Asunnoton nuori sosiaalityön asiakkuudessa

Kun sosiaalityöntekijä tapaa asunnottoman nuoren, tämä usein kertoo majailevansa pääsääntöisesti sukulaisten tai kavereiden luona, toisinaan jopa rappukäytävissä. Sosiaalityöntekijöiden kokemusten mukaan nuori, joka tulee sosiaalitoimiston asiakkaaksi, on liian usein tilanteessa, jolloin hän on jo menettänyt asunnon tai jopa useampia rästivuokra- tai häiriöhäädön vuoksi.

 

Sosiaalityöntekijöiden mukaan nuorten asumisen ongelmat tulevat heidän tietoonsa, kun häätöuhka on jo erittäin suuri. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi velkaantuminen, vuokrien maksamatta jättäminen, päihteidenkäyttö, terveydelliset ongelmat, häiriöt, rikokset. Lisäksi sosiaalityössä on kiinnitetty huomiota siihen, että usein asuntonsa menettäneillä nuorilla ei ole ollut itsenäisen asumisen edellyttämiä taitoja. Tarvittavaa tukea ei ole osattu hakea tai sitä ei ole ollut saatavana. Vanhempien muutto tai uusperheen perustaminen ovat voineet olla myös syitä, jotka ovat ajaneet nuoren liian varhaisessa vaiheessa  itsenäiseen asumiseen.

 

Usein nuori on itse hämmentynyt tai jopa tietämätön asunnon menetykseen johtaneista syistä. Taidot ja tiedot eivät vain ole vielä olleet  itsenäisen asumisen edellyttämällä  tasolla. Asunnon saaminen, siitä kiinnipitäminen ja vuokranmaksusta selviytyminen toimeentulotuen tai opintotuen varassa vaatii vahvaa talouden hallintaa. Nuoren velkaantuminen ja luottotietojen menettäminen vaikeuttavat asunnon saantia huomattavasti. Jos edellinen asuminen on päättynyt häätöön, on asunnon saaminen ilman sosiaalityön tukea on lähes mahdotonta.  Sosiaalityöntekijän ammatillisuutta on tunnistaa nuoren kokonaistilanne ja yhdessä hänen kanssaan miettiä juuri tälle nuorelle sopivaa asumismuotoa.

 

Aikuissosiaalityö häätöjen ehkäisijänä ja asumisvalmiuksien vahvistajana

Aikuisosiaalityön nuorten, alle 25-vuotiaiden asunnottomien parissa työskentelevät sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tapaavat nuoria toimistoissa ja nuorten kotona. Kotikäyntien lisäksi sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat käyvät yhdessä nuorten kanssa  virastoissa ja saattavat heitä erilaisiin palveluihin. Nuori voi tarvita tukea esimerkiksi terveyskeskus-, mielenterveys- tai työhallinnon palveluihin hakeutumisessa. Mikäli nuoren tilanne vaatii vahvempaa tukea, voidaan sosiaalipalveluista järjestää esimerkiksi Sininauhasäätiön asumisen tukipalveluita. Päätös näistä palveluista tulee aikuissosiaalityön SAS-työryhmän (Selvitä, Arvioi, Sijoita - työryhmä) kautta.

 

Lataa SAS-työryhmän prosessikuvaus


index
Nuoret
Johdanto
Ennaltaehkäisy

Taaksepäin
Eteenpäin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä