät voimansa ja syntyi Pohjois-Haagan palvelukeskus. Konkreettinen yhteistyö aloitettiin yhdistämällä talojen virkistys- ja kulttuurikalenterit.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.9.2015 14.45GeroMetron kokeilujen helmiä – Kinestetiikkaa kotihoitoon ja hampaat kuntoon Kontulassa

Kontulan monipuolisessa palvelukeskuksessa on viety kinestetiikan oppeja kotihoitoon ja parkkeerattu hammashoidon Liisu-auto kesäksi palvelukeskuksen pihaan.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


3.9.2015GeroMetron kokeilujen helmiä - Aistipuutarhasta iloa vanhuksille ympäri vuoden

”Puutarhanhoito on niin hyvä harrastus vanhoille miehille, ja naisille. Kyllä täällä on niin kiva työskennellä, että tykkään oikein kovasti ja jatkan vieläkin, tiä kuinka kauan. Kotona on kyllä paljon töitä, mutta ne nyt saa jäädä aina kerran viikossa, kun täällä ollaan. Nämä sairaanhoitajat seuraa mukana ja auttaa hirveesti tässä. Että suosittelisin joka sairaaloille tämmöstä vanhustenhoitoa.”

- Eero, 85 v.

Lue lisää | 1 Kommentti | KommentoiTämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje